Farmacja

Wprowadzenie na rynek nowych leków jest niezwykle długim i żmudnym procesem. Od powstania pierwszej koncepcji do umieszczenia gotowego produktu na aptecznej półce mija niekiedy wiele lat. Aktywny składnik farmaceutyczny, a następnie cały lek musi przejść szereg niezwykle rygorystycznych badań.

Spośród wszystkich czynników, które mają wpływ na właściwości fizyczne API (active pharmaceutical ingredient) prawdopodobnie najważniejszym jest wielkość cząstek. Zmiana tego parametru może wpłynąć na powiązane z nim właściwości jak np. kształt, powierzchnia czy porowatość cząstek, a także rozpuszczalność, zdolność płynięcia i zwartość gotowych produktów. Podążając za obecnymi trendami coraz bardziej popularne są jak najmniejsze cząstki czynnych składników leków. Jednym z najpopularniejszych analizatorów wielkości cząstek na świecie jest Mastersizer 3000. Analizator firmy Malvern Panalytical wykorzystuje do pomiaru zjawisko dyfrakcji laserowej.

W farmacji jakość i właściwości produktu końcowego bardzo często zależą nie tylko od rozmiaru, ale również od kształtu cząstek. Analizator Morphologi 4 dzięki pomiarom każdej cząstki indywidualnie i charakteryzacji jej pod kilkunastoma aspektami, pozwala uzyskiwać dogłębną i drobiazgową informację na temat danej populacji obiektów. Jest to niezwykle ważne, gdyż wraz ze  zmianą kształtu cząstek mogą wystąpić zmiany krytycznych właściwości produktu jak np. rozpuszczalność, biodostępność, konsystencja. Metoda MDRS (Morphologically-Directed Raman Spectroscopy) pozwala określić rozmiar, kształt i ilość cząstek specyficznej substancji aktywnej bez konieczności oddzielania od znacznie liczniejszych cząstek nieterapeutycznych, co pomaga in vitro ustalić biorównoważność dla leku generycznego, znacząco zmniejszając związane z tym koszty badań klinicznych.

Wytwarzane przez firmy farmaceutyczne leki nie powinny zawierać żadnych zanieczyszczeń. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przyszłych klientów niezwykle ważne jest, aby w procesie produkcji zadbać o naj najwyższą czystość instalacji. W tym celu wykonywane są badania na zawartość ogólnego węgla organicznego (TOC), które pozwalają wykryć wszelkie API lub pozostałości środków czyszczących zawierających węgiel w swojej molekularnej strukturze. Analiza TOC ma przewagę nad innymi metodami pomiarowymi (np. HPLC, spektrofotometria UV, elektroforeza, pomiar PH) ze względu na: niskie koszty początkowe oraz eksploatacyjne, łatwość użycia, wysoką czułość, minimalne zakłócenia.  Analizatory SUEZ Water Technologies & Solutions są najlepiej sprzedającymi się urządzeniami do analizy czystości wody UPW i WFI w przemyśle farmaceutycznym, w Polsce i na świecie.

W farmacji poza wymienionymi wyżej czynnikami istotne są także parametry substancji aktywnej i substancji pomocniczych takie jak: ciężar cząsteczkowy i struktura rozgałęzień biomolekuł, właściwości reologiczne substancji i mieszanin, parametry termodynamiczne makromolekuł.

Rodzina Mastersizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:10nm do 3500µm
Dozwolone próbki:Mokre i suche
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Laboratorium

Wielkość cząstek

Morphologi 4/4-ID

Mierzone parametry:Wielkość i kształt cząstek identyfikacja chemiczna
Zakres pomiarowy:0,5µm do 1300µm
Technika:Analiza obrazu, spektrometria Ramana
Dozwolone próbki:Mokre i suche
Przeznaczenie:Laboratorium

Wielkość cząstek

Rodzina Sievers M9

Mierzone parametry:TOC, TC, IC
Zakres pomiarowy:0,03 ppb - 50 ppm
MetodaKonduktometryczna z membraną selektywną

Wody oczyszczone

Sievers 500 RL / 500 RLe

Mierzone parametry:TOC, TC, IC, przewodność
Zakres pomiarowy:0,03 ppb - 2500 ppm
MetodaKonduktometryczna z membraną selektywną

Wody oczyszczone

Kinexus+

Mierzone parametry:Własności reologiczne
Moment obrotowy:0,05nNm to 250mNm
Temperatura pomiaru:-40°C to 200°C

Rodzina MicroCal

Mierzone parametry:Mikrokalorymetria, analiza bez konieczności znakowania
Zakres temperatur:-10°C - 130°C
Wydajność:Od 2 do 50 na 24h
Technika:Skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC), Izotermiczna kalorymetria miareczkowa (ITC)

Rodzina OMNISEC / Viscotek

Mierzone parametry:Masa cząsteczkowa, wielkość i struktura makromolekuł
Dozwolone próbki:Polimery, proteiny, biopolimery
Temperatura pomiaru:Otoczenia do 160°C

wielkość makromolekuł

Insitec

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:100nm do 2500µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche, spray'e
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line

Wielkość cząstek

Parsum

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:50µm do 6000µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line

Wielkość cząstek

Spraytec

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:100nm do 2000µm
Dozwolone próbki:Aerozole, spray'e
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Laboratorium

Wielkość cząstek