Mastersizer 3000 | Analizator wielkości cząstek

Analizator wielkości cząstek od światowego lidera dyfrakcji laserowej

Mastersizer 3000 to następca najpopularniejszego analizatora wielkości cząstek na świecie – słynnego Mastersizera 2000. Nową wersją  Malvern sprawił, że pomiary wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej stały się tak proste, jak rutynowe czynności laboratoryjne. Pomiar wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej jest doskonałą alternatywą dla innych technik, jak na przykład dla metody sitowej.

Analizator umożliwia pomiar wielkości cząstek w zakresie 0,01 – 3500 µm. Mastersizer 3000 oferowany jest z całą gamą przystawek umożliwiających badania dyspersji cieczowych jak i suchych proszków. System jest jednoobiektywowy i  nie wymaga wymiany soczewek podczas pomiaru. Częstotliwość próbkowania równa 10 kHz, a także gwarantowana powtarzalność i odtwarzalność na poziomie ±1 % sprawiają, że Mastersizer 3000 pod względem możliwości pomiarowych jest absolutnym numerem  jeden.  I to wszystko przy długości aparatu zaledwie 690 mm!

Analizator wielkości cząstek Mastersizer 3000 to nie tylko nowy instrument, ale także odświeżone oprogramowanie posiadające szereg funkcji pomocnych w wypracowaniu optymalnej metody pomiarowej.


Posiadamy analizator demonstracyjny w laboratorium. Świadczymy także usługi pomiaru próbek:
 • wielkości cząstek nano- i mikrometrowych

Analizator wielkości cząstek Mastersizer 3000 to:

 • Nowy standard jakościowy pomiarów przy kompaktowych wymiarach instrumentu
 • Szybkie, niezależne od operatora pomiary wielkości cząstek – wyższa wydajność laboratorium
 • Jeden aparat do precyzyjnych pomiarów próbek cieczowych i suchych
  w zakresie 0,01 – 3500 µm
 • Proste, intuicyjne oprogramowanie w języku polskim wyświetlające wyniki w dowolnej formie
 • Szybkie i wydajne przystawki do dyspersji cieczowych dla specyficznych potrzeb różnych aplikacji
 • Całkowicie nowa przystawka do dyspersji powietrznych i pomiarów próbek delikatnych oraz silnie zaglomeryzowanych

Analizator wielkości cząstek Mastersizer 3000 wykorzystuje technikę dyfrakcji laserowej, która wykorzystuje zjawisko rozpraszania światła na cząstkach. Światło trafiając w obiekt ulega rozproszeniu, a kąt ugięcia fali jest ścisle zależny od wielkości cząstki (im mniejsza cząstka, tym większy kąt rozpraszania).

Zarejestrowane widmo rozpraszanego swiatła jest przekształcane do postaci rozkładu wielkości cząstek. Powszechnie stosuje się jeden z dwóch modeli matematycznych: przyblizenie Fraunhofera oraz teorię Mie. Przyblizenie Fraunhofera opiera sie na założeniu, że wszystkie cząstki są znacznie większe niż długość fali padającego światła laserowego. Pod uwagę brane jest wyłącznie rozpraszanie na powierzchni cząstki, co bardzo dobrze sprawdza sie dla większych, nieprzezroczystych cząstek. Teoria ta uwzglednia tylko rozpraszanie pod małymi kątami, co mocno ogranicza jej stosowalność. W przypadku bardzo małych cząstek i materiałów o znacznej przezroczystości norma ISO-13320 zaleca stosowanie teorii Mie. Model ten bierze pod uwagę również rozpraszanie wtórne, czyli uwzglednia nie tylko ugięcie swiatła na powierzchni cząstki, ale także jego załamanie i częściową absorpcję. Teoria ta ma znacznie większy zakres stosowalności, chociaż dla uzyskania prawidłowych wyników konieczna jest znajomość współczynnika załamania swiatła: cześci rzeczywistej i urojonej (absorpcja). Dla wiekszości substancji wartości te są dostepne w literaturze.


Wynikiem końcowym pomiaru metodą dyfrakcji laserowej jest objetościowy rozkład wielkości cząstek. Każda cząstka, niezaleznie od kształtu, jest przedstawiana jako kulka o równowaznej objetości. Zarejestrowany rozkład jest wzglednym rozkładem objetościowym, przedstawiającym procentową zawartość poszczególnych frakcji w całej objetości próbki.

Co mierzy analizator wielkości cząstek Mastersizer 3000?

Rozkład wielkości cząstek w: zawiesinach, emulsjach i suchych proszkach.

Podstawowe parametry

Technika:
dyfrakcja laserowa
Modele obliczeń:
teoria Mie, przybliżenie Fraunhofera
Częstotliwość próbkowania:
10 kHz
Czas pomiaru:
typowy pomiar <10 sec

Parametry optyczne

Światło czerwone:
laser He-Ne, 632.8nm, maks. 4mW
Światło niebieskie:
dioda LED, 470nm, maks. 10mW
Układ soczewek
odwrotny Fouriera (zbieżna wiązka)
Rzeczywista odległość ogniskowa:
300mm

Parametry detektora

Układ detektorów:
macierz logarytmiczna
Zakres kątowy:
0.015 – 144 stopni
Osiowanie:
automatyczne

Parametry pomiarowe

Zakres wielkości cząstek:
0.01 – 3500 µm *
Ilość klas wielkości:
100 (definiowalne)
Dokładność:
poniżej 1% **
Powtarzalność:
rozbieżność poniżej 0.5% *
Odtwarzalność:
lepsza niż 1% *

Ważna cecha oprogramowania

Zgodność z 21 CFR part 11
opcja pracy w trybie asystującym w zachowaniu zgodności ER/ES

Zgodność systemu

Klasa lasera:
laser klasy 1, IEC60825-1:2007 oraz CFR rozdział I: podrozdział J: część 1040 (CDRH)
Spełnienie wymogów:
zgodny z RoHS i WEEE oraz CE/FCC, spełnia także wymagania dyrektywy Europejskiej dot. niskich napięć

Waga i rozmiar urządzenia

Wymiary:
690mm x 300mm x 450mm (dł. x szer. x wys.)
Waga:
30 kg

Parametry urządzenia

Napięcie zasilania:
100/240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:
50W (bez przystawek)
200W maks. (z 2 przystawkami)
Temperatura przechowywania:
-20°C to +50°C
Temperatura pracy:
+5°C to +40°C
Zakres wilgotności:
Nie skraplająca; Maksymalnie 80% w temperaturze do 31°C, pomniejszana liniowo do 50% w 40°C.
Klasyfikacja ochronna IP:
IP41B
 • *   Zależne od rodzaju próbki oraz jej przygotowania.
 • ** Dokładność definiowana jako powtarzalność wartości średniej wąskiego rozkładu logarytmicznego. Zależne od rodzaju próbki oraz jej przygotowania.
 • Patenty: Ława optyczna Mastersizera 3000 jest chroniona patentami: US6,778,271 z powiązanymi regulacjami; GB2,340,932; łącznie z patentami dotyczącymi zastosowań WO2013038161, WO2013038160 i WO2013038159. Przystawki Hydro MV oraz LV chroni patent EP1167946A2 z powiązanymi regulacjami.

3000 – wersja pełnozakresowa ze wszystkimi funkcjonalnościami i możliwością pomiarów na mokro oraz sucho

Analizator wielkości cząstek 3000E Basic oraz 3000E Extended niskobudżetowe wersje systemu do pomiaru wielkości cząstek „na mokro” w zakresie 0,1-1000µm

Analizator wielkości cząstek Hydro SV

Hydro SV

Hydro SV to cela do dyspersji cieczowych wyposażona w kuwetę o pojemności 6 ml (+ 1ml na próbkę). Przeznaczona do zastosowań, w których istnieje potrzeba pomiaru bardzo małych objętości próbki lub tam, gdzie istnieje konieczność zminimalizować wykorzystania medium dyspergującego. Próbki jest zawieszona z pomocą mieszadła magnetycznego sterowanego przez oprogramowanie (500-1800 obr/min). Wymontowanie kuwety nie wymaga użycia narzędzi, czyszczenie odbywa się za pomocą dostarczanej stacji myjącej. Zakres pomiarowy: 0,01 – 200 mikrometrów (zależne od badanej próbki) Sterowanie poprzez SOP ułatwiające obsługę i zapewnia powtarzalne warunki pomiaru.

Analizator wielkości cząstek MS3000 hydro EV

Hydro EV

Hydro EV to przystawka o zmiennej objętości. Jako zbiornik dysperganta wykorzystywane są standardowe zlewki laboratoryjne o objętościach 250, 600 i 1000 ml. Jest to przystawka do zastosowań badawczych dla Użytkowników mierzących zarówno próbki polidyspersyjne jak i rozpuszczalne w wodzie

Analizator wielkości cząstek Hydro MV

Hydro MV

Hydro MV to przystawka o objętości 100 – 150 ml; idealna do pomiarów w cieczach innych niż woda. Jest również zalecana wtedy, gdy dostępna jest niewielka ilość próbki. Może być automatycznie napełniana i opróżniana.

Hydro LV

Hydro LV to przystawka o objętości 600 ml zalecana w przypadku, gdy wymagana jest większa ilość badanego materiału. Nadaje się idealnie do próbek polidyspersyjnych o dużej gęstości. Może być automatycznie napełniana i opróżniana.

Mastersizer 3000 | Analizator wielkości cząstek Aero S

Aero s

Aero S to zupełnie nowa jakość w pomiarach suchych proszków. Próbka jest dyspergowana poprzez przyspieszanie cząstek w dyszy Venturiego, poruszających się w strumieniu sprężonego powietrza. Konstrukcja dyszy ma kluczowe znaczenie dla uzyskania dyspersji cząstek pierwotnych. Do przystawki Aero S opracowano wymienne dysze Venturiego, dzięki czemu możliwości pomiarowe zostały rozszerzone na próbki zawierające zarówno cząstki delikatne, łamliwe jak i silnie zaglomeryzowane. Przystawka zapewnia precyzyjną kontrolę ciśnienia sprężonego powietrza w za kresie 0 – 4 bar z dokładnością do 0,1 bar oraz regulację podawania próbki; jest całkowicie sterowana poprzez oprogramowanie.

Hydro 2000 SM

Hydro 2000 SM - Sterowana ręcznie przystawka dyspergująca do próbek o małej objętości pozwalająca ograniczyć zużycie cieczy dyspergującej. Objętość dysperganta 50 ÷ 120 ml Ręczne sterowanie pracą pompy i mieszadła Zintegrowana pompa odśrodkowa

Malvern Hydro Insight

Hydro Insight

Hydro Insight to akcesorium do dynamicznego obrazowania, które dostarcza szczegółowych informacji o kształcie cząstek badanej próbki. Przystawka rejestruje ponad 30 parametrów kształtu, a czas pomiaru to zaledwie kilkanaście sekund! Hydro Insight charakteryzuje się dwoma zakresami pomiarowymi do wyboru: 1 - 300 lub 10 - 800 μm, wysoką odpornością chemiczną, optyką o wysokiej rozdzielczości, przyjaznym oprogramowaniu i prostej konstrukcji, a także zgodnością z normą ISO 13322-2.

Farmacja
Gleby
Polimery, gumy i plastiki
Analiza kryminalistyczna
Produkty konsumenckie
Chemia specjalistyczna
Asfalty
Przemysł wydobywczy
Energetyka i środowisko
Przemysł rafineryjny
Przemysł spożywczy
Elektronika
Motoryzacja i lotnictwo
Cementy
Przemysł chemiczny
Proszki i granulaty
Emulsje i zawiesiny


Linki do strony producenta