Aktualności

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez naszą firmę szkolenie: ,,Polski Klub Malverna 2019: Pomiar Wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej. Analizatory Mastersizer 2000 i 3000″.  Bezpłatne szkolenie   Prelegentami będą specjaliści z firmy A.P. Instruments   Organizatorzy zapewniają całodniowe wyżywienie oraz materiały szkoleniowe   Liczba miejsc ograniczona   Warsztaty i pomiary z użyciem aparatu Mastersizer 2000   […]

Czytaj dalej

Spektrometria Ramana jest techniką powszechnie znaną w przemyśle farmaceutycznym. Systemy tego typu są wykorzystywane do określania zawartości związków chemicznych, badań jednorodności produktu, identyfikacji, a w połączeniu z mikroskopem optycznym – składu chemicznego pojedynczych cząstek. Środowisko farmaceutyczne rzadko jednak zdaje sobie sprawę ze znacznie szerszego zastosowania metody, a mianowicie do kontroli procesów w trybie ciągłym. Spektrometria […]

Czytaj dalej

Detektor Sievers M9 SEC DOC wzbogaca analizę HPLC/SEC o ilościową detekcję węgla organicznego. M9 SEC separuje i ilościowo oznacza wszystkie frakcje organiczne, nie tylko zawierające chromofor lub fluorofor. Sievers M9 SEC DOC jest detektorem, który daje nam możliwość analizy organiki w poszczególnych frakcjach, dzięki czemu  pozwala lepiej zrozumieć systemy oczyszczania wody. Analiza całkowitego węgla organicznego […]

Czytaj dalej

Nieodłącznym elementem charakteryzacji układów makrocząsteczkowych jest wyznaczenie rozkładu masy cząsteczkowej. Najpopularniejszą techniką wykorzystywaną w tym celu jest chromatografia żelowa GPC (Gel Permeation Chromatography)/SEC (Size-Exclusion Chromatography). GPC/SEC w odróżnieniu od chromatografii cieczowej wykorzystuje do pomiaru kolumny wypełnione porowatym żelem. Małe makrocząsteczki wnikają w pory żelu co wydłuża ich czas przepływu przez kolumnę (dłuższy czas retencji), duże […]

Czytaj dalej

Jedną z najbardziej zaawansowanych metod oznaczania pierwiastków śladowych jest pomiar na spektrometrze mas. Dostępne na rynku urządzenia różnią się między sobą metodą pomiarową. W niniejszym artykule przyjrzeliśmy się bliżej instrumentowi, który wykorzystuje do pomiaru komorę czasu przelotu. Pomiar za pomocą analizatora ICP-TOF-MS Optimass 9600 Optimass jest analizatorem wykorzystującym komorę czasu przelotu. Innowacyjna konstrukcja instrumentu w […]

Czytaj dalej