Usługi

Działalność A.P. Instruments jako dystrybutora aparatury pomiarowej obejmuje sprzedaż oraz jej kontynuację w postaci pełnej obsługi techniczno-serwisowej.

Autoryzowany serwis techniczny jest do dyspozycji Użytkowników od chwili instalacji analizatora, poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej zgodnie z procedurami producenta, wykonanie wszystkich czynności kwalifikacyjnych IQ/OQ/PQ oraz prowadzenie różnych form szkoleń.

Działalność techniczna naszego serwisu opiera się wyłącznie na materiałach eksploatacyjnych, wzorcach i częściach zamiennych dostarczanych od reprezentowanych przez nas producentów.

Inżynierowie serwisu regularnie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez producentów. Ich kwalifikacje  potwierdzone są odpowiednimi certyfikatami, które według wymagań obu producentów muszą być corocznie aktualizowane.

Szkolenia

Szkolenia dotyczą obsługi analizatora, metody wypracowania procedury pomiarowej i jej dalszego prowadzenia.

Szkolenia aplikacyjne opierają się na głębszym nawiązaniu do zasady działania analizatora i teoretycznych podstaw pomiaru.

Szkolenia mogą odbywać się indywidualnie lub grupowo, przy czym ich aktywne odbycie zostaje potwierdzone świadectwem potwierdzającym kompetencje Użytkownika.

Na życzenie Użytkownika przedstawiamy dokładny program szkolenia uwzględniający szczególne życzenia odnośnie do tematyki, czasu trwania szkolenia i jego formy (np. praktyczne zajęcia w równoległych grupach).

Pomiary zlecone i wypożyczenia analizatorów

Nasi specjaliści wykonują na zlecenie pomiary próbek, a raporty analityczne w formie wymaganej przez Zamawiającego zawierają wszystkie założenia, dane pomiarowe i szczegółowe opisy zastosowanych SOP-ów.

  • Posiadamy możliwość pomiaru wielkości cząstek mikro i nano metodą dyfrakcji laserowej na urządzeniu Mastersizer 3000 zarówno metodą „na mokro” jak i „na sucho”. 
  • Wykonujemy także pomiar potencjału zeta i wielkości cząstek nano metodą DLS na analizatorze Zetasizer Ultra.
  • W ofercie posiadamy także pomiary reologiczne na reometrze Kinexus. Urządzenie daje możliwość wykonania wszystkich najczęściej stosowanych testów reologicznych, a także dowolność w tworzeniu procedur pomiarowych zarówno w trybie rotacyjnym jak i oscylacyjnym.
  • Oferujemy także pomiary wielkości nanocząstek na analizatorze NanoSight NS300 wykorzystującym technikę NTA (Nanoparticle Tracking Analysis). NTA to wyjątkowa metoda wizualizacji i analizy wielkości nanocząstek zawieszonych w cieczy. Metoda nadaje się do pomiarów egzosomów, liposomów, nanopęcherzyków i koloidów metali.
  • Wykonujemy pomiary całkowitego węgla organicznego (TOC) zarówno dla próbek ultra-czystych, jak i ścieków.

Analizatory demonstracyjne mogą być także wypożyczane na indywidualnie ustalonych warunkach.

Doradztwo aplikacyjne

Nasi specjaliści służą pomocą oraz fachowym doradztwem zarówno na etapie wyboru i konfiguracji systemu, jak i przy późniejszym rozwiązywaniu problemów aplikacyjnych.