Pomiary i szkolenia

Działalność A.P. Instruments jako dystrybutora aparatury pomiarowej obejmuje sprzedaż oraz jej kontynuację w postaci pełnej obsługi techniczno-serwisowej.

W naszym laboratorium aplikacyjnym wykonujemy pomiary próbek zleconych.

A.P. Instruments utrzymuje stały kontakt z użytkownikami i regularnie organizuje szkolenia, seminaria specjalistyczne oraz spotkania Polskiego Klubu Malverna.

Pomiary zlecone i wypożyczenia analizatorów

Nasi specjaliści wykonują na zlecenie pomiary próbek, a raporty analityczne w formie wymaganej przez Zamawiającego zawierają wszystkie założenia, dane pomiarowe i szczegółowe opisy zastosowanych SOP-ów.

  • Posiadamy możliwość pomiaru wielkości cząstek mikro i nano metodą dyfrakcji laserowej na urządzeniu Mastersizer 3000 zarówno metodą „na mokro” jak i „na sucho”. 
  • Wykonujemy także pomiar potencjału zeta i wielkości cząstek nano metodą DLS na analizatorze Zetasizer Advance.
  • Oferujemy także pomiary wielkości nanocząstek na analizatorze NanoSight wykorzystującym technikę NTA (Nanoparticle Tracking Analysis). NTA to wyjątkowa metoda wizualizacji i analizy wielkości nanocząstek zawieszonych w cieczy. Metoda nadaje się do pomiarów egzosomów, liposomów, nanopęcherzyków i koloidów metali.
  • Wykonujemy pomiary całkowitego węgla organicznego (TOC) zarówno dla próbek ultra-czystych, jak i ścieków.

Analizatory demonstracyjne mogą być także wypożyczane na indywidualnie ustalonych warunkach.

Szkolenia

Szkolenia dotyczą obsługi analizatora, metody wypracowania procedury pomiarowej i jej dalszego prowadzenia.

Szkolenia aplikacyjne opierają się na głębszym nawiązaniu do zasady działania analizatora i teoretycznych podstaw pomiaru.

Szkolenia mogą odbywać się indywidualnie lub grupowo, przy czym ich aktywne odbycie zostaje potwierdzone świadectwem potwierdzającym kompetencje Użytkownika.

Na życzenie Użytkownika przedstawiamy dokładny program szkolenia uwzględniający szczególne życzenia odnośnie do tematyki, czasu trwania szkolenia i jego formy (np. praktyczne zajęcia w równoległych grupach).

Doradztwo aplikacyjne

Nasi specjaliści służą pomocą oraz fachowym doradztwem zarówno na etapie wyboru i konfiguracji systemu, jak i przy późniejszym rozwiązywaniu problemów aplikacyjnych.