Rodzina OMNISEC / Viscotek

Rodzina chromatografów żelowych Malvern Viscotek / OMNISEC to kompletne, dedykowane systemy do badań związków wielkocząsteczkowych w temperaturach do 60 °C. Zintegrowane urządzenia z serii OMNISEC / TDA posiadają – zapewniający najwyższą czułość – szeregowy układ detektorów. Systemy te umożliwiają kompleksową charakterystykę wszelkich typów makrocząsteczek: białek, polimerów naturalnych i syntetycznych, oraz innych. Aparaty standardowo wyposażone są w autosampler i są w pełni kontrolowane z poziomu oprogramowania.

Detektory z rodziny Viscotek/OMNISEC można także zintegrować z dowolnym systemem chromatografii HPLC/GPC/SEC. Warunkiem jest możliwość wyprowadzenia sygnałów analogowych z istniejących detektorów np. RI. Po dodaniu detektora z rodziny Viscotek / OMNISEC kontrolę nad procesem obróbki danych przejmuje potężne oprogramowanie OmniSEC. Użytkownik tym samym może korzystać z zalet wielokrotnej detekcji wykorzystując zakupioną wcześniej aparaturę firm trzecich.

OMNISEC

Mierzone parametry:masa cząsteczkowa, rozkład masy cząsteczkowej, lepkość graniczna, wielkość i struktura makromolekuł, agregacja białek
Techniki pomiarowe:chromatografia żelowa (GPC), chromatografia wykluczania (SEC),
Temperatura pomiaru:do 60°C

Detektory Viscotek SEC-MALS 20

Technika (rozpraszanie światła):MALS, 20-kątów lub 9-kątów
Technika (pozostałe):mostek wizkozymetryczny z czterema kapilarami, różnicowy współczynnik załamania światła, matryca UV-PDA
Mierzone parametry:masa cząsteczkowa, wielkość i struktura molekuł, agregacja białek