Serwis

Autoryzowany serwis techniczny naszej firmy stoi do dyspozycji  Użytkowników od chwili instalacji analizatora, przygotowania dokumentacji  technicznej zgodnie z procedurami producenta aż po wykonanie wszystkich czynności kwalifikacyjnych IQ/OQ/PQ.

Pomoc techniczna i aplikacyjna serwisu realizowana jest przez:

proaktywne przeglądy techniczne

naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

wykonywanie walidacji systemu skomputeryzowanego

szkolenia pracowników Użytkownika

całoroczne umowy serwisowe

zaopatrzenie w oryginalne materiały eksploatacyjne i kalibracyjne oraz wzorce do kalibracji i weryfikacji

konsultacje on-line

wykonywanie kwalifikacji analizatorów

certyfikowanie analizatorów, wystawianie dokumentów certyfikacyjnych

Inżynierowie serwisu regularnie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez producentów. Ich kwalifikacje potwierdzone są certyfikatami. Działalność techniczna naszego serwisu opiera się wyłącznie na materiałach eksploatacyjnych, wzorcach i częściach zamiennych dostarczanych od reprezentowanych przez nas producentów.

SERWIS

Grzegorz Monik


 Koordynator serwisu


serwis@apinstruments.pl

(+48) 606 233 599


 Seria Mastersizer 2000 i 3000

 Sievers M9 i M5310C

 Sievers 900 i 5310C

 Sievers Checkpoint

 Sievers 500RL

 Sievers InnovOx

 Kinexus i Bohlin

 Viscotek

 Seria Morphologi

Tomasz Zieliński


 Sievers M9 i M5310C

 Sievers 900 i 5310C

 Sievers 500RL

 Sievers InnovOx

 Seria Zetasizer

 Seria Mastersizer 2000

 Checkpoint

Seria MicroCal

Wojciech Sokołowski


 Seria Mastersizer 3000

 Seria Mastersizer 2000

 Seria Zetasizer

 Seria Morphologi

 Spraytec

Patryk Szymanik


 Sievers seria M

 Sievers 500RL

 Checkpoint

Zgłoszenie serwisowe