Malvern Panalytical

Malvern Panalytical jako producent analizatorów do szeroko pojętej charakteryzacji cząstek jest w skali światowej, a także w Polsce, niekwestionowanym numerem jeden.

Oferta firmy obejmuje instrumenty do pomiarów wielkości cząstek stałych, emulsji i aerozoli w zakresie mikrometrycznym (Mastersizer 3000 i Spraytec) oraz charakteryzacji cząstek nano pod względem ich wielkości, potencjału zeta i masy cząsteczkowej (Rodzina Zetasizer, Nanosight).

Firma produkuje analizatory, które oprócz wielkości cząstek określają także ich kształt poprzez kilkanaście parametrów morfologicznych (Morphologi 4).

Malvern Panalytical dostarcza również przemysłowe urządzenia pracujące on-line do pomiaru rozkładów granulometrycznych cząstek stałych w strumieniach cieczowych i suchych (Insitec).

Firma A. P. Instruments jest wyłącznym i jedynym przedstawicielem i dystrybutorem handlowym Malvern Panalytical w Polsce.

Rodzina Mastersizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:10nm do 3500µm
Dozwolone próbki:Mokre i suche
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Laboratorium

Rodzina Zetasizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa
Zakres pomiarowy:0,3nm - 10µm
Dozwolone próbki:Mokre
Technika:DLS, ELS, SLS, MADLS

NanoSight Pro

Mierzone parametry:Wielkość cząstek, stężenie cząstek, agregacja białek
Zakres pomiarowy:10nm - 1000nm
Technika:NTA

Morphologi 4/4-ID

Mierzone parametry:Wielkość i kształt cząstek identyfikacja chemiczna
Zakres pomiarowy:0,5µm do 1300µm
Technika:Analiza obrazu, spektrometria Ramana
Dozwolone próbki:Mokre i suche
Przeznaczenie:Laboratorium

Rodzina MicroCal

Mierzone parametry:Mikrokalorymetria, analiza bez konieczności znakowania
Zakres temperatur:-10°C - 130°C
Wydajność:Od 2 do 50 na 24h
Technika:Skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC), Izotermiczna kalorymetria miareczkowa (ITC)

Rodzina OMNISEC / Viscotek

Mierzone parametry:Masa cząsteczkowa, wielkość i struktura makromolekuł
Dozwolone próbki:Polimery, proteiny, biopolimery
Temperatura pomiaru:do 60°C

Insitec

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:100nm do 2500µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche, spray'e
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line

Spraytec

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:100nm do 2000µm
Dozwolone próbki:Aerozole, spray'e
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Laboratorium