4 korzyści z posiadania analizatora wielkości cząstek Malvern

Analizatory Mastersizer 3000 oraz Spraytec kontynuują niezwykłą historię innowacji Malvern Panalytical w zakresie pomiaru wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej. Producent projektując nowe urządzenia skupił się przede wszystkim na oczekiwaniach użytkowników, którzy jak potwierdziła przeprowadzona ankieta – docenili ten fakt.

W jaki sposób upewnisz się, że Twoje produkty odpowiadają potrzebom klientów? Oczywiście zapytasz ich!

Ostatnia ankieta przeprowadzona wśród klientów Malvern miała na celu zapytać ich o posiadany przez nich sprzęt do pomiaru wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej Malvern Panalytical (Mastersizer i Spraytec), jak go używali i co najbardziej im się podobało.

analizator wielkosci czastek malvern ms3000 analizator wielkosci czastek spraytec

Ryc. 1: Analizatory wielkości cząstek dyfrakcji laserowej Mastersizer 3000 i Spraytec.

 

Mastersizer to laboratoryjny laserowy analizator wielkości cząstek metodą dyfrakcji, przeznaczony do pomiaru suchego proszku, zawiesin i próbek emulsji w zakresie wielkości cząstek od 0,01 do 3500 mikronów.

Także laserowy system dyfrakcji laserowej Spraytec oferuje szybki pomiar cząstek w postaci spray’u i aerozolu w czasie rzeczywistym.

Ta ankieta umożliwiła klientom przekazanie firmie Malvern krytycznych opinii na temat ich systemów pomiaru wielkości cząstek. Nieco ponad 95% respondentów było użytkownikami analizatora Mastersizer, a nieco poniżej 5% respondentów było posiadaczami analizatora Spraytec. 40% to pracownicy laboratorium zaangażowani w badania, 32% biorący udział w rutynowych testach kontroli jakości produktu, 13% pracujący nad rozwojem produktu, 11% pracujący nad kontrolą produkcji / procesu, a pozostałe 4% pracujący nad analizą przyczyn źródłowych (RCA). Większość respondentów pracowała w firmach przemysłowych produkujących produkty chemiczne i mineralne, a około jedna piąta zajmowała się opracowywaniem i produkcją produktów farmaceutycznych.

Analizatory wielkości cząstek Malvern wykorzystywano do scharakteryzowania szerokiej gamy rodzajów próbek, w tym aerozoli i aerozoli, emulsji, zawiesin, polimerów, koloidów, biopolimerów i innych, ale największy odsetek stanowił pomiar suchych proszków i mieszanin.

Wszystko co musi mieć analizator wielkości cząstek…

Jakie były najważniejsze możliwości tych urządzeń? Według użytkowników aspekt, który najbardziej im się podobał – z 55% wymieniających go jako podstawową funkcję – to łatwość obsługi systemów Mastersizer i Spraytec. Wielu zauważyło, że raz skonfigurowany analizator był łatwy w użyciu dla dowolnej osoby – bez względu na to, jak dobrze znali się na sprzęcie. Często użytkownicy wskazywali: intuicyjny interfejs użytkownika i na – jak je nazywali – „niezawodne standardowe procedury operacyjne (ang. fool proof SOPs)”, jako ważne czynniki udanego wdrożenia analizatorów w ich organizacjach.

malvern najwazniejsze korzysci

Ryc. 2: Odpowiedzi ankietowe na pytanie „Jakie są najważniejsze możliwości analizatora wielkości cząstek Malvern”.

Na drugim miejscu jako najważniejsza funkcja uplasowały się ex aequo: szybkość i niezawodność, po 12% każda. Szybkość przetwarzania, szybkość analizy, wydajne przetwarzanie próbek, szybkie pomiary… klienci znaleźli wiele różnych sposobów na opisanie tej jakości i wszyscy zgodzili się, że możliwość szybkiego uzyskania wyników była kluczem do udanego wykorzystywania. Zgodzili się również, że analizatory Malvern były wyjątkowo niezawodne w codziennej pracy, dostarczające danych, na których mogli polegać.

Wiarygodność była kluczowym czynnikiem zarówno dla działania urządzenia, jak i jakości i spójności uzyskiwanych danych. Użytkownicy uważali, że systemy wielkości cząstek Mastersizer i Spraytec działały tak jak w popularnych reklamach: „od razu po wyjęciu z pudełka”. Konserwacja została opisana jako minimalna i rutynowa, przy minimalnej potrzebie wsparcia ze strony gotowych nieść pomoc działów wsparcia technicznego Malvern i zespołu specjalistów technicznych zajmujących się wszelkimi drobnymi problemami. W rzeczywistości większość użytkowników stwierdziła, że ​​korzystali z maszyn przez lata bez konieczności naprawy, niektórzy nazywali ten okres „latami bezstresowej pracy”. Niezawodność była również kluczowa dla zapewnienia spójnych, dokładnych wyników rozkładu wielkości cząstek i kropel. Wielu klientów podkreśliło, że ma wielu użytkowników, którzy „stale korzystali z urządzenia i otrzymywali wiarygodne, powtarzalne, powtarzalne dane”.

Klienci byli również pod wrażeniem wszechstronności instrumentów. Możliwość analizowania bardzo szerokiego zakresu wielkości cząstek; radzenie sobie zarówno z mokrymi, jak i suchymi próbkami; przydatność urządzeń do badań oraz do rutynowego testowania produkcji, to główne wyróżnienia. Użytkownicy odnotowali, że możliwość wykorzystywania urządzeń do różnorodnych aplikacji spowodowała zwiększenie wydajności działania laboratorium.

Prawdziwe korzyści z posiadania analizatora wielkości cząstek Malvern…

Dla wielu z naszych ankietowanych, ilekroć myśleli o rozmiarach cząstek, myśleli o Malvern. „Jeśli masz zamiar mierzyć rozmiar cząstek, potrzebujesz Malverna”. Możliwości, które znaczyły najwięcej, przełożyły się również na korzyści:

  • Zwiększona produktywność laboratorium: Łatwość użycia przy niewielkim szkoleniu pozwoliła zaoszczędzić zarówno koszty pracy, jak i czas oraz zwiększyć produktywność laboratorium i indywidualnych użytkowników.
  • Skrócony czas przestoju: Niezawodna, bezstresowa eksploatacja pomogła obniżyć całkowity koszt posiadania (TCO) dzięki prostej, taniej, rutynowej konserwacji utrzymującej pracę na optymalnym poziomie.
  • Ulepszone dane: wiarygodne, powtarzalne, odtwarzalne dane zapewniające pewność wyników i poprawę spójności procesów i jakości produktu.
  • Zwiększone możliwości analizy: wszechstronność w zakresie dokładnego pomiaru szerokiego zakresu wielkości cząstek, do obsługi zarówno procesów mokrych, jak i suchych oraz do działania jako narzędzie badawcze lub system testowy kontroli jakości pozwala użytkownikom uzyskać jak najwięcej z inwestycji w analizator od Malvern

Ostatecznym sprawdzianem uznania każdego produktu przez klienta jest chęć polecenia tego produktu innym osobom pracującym przy podobnych próbkach. Aż 98% użytkowników Mastersizer i Spraytec, którzy odpowiedzieli na tę ankietę, odpowiedziało, że poleciliby produkty Malvern.

Prawdziwe korzyści z bycia klientem Malvern…

Oprócz świetnych urządzeń do analizy wielkości cząstek, Malvern oferuje również szereg usług o wartości dodanej, które są cenione przez klientów. W szczególności klienci wymieniali:

  • Przejrzysta, łatwa do zrozumienia pomoc i porady zawarte w oprogramowaniu.
  • Możliwości edukacyjne i szkoleniowe – zarówno online, jak i osobiście
  • Szybka i elastyczna globalna pomoc techniczna dla klientów przez telefon i Internet
  • Terminowa komunikacji z klientami na temat nadchodzących wydarzeń, możliwości edukacyjnych i szkoleniowych, nowych podejść naukowych i nowych technologii
  • Informowanie o aktualizacji oprogramowania
  • Dostęp do szerokiej i głębokiej bazy wiedzy o aplikacjach za pośrednictwem strony internetowej Malvern Panalytical

Podsumowanie

Analizatory Mastersizer i Spraytec są zdecydowanie najczęściej wybieranymi przez użytkowników analizatorami wielkości cząstek na świecie. Dzięki swojej niezawodności i niedoścignionemu wsparciu posprzedażowemu stanowią doskonały wybór zarówno w ciężkich warunkach przemysłowych jak i zaawansowanych badaniach naukowych. Wszystkich zainteresowanych techniką dyfrakcji zachęcamy do kontaktu, aby mogli przekonać się na własnych próbkach jak Mastersizer może pomóc w ich badaniach.