Kontakt

Dane kontaktowe

A.P. Instruments Sp. z o. o. Sp. k.


Adres rejestrowy (wyłącznie do faktur):
ul. Buszycka 18B
02-869 Warszawa

NIP 951-236-11-60


Aktualny adres siedziby (korespondencyjny):
ul. Białozora 37A
02-817 Warszawa


Zgłoszenia i zapytania serwisowe


A.P. Instruments Sp. z o.o. Sp. k. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000435451, NIP 951-236-11-60, REGON 146340062.

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

  BIURO

  Sekretariat

  sekretariat@apinstruments.pl

  (+48) 22 644 00 45

  (+48) 604 081 098

  DZIAŁ HANDLOWY

  Marek Sterczewski


  Koordynator działu handlowego


  marek.sterczewski@apinstruments.pl

  (+48) 668 221 089


   Chromatografy żelowe GPC-SEC

  Separacja cząstek techniką FFF

  Spektrometry Ramana

  Analizatory wielkości cząstek on-line i in-line

  Mariusz Brzeziński

  mariusz.brzezinski@apinstruments.pl

  (+48) 666 811 036


   Analizatory kształtu i wielkości cząstek mikro

  Reometry

  Piotr Krystosiak

  piotr.krystosiak@apinstruments.pl

  (+48) 604 155 252


   Analizatory wielkości cząstek nano i potencjału zeta

    Mikroskopy sił atomowych

  Krystian Pankowski

  krystian.pankowski@apinstruments.pl

  (+48) 608 488 104


   Analizatory wielkości cząstek nano i potencjału zeta

   Chromatografy żelowe GPC-SEC

  Piotr Zajączkowski

  piotr.zajaczkowski@apinstruments.pl

  (+48) 532 808 771


  Mikroskopy sił atomowych (AFM)

  Analizatory analizy termicznej

  Maciej Tamioła

  maciej.tamiola@apinstruments.pl

  (+48) 606 862 961


  Analizatory TOC, TC, IC

  Analizatory CD

  Analizatory struktury i stabilności (białek, peptydów, kw. nukleinowych)

   Mikrokalorymetry

  SERWIS

  Grzegorz Monik


   Koordynator serwisu


  serwis@apinstruments.pl

  (+48) 606 233 599


   Seria Mastersizer 2000 i 3000

   Sievers M9 i M5310C

   Sievers 900 i 5310C

   Sievers Checkpoint

   Sievers 500RL

   Sievers InnovOx

   Kinexus i Bohlin

   Viscotek

   Seria Morphologi

  Tomasz Zieliński


   Sievers M9 i M5310C

   Sievers 900 i 5310C

   Sievers 500RL

   Sievers InnovOx

   Seria Zetasizer

   Seria Mastersizer 2000

   Checkpoint

  Seria MicroCal

  Wojciech Sokołowski


   Seria Mastersizer 3000

   Seria Mastersizer 2000

   Seria Zetasizer

   Seria Morphologi

   Spraytec

  Patryk Szymanik


   Sievers seria M

   Sievers 500RL

   Checkpoint

  Zgłoszenie serwisowe