Mastersizer 3000E | dyfraktometr laserowy, granulometr

Dyfraktometr laserowy do pomiaru wielkości cząstek mikro

Mastersizer 3000E jest elementarną, niskobudżetową, wersją systemu do pomiaru wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej, która zapewnia podstawową funkcjonalność opartą na sprawdzonych rozwiązaniach z analizatora Mastersizer 3000.

Dyfraktometr laserowy składa się z ławy optycznej, o długości zaledwie 690 mm, wyposażonej w laser He-Ne o długości fali 633 nm.  Automatyczny system ładowania kasety pomiarowej umożliwia łatwą wymianę jednostek dyspergujących i znakomicie ułatwia rutynowe czynności obsługowe, jak na przykład czyszczenie celi pomiarowej.

Oprogramowanie może być wykorzystywane jako samodzielna aplikacja do analizy wyników bez konieczności łączenia się z analizatorem. Możliwe jest ustawienie wielopoziomowego dostępu z różnymi grupami Użytkowników posiadającymi różne uprawnienia.

Analiza składu granulometrycznego

Dyfraktometr laserowy Mastersizer 3000E ma szerokie zastosowanie w badaniu składu granulometrycznego próbek. Instrument umożliwia pomiar rozkładu wielkości cząstek w zakresie od 0,1 do 1000 mikronów. Granulometr wykorzystując do pomiaru zjawisko dyfrakcji laserowej stanowi doskonałą alternatywę dla metody sitowej.

Mastersizer 3000E wykorzystuje technikę dyfrakcji laserowej, którą szczegółowo opisano tutaj.

Co mierzy Mastersizer 3000E?

Rozkład wielkości cząstek w: zawiesinach, emulsjach i suchych proszkach.

Podstawowe parametry

Technika:
dyfrakcja laserowa
Modele obliczeń:
teoria Mie, przybliżenie Fraunhofera
Częstotliwość próbkowania:
10 kHz
Czas pomiaru:
typ. <10 sec

Parametry optyczne

Światło czerwone:
laser He-Ne, 632.8nm, maks. 4mW
Światło niebieskie:
brak
Układ soczewek
odwrotny Fouriera (zbieżna wiązka)
Rzeczywista odległość ogniskowa:
300mm

Parametry detektora

Układ detektorów:
macierz logarytmiczna
Zakres kątowy:
0.032 – 60 stopni
Osiowanie:
automatyczne

Parametry pomiarowe

Zakres wielkości cząstek:
0.1 – 1000 µm *
Ilość klas wielkości:
100 (definiowalne)
Dokładność:
poniżej 1% **
Powtarzalność:
rozbieżność poniżej 0.5% *
Odtwarzalność:
lepsza niż 1% *

Zgodność systemu

Klasa lasera:
laser klasy 1, IEC60825-1:2007 oraz CFR rozdział I: podrozdział J: część 1040 (CDRH)
Spełnienie wymogów:
zgodny z RoHS i WEEE oraz CE/FCC, spełnia także wymagania dyrektywy Europejskiej dot. niskich napięć

Waga i rozmiar urządzenia

Wymiary:
690mm x 300mm x 450mm (dł. x szer. x wys.)
Waga:
30 kg

Parametry urządzenia

Napięcie zasilania:
100/240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:
50W (bez przystawek)
200W maks. (z 2 przystawkami)
Temperatura przechowywania:
-20°C to +50°C
Temperatura pracy:
+5°C to +40°C
Zakres wilgotności:
Nie skraplająca; Maksymalnie 80% w temperaturze do 31°C, pomniejszana liniowo do 50% w 40°C.
Klasyfikacja ochronna IP:
IP41B
  • *   Zależne od rodzaju próbki oraz jej przygotowania.
  • ** Dokładność definiowana jako powtarzalność wartości średniej wąskiego rozkładu logarytmicznego. Zależne od rodzaju próbki oraz jej przygotowania.
  • Patenty: Ława optyczna Mastersizera 3000 jest chroniona patentami: GB2,340,932; łącznie z patentami dotyczącymi zastosowań WO2013038161, WO2013038160 i WO2013038159. Przystawki Hydro MV oraz LV chroni patent EP1167946A2 z powiązanymi regulacjami.

Mastersizer 3000E Basic

 

  • zakres pomiarowy: 0,1 – 1000µm
  • obsługa tylko manualnych przystawek dyspergujących
  • podstawowe oprogramowanie ze wsparciem dla aktualizacji i łatek poprawiających błędy
  • opcja ulepszenia do wesji Mastersizer 3000E Extended

Mastersizer 3000E Extended

 

  • obsługa automatycznych przystawek dyspergujących „na mokro”
  • zaawansowane oprogramowanie z pełną funkcjonalnością, jak w Mastersizer 3000, włącznie ze wsparciem dla aktualizacji, łatek poprawiających błędy oraz implementowanych rozszerzeń
Analizator wielkości cząstek Hydro SV

Hydro SV

Cela Hydro SV wyposażona jest w kuwetę o pojemności 6 ml (+ 1ml na próbkę). Przystawka znakomicie sprawdza się w pomiarach próbek o małej objętości lub tam, gdzie istnieje konieczność zminimalizowania ilości medium dyspergującego. Zakres pomiarowy: 0,01 – 200 mikrometrów (zależne od badanej próbki).

Analizator wielkości cząstek MS3000 hydro EV

Hydro EV

Hydro EV to uniwersalne akcesorium o zmiennej objętości dyspergującej. Funkcję zbiornika pełnią standardowe zlewki laboratoryjne o objętościach 250, 600 i 1000 ml. Przystawka przeznaczona jest głównie do zastosowań badawczych.

Analizator wielkości cząstek Hydro MV

Hydro MV

Hydro MV to przystawka o objętości 100 – 150 ml; idealna do pomiarów w cieczach innych niż woda. Doskonale sprawdza się również w przypadkach, gdy dostępna jest niewielka ilość próbki. Akcesorium posiada funkcję automatycznego napełniana i opróżniana.

Hydro LV

Hydro LV charakteryzuje się objętością 600 ml i zalecana jest w przypadku, gdy wymagana jest większa ilość badanego materiału. Akcesorium stosowane jest w pomiarach próbek polidyspersyjnych o dużej gęstości. Podobnie jak Hydro MV może być automatycznie napełniana i opróżniana.

Hydro 2000 SM

Hydro 2000 SM to sterowana manualnie przystawka dyspergująca do próbek o małej objętości, która pozwala ograniczyć zużycie cieczy dyspergującej.

Farmacja
Gleby
Polimery, gumy i plastiki
Analiza kryminalistyczna
Produkty konsumenckie
Chemia specjalistyczna
Asfalty
Przemysł wydobywczy
Energetyka i środowisko
Przemysł rafineryjny
Przemysł spożywczy
Elektronika
Motoryzacja i lotnictwo
Cementy
Przemysł chemiczny
Proszki i granulaty
Emulsje i zawiesiny


Linki do strony producenta