Serwis

Autoryzowany serwis techniczny naszej firmy stoi do dyspozycji  Użytkowników od chwili instalacji analizatora, przygotowania dokumentacji  technicznej zgodnie z procedurami producenta aż po wykonanie wszystkich czynności kwalifikacyjnych IQ/OQ/PQ.

Pomoc techniczna i aplikacyjna serwisu realizowana jest przez:

proaktywne przeglądy techniczne

naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

wykonywanie walidacji systemu skomputeryzowanego

szkolenia pracowników Użytkownika

całoroczne umowy serwisowe

zaopatrzenie w oryginalne materiały eksploatacyjne i kalibracyjne oraz wzorce do kalibracji i weryfikacji

konsultacje on-line

wykonywanie kwalifikacji analizatorów

certyfikowanie analizatorów, wystawianie dokumentów certyfikacyjnych

Inżynierowie serwisu regularnie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez producentów. Ich kwalifikacje potwierdzone są certyfikatami. Działalność techniczna naszego serwisu opiera się wyłącznie na materiałach eksploatacyjnych, wzorcach i częściach zamiennych dostarczanych od reprezentowanych przez nas producentów.

SERWIS

Grzegorz Monik


 Koordynator serwisu


serwis@apinstruments.pl

(+48) 606 233 599


 Seria Mastersizer 2000

 Sievers M9 i M5310C

 Sievers 900 i 5310C

 Sievers Checkpoint

 Sievers 500RL

 Sievers InnovOx

 Kinexus i Bohlin

 Viscotek

 Seria Morphologi

Tomasz Zieliński


 Sievers M9 i M5310C

 Sievers 900 i 5310C

 Sievers 500RL

 Sievers InnovOx

 Seria Zetasizer

 Seria Mastersizer 2000

 Checkpoint

Seria MicroCal

Wojciech Sokołowski


 Seria Mastersizer 3000

 Seria Mastersizer 2000

 Seria Zetasizer

 Seria Morphologi

 Spraytec

Wojciech Antosiewicz


Seria Mastersizer 3000

 Kinexus

 Pomiar próbek

Patryk Szymanik


 Sievers seria M

 Sievers 500RL

 Checkpoint

Zgłoszenie serwisowe