Rodzina Mastersizer

Od ponad 30 lat Malvern Panalytical jest liderem w dziedzinie dyfrakcji laserowej. Technika ta, dzięki swojej niezawodności, wiarygodności i zautomatyzowaniu pomiarów, oferuje błyskawiczne analizy wielkości cząstek w ekstremalnie szerokim zakresie.

Metoda dyfrakcji laserowej (granulometr laserowy), pozwala na błyskawiczne określenie rozkładu wielkości cząstek (składu granulometrycznego) i stanowi doskonałą alternatywę dla żmudnych, uciążliwych pomiarów metodą sedymentacyjną i metodą sitową.

Firma A. P. Instruments jest wyłącznym i jedynym przedstawicielem i dystrybutorem handlowym Malvern Panalytical w Polsce.

Mastersizer 3000

Mierzone parametry:wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:10nm do 3500µm
Dozwolone próbki:mokre i suche
Technika:dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:laboratorium

Rodzina Mastersizer 3000E

Mierzone parametry:wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:100nm do 1000µm
Dozwolone próbki:mokre i suche
Technika:dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:laboratorium