Spraytec

Analizator wielkości cząstek aerozoli i sprayów

Spraytec umożliwia szybkie pomiary wysokostężeniowych aerozoli w czasie rzeczywistym w ekstremalnie szerokim zakresie. Dostarcza wiedzy na temat procesu atomizacji, pozwalając znaleźć i zrozumieć przyczynę braku powtarzalności w systemach aerozolowych.

Wielkość cząstek aerozoli i spray’ów ma ogromny wpływ na jakość końcowego produktu dla szeregu aplikacji – od dostarczania leku do ludzkiego układu oddechowego po procesy powlekania.

Analizator Spraytec pozwala na automatyczne pomiary in-situ aerozoli i spray’ów o dużym stężeniu przy użyciu łatwej w obsłudze platformy o bardzo stabilnej konstrukcji. Szybki pomiar wykonywany w rzeczywistym czasie zapewnia pełną charakteryzację kropelek/cząstek zarówno aerozoli podawanych pulsacyjnie, jak i w sposób ciągły. Rozkład wielkości cząstek generowany jest natychmiast i prezentowany w formie pozwalającej na obserwację zmian preparatu w czasie. Elastyczna konstrukcja systemu całkowicie zabezpieczonego przed wilgocią odpowiednimi uszczelnieniami pozwala na wykonywanie rzetelnych pomiarów aerozoli o szerokim zakresie wielkości cząstek i dużych objętościach.

Spraytec wykorzystuje technikę dyfrakcji laserowej, którą szczegółowo opisano tutaj.

  • Zakres pomiarowy: 0,1 ÷ 2000 μm
  • Zasada pomiaru: dyfrakcja laserowa z teorią rozpraszania Mie oraz przybliżeniem Fraunhofera
  • Soczewki: soczewka 300 mm: 0,1 – 900 μm, soczewka 750 mm: 2,0 – 2000 μm
  • Zakres mierzonych stężeń minimalna transmisja: 5% (w zależności od wielkości cząstek próbki)
  • System detekcji: 36-elementowy detektor, elementy rozmieszczone logarytmicznie
  • Źródło światła: laser He-Ne 632,8 nm, 5mW
  • Automatyczny system szybkiego osiowania
  • Dokładność: większa niż +/- 1% dla Dv50 standardu lateksowego NIST
  • Precyzja/odtwarzalność: większa niż +/- 1% RSD dla Dv50 standardu lateksowego NIST
  • Odtwarzalność pomiędzy instrumentami: większa niż +/- 1% RSD dla Dv50 standardu lateksowego NIST

Farmacja
produkty konsumenckie
energetyka środowisko


Linki do strony producenta