Spraytec | Pomiar aerozoli i spray’ów

Zobacz dynamikę aerozolu

Wielkość cząstek aerozoli i spray’ów ma ogromny wpływ na jakość końcowego produktu dla szeregu aplikacji – od dostarczania leku do ludzkiego układu oddechowego po procesy powlekania. Zrozumienie dynamiki aerozoli/spray’ów wymaga od użytkowników szybkiej analizy zmian wielkości cząstek w czasie.

Charakteryzujący się szerokim zakresem pomiarowym Spraytec umożliwia błyskawiczny pomiar rozkładu wielkości cząstek w czasie rzeczywistym. Instrument dostarcza informacji o procesie atomizacji, pozwalając znaleźć i zrozumieć przyczynę braku powtarzalności w systemach aerozolowych.

Analizator firmy Malvern Panalytical umożliwia automatyczny pomiar aerozoli i spray’ów o dużym stężeniu. Szybki pomiar wykonywany w czasie rzeczywistym zapewnia pełną charakteryzację kropelek/cząstek zarówno aerozoli podawanych pulsacyjnie, jak i w sposób ciągły. Rozkład wielkości cząstek generowany jest natychmiast i prezentowany w formie pozwalającej na obserwację zmian preparatu w czasie. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja systemu jest niezwykle stabilna i całkowicie zabezpiecza go przed wilgocią. Spraytec to gwarancja rzetelnych pomiarów aerozoli o dużych objętościach, w szerokim zakresie wielkości cząstek.

Spraytec – pomiar aerozoli i spray’ów w 4 prostych krokach

Pomiar wielkości cząstek na instrumencie Spraytec ogranicza się do następujących kroków:

 1. Ustawienia standardowej procedury pomiarowej (SOP). Użytkownik może wybierać między różnymi konfiguracjami zarówno samego urządzenia, jak i warunków pomiaru, a także zbierania danych i raportowania.
 2. Rozpoczęcia pomiaru poprzedza wybór odpowiedniej procedury (SOPa). Instrument automatycznie kalibruje układ optyczny, a także synchronizuje zewnętrzne systemy.
 3. Obserwuj każdy etap pomiaru za pomocą menedżera pomiarów oprogramowania. Umożliwia to użytkownikowi monitorowanie wszystkich aspektów procesu. Wyświetlające się komunikaty pomagają przestrzegać prawidłowych procedur przygotowania, wprowadzania i usuwania próbek.
 4. Wyświetl zarejestrowane rozkłady wielkości cząstek wraz z tabelą historyczną, aby zobaczyć dynamikę aerozolu/spray’u. Użytkownicy mogą dowolnie odtwarzać proces natryskiwania i wybrać odpowiednie rekordy do dalszej analizy.

Spraytec wykorzystuje technikę dyfrakcji laserowej

 • Zakres pomiarowy: 0,1 ÷ 2000 μm
 • Zasada pomiaru: dyfrakcja laserowa z teorią rozpraszania Mie oraz przybliżeniem Fraunhofera
 • Soczewki: soczewka 300 mm: 0,1 – 900 μm, soczewka 750 mm: 2,0 – 2000 μm
 • Zakres mierzonych stężeń minimalna transmisja: 5% (w zależności od wielkości cząstek próbki)
 • System detekcji: 36-elementowy detektor, elementy rozmieszczone logarytmicznie
 • Źródło światła: laser He-Ne 632,8 nm, 5mW
 • Automatyczny system szybkiego osiowania
 • Dokładność: większa niż +/- 1% dla Dv50 standardu lateksowego NIST
 • Precyzja/odtwarzalność: większa niż +/- 1% RSD dla Dv50 standardu lateksowego NIST
 • Odtwarzalność pomiędzy instrumentami: większa niż +/- 1% RSD dla Dv50 standardu lateksowego NIST

Farmacja
produkty konsumenckie
środowisko


Linki do strony producenta