Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://apinstruments.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: A.P. Instruments Sp. z o. o. Sp. k., ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: sekretariat@apinstruments.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: linuxpl.com
 2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
 3. Pod adresem https://linuxpl.com możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
 4. Firma hostingowa:
  • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
  • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
  • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
  • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
  • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
  • powołała Inspektora Ochrony Danych.
 5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych gości naszej strony internetowej.

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

Spełnia ona również obowiązek informacyjny spoczywający na administratorze danych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

Ochrona danych osobowych klientów

Podczas przesyłania do nas formularzy zgłoszeniowych, zapytań, podczas kontaktu drogą telefoniczną oraz elektroniczną powierzasz nam swoje dane osobowe w postaci telefonu, adresu e-mail, imienia oraz nazwiska.

Administratorem danych osobowych jest A.P. Instruments Sp. z o. o. Sp. k., ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa.

W niniejszym dokumencie znajdziesz informacje o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane, w szczególności:

 • dane o naszych klientach i użytkownikach naszej strony internetowej,
 • czy dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody bądź innej podstawy prawnej,
 • w jakim celu przetwarzane są dane osobowe,
 • komu możemy je przekazać,
 • jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Podczas korzystania z naszych usług zbieramy różnego rodzaju dane, m.in. Twoją nazwę użytkownika i hasło, Twoje kontakty i inne ustawienia. Śledzimy, które produkty z naszej strony internetowej oglądasz i z jakiego rodzaju urządzeń korzystasz, a także które z naszych ofert przesłanych Ci drogą mailową są dla Ciebie interesujące i z tego czerpiemy kolejne dane o Tobie. Dzięki temu możemy zaprezentować Ci oferty dopasowane do Twoich potrzeb, a w przyszłości ulepszać naszą stronę. Jeśli dokonasz u nas zakupu, bądź złożysz zapytanie, zamówisz produkt lub usługę wówczas zarówno Twoje imię i nazwisko, jak i Twoje zamówienia oraz dane, które ustawisz w swoim koncie będą podlegały przetwarzaniu.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Dane identyfikacyjne, przez które rozumie się zwłaszcza imię i nazwisko, nazwę firmy, REGON i NIP w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • Dane kontaktowe, przez które rozumie się dane osobowe umożliwiające nam kontakt z Tobą, zwłaszcza adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, adres do faktury i Twój kontakt do sieci społecznościowych;
 • Dane o Twoich zamówieniach, przez które rozumie się zwłaszcza dane o: zamówionych przez Ciebie towarach i usługach, sposobie dostawy i płatności łącznie z numerem rachunku bankowego oraz złożonych reklamacjach;
 • Dane o Twojej aktywności na stronie internetowej, sposób poruszania się po naszej stronie internetowej oraz śledzenie ekranu, jak również dane o urządzeniu, poprzez które odwiedzasz naszą stronę, adres IP oraz wynikające z niego położenie, identyfikacja urządzenia, jego parametry techniczne, takie jak: system operacyjny i jego wersja, rozdzielczość ekranu, zastosowana przeglądarka i jej wersja oraz dane pozyskiwane z plików cookies i innych technologii służących do identyfikacji urządzenia.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w różnych sytuacjach i do różnych celów. Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, na której stosujemy pliki cookies, wykorzystujemy Twoje dane zwłaszcza do śledzenia odwiedzin i ulepszania naszych usług. Jeśli zrobisz u nas zakupy, dokonasz zamówienia usług, wykorzystujemy Twoje dane w celu obsługi Twojego zamówienia, do ochrony naszych roszczeń prawnych i wypełnienia naszych obowiązków prawnych. Do przetwarzania danych osobowych upoważnia nas zawarcie z Tobą umowy, przestrzeganie zobowiązań prawnych, nasze uzasadnione interesy albo Twoje wyrażenie zgody.

Jeżeli jesteś odbiorcą towaru lub usługi, która została u nas zamówiona, przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe:

 • na podstawie naszego interesu uzasadnionego celem przygotowania, zawarcia i realizacji umowy z naszym klientem. Realizowanie niniejszej umowy również należy do naszego interesu uzasadnionego;
 • na podstawie naszego interesu uzasadnionego celem uzyskania informacji, dzięki którym będziemy mogli ulepszać nasze usługi, bądź informacji do wytwarzania naszych wewnętrznych statystyk i raportów; w tym przypadku naszym interesem uzasadnionym jest ulepszanie usług dla naszych klientów;
 • celem zadośćuczynienia obowiązkom ustawowym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • celem ochrony roszczeń prawnych i naszej wewnętrznej ewidencji i kontroli; w tym przypadku naszymi interesami uzasadnionymi są ochrona roszczeń prawnych i kontrola sprawnego świadczenia naszych usług.

Do przygotowania, zawarcia i pełnienia umowy z naszym klientem przetwarzamy dane osobowe przez czas niezbędny do obsługi zamówienia. Po upływie tego czasu dane osobowe nadal przechowujemy na podstawie naszego interesu uzasadnionego, celem ochrony roszczeń prawnych i naszej wewnętrznej ewidencji i kontroli przez czas trwania okresu przedawnienia 3 lata oraz jednego roku po jego upływie ze względu na roszczenia zastosowane pod koniec okresu przedawnienia. W razie rozpoczęcia postępowania sądowego, administracyjnego lub innego przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym przez cały czas trwania takich postępowań oraz pozostały czas przedawnienia po jego zakończeniu. W tym przypadku naszymi interesami uzasadnionymi są ochrona roszczeń prawnych oraz kontrola sprawnego świadczenia naszych usług. Celem spełnienia obowiązków ustawowych przetwarzamy dane osobowe maksymalnie przez 10 lat od konkretnego zamówienia.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania realizowanego na podstawie naszego interesu uzasadnionego.

Kto przetwarza Twoje dane i komu je przekazujemy?

W większości przypadków przetwarzamy Twoje dane dla celów własnych, jako ich administrator. W takim wypadku, przekazujemy Twoje dane do naszych partnerów w celu realizacji płatności, transportu oraz innych aspektów Twojego zamówienia. Dane przekazujemy również naszym wykonawcom, którzy przetwarzają dane na naszą prośbę. Za Twoją zgodą możemy dane przekazać również sieciom reklamowym i społecznościowym, celem wyświetlania reklamy personalizowanej na innych stronach internetowych.

Wszystkie wymienione dane osobowe przetwarzamy my, jako administrator. To znaczy, że określamy z góry cele, dla realizacji których gromadzimy Twoje dane osobowe, określamy środki przetwarzania i jesteśmy odpowiedzialni za ich stosowne wykonywanie.

Twoje dane osobowe możemy przekazać także do innych podmiotów, które występują w roli administratora:

w związku z przekazaniem Twojego zamówienia do naszych partnerów, którzy biorą udział w jego realizacji, w szczególności: partnerom obsługującym systemy płatnicze na potrzeby zapewnienia płatności, sieciom reklamowym i społecznościowym, w szczególności:
Google Ireland Limited (numer rejestracji: 368047), z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; warunki ochrony prywatności tej spółki dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads,

Pozyskiwanie danych

W większości pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, za pośrednictwem naszej strony internetowej, bądź podczas komunikacji z Tobą. Niektóre dane możemy otrzymać także od naszych partnerów, np. banków lub firm transportowych.

W większości przypadków przetwarzamy dane osobowe, które przekażesz nam w ramach zamawiania towaru lub usług, bądź podczas komunikacji z nami na przykład za pośrednictwem call centre. Bezpośrednio od Ciebie pozyskujemy dane osobowe również za pośrednictwem śledzenia Twojej aktywności na naszej stronie internetowej i podczas czytania wiadomości, notatek z rozmów telefonicznych.

Twoje prawa podczas przetwarzania danych osobowych

Posiadasz szereg praw związanych z Twoimi danymi osobowymi: prawo dostępu, poprawy, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wnoszenie sprzeciwu oraz składanie skarg.

Twoje prawa to:

Prawo dostępu do danych

Masz prawo wiedzieć, które z Twoich danych przetwarzamy, w jakim celu, przez jaki czas, skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe, do kogo je przekazujemy, kto oprócz nas je przetwarza i jakie masz inne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Tego wszystkiego możesz dowiedzieć się w dokumencie „Ochrona danych osobowych klientów”. Jeżeli jednak nie jesteś pewien, które z Twoich danych osobowych przetwarzamy, możesz złożyć do nas wniosek o potwierdzenie, czy dane osobowe, które dotyczą Twojej osoby, są z naszej strony poddane przetwarzaniu. Jeśli tak, masz prawo dostępu do takich danych osobowych. W ramach prawa dostępu możesz złożyć prośbę o kopię przetwarzanych danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Jeżeli zauważysz, że Twoje dane osobowe są błędne lub niepełne, masz prawo do natychmiastowego ich poprawienia lub uzupełnienia.

Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)

W niektórych przypadkach masz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe zostaną usunięte, jeśli spełniony zostanie którykolwiek z poniższych warunków:

 • Twoje dane osobowe już nie są potrzebne do celów, dla których były przez nas przetwarzane;
 • wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym są to dane, do których przetwarzania niezbędne jest wyrażenie Twojej zgody i równocześnie nie mamy innego powodu, dla którego takie dane mogłyby być przetwarzane dalej;
 • wykorzystasz swoje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej dział „Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania”) danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie naszych interesów uzasadnionych i dojdziemy do wniosku, że już nie mamy żadnych interesów uzasadnionych do przetwarzania takich danych lub też:
 • doszliśmy do wniosku, że wykonywane przetwarzanie danych osobowych zaprzestało być zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

Nie zapominaj jednak, że nawet jeżeli będzie to jeden z powyższych powodów, nie oznacza to natychmiastowego usunięcia wszystkich Twoich danych osobowych. Niniejsze prawo, nie ma zastosowania w przypadku, kiedy przetwarzanie Twoich danych osobowych nadal jest niezbędne do pełnienia naszej odpowiedzialności prawnej, bądź określenie, wykonanie lub obrona naszych roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

W niektórych przypadkach możesz wymagać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Niniejsze prawo umożliwia Ci oznakowanie Twoich danych osobowych tak, by nie były przetwarzane w inny sposób niż ten, na który wyrażasz zgodę. Przetwarzanie danych osobowych można ograniczyć w przypadku gdy:

 • negujesz dokładność danych osobowych do chwili wspólnego uzgodnienia, które dane są poprawne;
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy bez odpowiedniej podstawy prawnej (np. ponad to, co musimy przetwarzać), natomiast Ty wybierzesz przed usunięciem takich danych tylko ich ograniczenie (np. jeśli spodziewasz się, że w przyszłości takie informacje do nas przekażesz);
 • Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne do wyżej wymienionych celów, ale Ty wymagasz ich do określenia, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych, albo:
 • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania. Prawo sprzeciwu zostało szczegółowo opisane poniżej w dziale „Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania”. Przez okres, w którym dokonujemy weryfikacji zasadności Twojego sprzeciwu jesteśmy zobowiązani do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo odzyskać od nas wszystkie Twoje dane osobowe, które sam do nas przekazałeś i które są przetwarzane na podstawie Twojej zgody oraz na podstawie realizacji umowy. Twoje dane osobowe przekażemy Ci w strukturalnym, standardowo używanym oraz maszynowo odczytywalnym formacie. W celu sprawnego przeniesienia danych na Twoją prośbę, przeniesiemy tylko te dane, które przetwarzamy w sposób automatyczny w naszych elektronicznych bazach danych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Masz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które przetwarzano na podstawie naszego interesu uzasadnionego. Jeśli należą do tego aktywności marketingowe, Twoje dane osobowe przestaniemy przetwarzać; w innych wypadkach zrobimy to, jeżeli nie będziemy mieli poważnych powodów, aby takie przetwarzanie kontynuować.

Prawo do złożenia skargi

Egzekwowanie praw wyżej wymienionym sposobem nie narusza Twojego prawa do złożenia skargi w odpowiednim organie nadzoru. To prawo możesz zastosować zwłaszcza w przypadku kiedy domniemywa się, że Twoje dane osobowe przetwarzamy w nieuzasadniony sposób, bądź w sprzeczności z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Skargi na nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz złożyć w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), który posiada siedzibę pod adresem:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Zabezpieczenia

Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa, a w szczególności:

 • Stosuje środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przed: utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.
 • Zgodnie z art.29 RODO dostęp do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy, współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą strony, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.