Kontakt

Dane kontaktowe

A.P. Instruments Sp. z o. o. Sp. k.


Adres rejestrowy (wyłącznie do faktur):
ul. Buszycka 18B
02-869 Warszawa


Aktualny adres siedziby (korespondencyjny):
ul. Białozora 37A
02-817 Warszawa


Zgłoszenia i zapytania serwisowe


A.P. Instruments Sp. z o.o. Sp. k. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000435451, NIP 951-236-11-60, REGON 146340062.

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

BIURO

Adam Próchniak

Prezes Zarządu

adam.prochniak@apinstruments.pl

(+48) 608 208 839

Kamila Młyńska

Sekretariat/Office Manager

sekretariat@apinstruments.pl

(+48) 22 644 00 45

(+48) 604 081 098

Zuzanna Kasendra

Zamówienia publiczne

zuzanna.kasendra@apinstruments.pl

(+48) 22 644 00 45

(+48) 604 081 098

Adam Rułka

Marketing

adam.rulka@apinstruments.pl

(+48) 22 644 00 45

(+48) 608 539 090

DZIAŁ HANDLOWY

Marek Sterczewski


Koordynator działu handlowego


marek.sterczewski@apinstruments.pl

(+48) 668 221 089


 Chromatografy żelowe GPC-SEC

Separacja cząstek techniką FFF

 Produkty grupy BIO

Kornel Kamiński

kornel.kaminski@apinstruments.pl

(+48) 532 808 771


 Analizatory TOC, TC, IC

 Mikrokalorymetry

Mariusz Brzeziński

mariusz.brzezinski@apinstruments.pl

(+48) 666 811 036


 Analizatory kształtu i wielkości cząstek mikro

Mateusz Parol

mateusz.parol@apinstruments.pl

(+48) 608 488 104


Spektrometry Ramana

Analizatory wielkości cząstek on-line i in-line

Analizatory składu pierwiastkowego (ASA, AFS, ICP-OES)

Mineralizatory mikrofalowe

Piotr Krystosiak

piotr.krystosiak@apinstruments.pl

(+48) 604 155 252


 Analizatory wielkości cząstek nano i potencjału zeta

Wojciech Antosiewicz

wojciech.antosiewicz@apinstruments.pl

(+48) 881 007 017


 Reometry

Analizatory wielkości cząstek mikro

SERWIS

Grzegorz Monik


 Koordynator serwisu


serwis@apinstruments.pl

(+48) 606 233 599


 Seria Mastersizer 2000

 Sievers M9 i M5310C

 Sievers 900 i 5310C

 Sievers Checkpoint

 Sievers 500RL

 Sievers InnovOx

 Kinexus i Bohlin

 Viscotek

 Seria Morphologi

Tomasz Zieliński


 Sievers M9 i M5310C

 Sievers 900 i 5310C

 Sievers 500RL

 Sievers InnovOx

 Seria Zetasizer

 Seria Mastersizer 2000

 Checkpoint

Seria MicroCal

Wojciech Sokołowski


 Seria Mastersizer 3000

 Seria Mastersizer 2000

 Seria Zetasizer

 Seria Morphologi

 Spraytec

Zgłoszenie serwisowe