Rodzina MicroCal | Stabilność białek

Mikrokalorymetry MicroCal DSC to urządzenia pozwalające przeprowadzić analizę białek i innych cząstek biologicznych, bez konieczności ich znakowania i immobilizacji, przy minimalnym przygotowaniu próbki. Dzięki całkowitej automatyzacji mikrokalorymetr MicroCal PEAQ-DSC pozwala na analizę stabilności wielu próbek białek, przy minimalnym udziale operatora, zaś wysoka czułość tego systemu pozwala na pomiary przy niskich stężeniach oszczędzając cenne próbki.

Izotermiczne kalorymetry miareczkujące MicroCal ITC są używane do badania oddziaływań biomolekuł w bardzo szerokim zakresie. Urządzenia te pozwalają na bezpośrednie pomiary stałej wiązania i innych parametrów termodynamicznych, a także stechiometrii reakcji, bez konieczności znakowania. MicroCal PEAQ-ITC zapewnia najwyższą czułość analizy (badanie oddziaływań biomolekularnych przy zużyciu zaledwie 10 µg białek), zaś oferowany opcjonalnie autosampler umożliwia maksymalne wykorzystanie sprzętu, przy minimalnym udziale operatora.

MicroCal PEAQ-ITC pozwala rozwiązać wiele problemów, w tym scharakteryzować interakcje małych cząsteczek, białek, przeciwciał, kwasów nukleinowych, lipidów i innych cząsteczek biologicznych. Platformę można wykorzystać do pomiaru kinetyki enzymu.

Rodzina MicroCal DSC

Mierzone parametry:Temperatura przemiany fazowej, entalpia, zmiana pojemności cieplnej
Zakres temperatur:-10°C - 130°C
Wydajność:Do 50 próbek na 24h
Technika:Skaningowa kalorymetria różnicowa - DSC

Mikrokalorymetria rodzina MicroCal

Rodzina MicroCal ITC

Mierzone parametry:Mikrokalorymetria, Analizy "label-free"
Zakres temperatur:-10°C - 130°C
Technika:Izotermiczna kalorymetria miareczkowa - ITC