Serwis

Autoryzowany serwis techniczny naszej firmy stoi do dyspozycji  Użytkowników od chwili instalacji analizatora, przygotowania dokumentacji  technicznej zgodnie z procedurami producenta aż po wykonanie wszystkich czynności kwalifikacyjnych IQ/OQ/PQ.

Pomoc techniczna i aplikacyjna serwisu realizowana jest przez:

proaktywne przeglądy techniczne

naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

wykonywanie walidacji systemu skomputeryzowanego

szkolenia pracowników Użytkownika

całoroczne umowy serwisowe

zaopatrzenie w oryginalne materiały eksploatacyjne i kalibracyjne oraz wzorce do kalibracji i weryfikacji

konsultacje on-line

wykonywanie kwalifikacji analizatorów

certyfikowanie analizatorów, wystawianie dokumentów certyfikacyjnych

Inżynierowie serwisu regularnie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez producentów. Ich kwalifikacje potwierdzone są certyfikatami. Działalność techniczna naszego serwisu opiera się wyłącznie na materiałach eksploatacyjnych, wzorcach i częściach zamiennych dostarczanych od reprezentowanych przez nas producentów.

Zgłoszenie serwisowe