Farmacja

Wprowadzenie na rynek nowych leków jest niezwykle długim i żmudnym procesem. Od powstania pierwszej koncepcji do umieszczenia gotowego produktu na aptecznej półce mija niekiedy wiele lat. Aktywny składnik farmaceutyczny, a następnie cały lek musi przejść szereg niezwykle rygorystycznych badań.

Spośród wszystkich czynników, które mają wpływ na właściwości fizyczne API (active pharmaceutical ingredient) prawdopodobnie najważniejszym jest wielkość cząstek. Zmiana tego parametru może wpłynąć na powiązane z nim właściwości jak np. kształt, powierzchnia czy porowatość cząstek, a także rozpuszczalność, zdolność płynięcia i zwartość gotowych produktów. Podążając za obecnymi trendami coraz bardziej popularne są jak najmniejsze cząstki czynnych składników leków. Jednym z najpopularniejszych analizatorów wielkości cząstek na świecie jest Mastersizer 3000. Analizator firmy Malvern Panalytical wykorzystuje do pomiaru zjawisko dyfrakcji laserowej.

W farmacji jakość i właściwości produktu końcowego bardzo często zależą nie tylko od rozmiaru, ale również od kształtu cząstek. Analizator Morphologi 4 dzięki pomiarom każdej cząstki indywidualnie i charakteryzacji jej pod kilkunastoma aspektami, pozwala uzyskiwać dogłębną i drobiazgową informację na temat danej populacji obiektów. Jest to niezwykle ważne, gdyż wraz ze  zmianą kształtu cząstek mogą wystąpić zmiany krytycznych właściwości produktu jak np. rozpuszczalność, biodostępność, konsystencja. Metoda MDRS (Morphologically-Directed Raman Spectroscopy) pozwala określić rozmiar, kształt i ilość cząstek specyficznej substancji aktywnej bez konieczności oddzielania od znacznie liczniejszych cząstek nieterapeutycznych, co pomaga in vitro ustalić biorównoważność dla leku generycznego, znacząco zmniejszając związane z tym koszty badań klinicznych.

Wytwarzane przez firmy farmaceutyczne leki nie powinny zawierać żadnych zanieczyszczeń. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przyszłych klientów niezwykle ważne jest, aby w procesie produkcji zadbać o naj najwyższą czystość instalacji. W tym celu wykonywane są badania na zawartość ogólnego węgla organicznego (TOC), które pozwalają wykryć wszelkie API lub pozostałości środków czyszczących zawierających węgiel w swojej molekularnej strukturze. Analiza TOC ma przewagę nad innymi metodami pomiarowymi (np. HPLC, spektrofotometria UV, elektroforeza, pomiar PH) ze względu na: niskie koszty początkowe oraz eksploatacyjne, łatwość użycia, wysoką czułość, minimalne zakłócenia.

W farmacji poza wymienionymi wyżej czynnikami istotne są także parametry substancji aktywnej i substancji pomocniczych takie jak: ciężar cząsteczkowy i struktura rozgałęzień biomolekuł, właściwości reologiczne substancji i mieszanin, parametry termodynamiczne makromolekuł.

Rodzina Mastersizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:10nm do 3500µm
Dozwolone próbki:Mokre i suche
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Laboratorium

Morphologi 4/4-ID

Mierzone parametry:Wielkość i kształt cząstek identyfikacja chemiczna
Zakres pomiarowy:0,5µm do 1300µm
Technika:Analiza obrazu, spektrometria Ramana
Dozwolone próbki:Mokre i suche
Przeznaczenie:Laboratorium

Rodzina OMNISEC / Viscotek

Mierzone parametry:Masa cząsteczkowa, wielkość i struktura makromolekuł
Dozwolone próbki:Polimery, proteiny, biopolimery
Temperatura pomiaru:do 60°C

Rodzina MicroCal

Mierzone parametry:Mikrokalorymetria, analiza bez konieczności znakowania
Zakres temperatur:-10°C - 130°C
Wydajność:Od 2 do 50 na 24h
Technika:Skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC), Izotermiczna kalorymetria miareczkowa (ITC)

chirscan 242

Chirascan

Mierzone parametry:Analiza strukturalna: struktura drugo- i trzeciorzędowa
Stabilność: termiczna i chemiczna
Zakres temperatur: 20 - 90°C
Zakres pomiarowy:163 – 1150nm (możliwość rozszerzenia do 1700nm)
Wydajność: Skan spektrum dalekiego UV – 1:40 min

SUPR-CM small

SUPR-CM

Mierzone parametry:Pomiar stabilności strukturalnej białek
Technika:Pomiar fluorescencji wewnętrznej po denaturacji chemicznej
Wydajność:Płytka 96 dołkowa – 50 sekund
Płytka 384 dołkowa – 2,5 minuty

Spektrometry Stopped – flow serii SX

Mierzone parametry:Kinetyka reakcji chemicznych
Zakres temperatur: -20 do +60°C (możliwość rozszerzenia do +80°C)
Źródło światła:SX20:
o 150W Xe – bezozonowe (standard)
o 50W Xe – produkujące ozon (opcjonalne)
o 150W Hg – Xe (opcjonalne)
SX20 – LED:
o Źródło światła LED z jednego lub więcej źródeł
Objętość kuwety (w ścieżce światła):20µL (standardowo)
5µL (opcjonalnie)
Dead – time: Kuweta 20µL: 1,1 ms
Kuweta 5µL: 0,5 ms
Minimalna objętość pomiaru (na strzykawkę na pomiar)Kuweta 20µL: 40µL i 30µL z opcją SX/NRV
Kuweta 5µL: 40µL i 20µL z opcją SX/NRV

Spraytec

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:100nm do 2000µm
Dozwolone próbki:Aerozole, spray'e
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Laboratorium

SOPAT

SOPAT

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:0,5 – 50.000 µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche, spray'e
Technika:Analiza obrazu
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line

Parsum

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:50µm do 6000µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line

Insitec

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:100nm do 2500µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche, spray'e
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line

HyperFlux PRO Plus Analyzer 242px

HyperFlux PRO Plus

Technika pomiarowa:spektroskopia Ramana
Mierzone parametry:unikalne dla każdego procesu (ilościowo lub jakościowo)
Sondy:zanurzeniowe i bezstykowe
Przeznaczenie:skala pilotażowa, produkcja, laboratorium

pg instruments, aa500 spektrometr absorpcji atomowej

ICP5000DV | ICP-OES

Mierzone parametry:stężenie pierwiastków śladowych
Mierzone pierwiastkido 73 pierwiastków
Zakres pomiarowy160 - 800 nm
Mierzone stężenie:od µg/L do mg/L
Przeznaczenie:laboratorium

pg instruments, aa500 spektrometr absorpcji atomowej

AA500 | ASA

Mierzone parametry:stężenie pierwiastków śladowych
Mierzone pierwiastki:do 58 pierwiastków
Stanowisko na lampy:8 lamp
Mierzone stężenie:mg/L (płomień)
μg/L (kuweta grafitowa)
Przeznaczenie:laboratorium