Kontakt

Dane kontaktowe

A.P. Instruments Sp. z o. o. Sp. k.


Adres rejestrowy (wyłącznie do faktur):
ul. Buszycka 18B
02-869 Warszawa

NIP 951-236-11-60


Aktualny adres siedziby (korespondencyjny):
ul. Białozora 37A
02-817 Warszawa


Zgłoszenia i zapytania serwisowe


A.P. Instruments Sp. z o.o. Sp. k. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000435451, NIP 951-236-11-60, REGON 146340062.

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

  BIURO

  Sekretariat

  sekretariat@apinstruments.pl

  (+48) 22 644 00 45

  (+48) 604 081 098

  DZIAŁ HANDLOWY

  Marek Sterczewski


  Koordynator działu handlowego


  marek.sterczewski@apinstruments.pl

  (+48) 668 221 089


   Chromatografy żelowe GPC-SEC

  Separacja cząstek techniką FFF

  Spektrometry Ramana

  Analizatory wielkości cząstek on-line i in-line

  Kornel Kamiński

  kornel.kaminski@apinstruments.pl

  (+48) 532 808 771


   Analizatory TOC, TC, IC

   Mikrokalorymetry

  Analizatory składu pierwiastkowego (ASA, AFS, ICP-OES)

  Mariusz Brzeziński

  mariusz.brzezinski@apinstruments.pl

  (+48) 666 811 036


   Analizatory kształtu i wielkości cząstek mikro

  Reometry

  Kamila Kalinowska

  kamila.kalinowska@apinstruments.pl

  (+48) 608 539 424


  Analizatory kształtu i wielkości cząstek mikro

  Piotr Krystosiak

  piotr.krystosiak@apinstruments.pl

  (+48) 604 155 252


   Analizatory wielkości cząstek nano i potencjału zeta

  Krystian Pankowski

  krystian.pankowski@apinstruments.pl

  (+48) 608 488 104


   Analizatory wielkości cząstek nano i potencjału zeta

   Chromatografy żelowe GPC-SEC

  SERWIS

  Grzegorz Monik


   Koordynator serwisu


  serwis@apinstruments.pl

  (+48) 606 233 599


   Seria Mastersizer 2000

   Sievers M9 i M5310C

   Sievers 900 i 5310C

   Sievers Checkpoint

   Sievers 500RL

   Sievers InnovOx

   Kinexus i Bohlin

   Viscotek

   Seria Morphologi

  Tomasz Zieliński


   Sievers M9 i M5310C

   Sievers 900 i 5310C

   Sievers 500RL

   Sievers InnovOx

   Seria Zetasizer

   Seria Mastersizer 2000

   Checkpoint

  Seria MicroCal

  Wojciech Sokołowski


   Seria Mastersizer 3000

   Seria Mastersizer 2000

   Seria Zetasizer

   Seria Morphologi

   Spraytec

  Wojciech Antosiewicz


  Seria Mastersizer 3000

   Kinexus

   Pomiar próbek

  Patryk Szymanik


   Sievers seria M

   Sievers 500RL

   Checkpoint

  Zgłoszenie serwisowe