OMNISEC | Zintegrowane systemy GPC/SEC

System chromatografów żelowych OMNISEC to kompletny, dedykowany zespół urządzeń do badań związków wielkocząsteczkowych w zakresie temperatury od 4 do 60 °C. Zintegrowane urządzenia z serii OMNISEC posiadają – zapewniający najwyższą czułość – szeregowy układ detektorów do pomiaru bezwzględnej masy cząsteczkowej makrocząsteczki, wielkości makrocząsteczki, lepkości, rozgałęzień i innych parametrów. System umożliwia kompleksową charakterystykę wszelkich typów makrocząsteczek: od protein, przez polimery naturalne na polimerach syntetycznych kończąc. Aparaty standardowo wyposażone są w autosampler i są w pełni kontrolowane z poziomu oprogramowania.

  • Kompletny, zaawansowany system GPC/SEC z możliwością potrójnej lub poczwórnej detekcji do wyznaczania masy cząsteczkowej i rozkładu tej masy
  • Statyczne rozpraszanie światła. Bezwzględna masa cząsteczkowa dzięki technice RALS (Right Angle Light Scattering)/LALS (Low Angle Light Scattering) jako alternatywy wobec MALS.
  • Detektor wiskozymetryczny do wyznaczania lepkości granicznej i dostarczania informacji o strukturze próbki (np. o rozgałęzieniu polimeru)
  • Elastyczne oprogramowanie z prostym interfejsem i wieloma algorytmami obliczeniowymi
  • Informacje o konformacji białek, stabilności, agregacji i strukturze czwartorzędowej
  • Możliwość pełnej charakterystyki kopolimerów, przeciwciał i mieszanin dzięki opcji UV-PDA
System OMNISEC umożliwia: W przypadku makrocząsteczek:
Kontrolowanie twardości, wytrzymałości, kruchości, przetwarzalności i stopnia rozgałęzienia polimeru PS, nylon, PET, PVC, poliester, nitroceluloza, żywice, polimery epoksydowe, poliuretany, PVA
Pomiary degradowalności i szybkości dostarczania leku PLA, PLGA, PEG, polikaprolakton
Określanie gatunku polimeru naturalnego i polisacharydów Alginaty, ksantany, guma arabska, pochodne skrobii (np. maltodekstryna), pochodne celulozy (np. HEC), karagen, żelatyna, guma guar, chitozan, kwas hialuronowy
Kontrolowanie lepkości podczas formulacji Alkidy, żywice akrylowe, poliuretany, poliestry, żywice epoksydowe, PVA
Kontrolowanie posmaku żywności i procesu żelowania Pektyny, alginaty, ksantany, guma arabska, guma guar, pochodne skrobii (np. maltodekstryna), karageny
Ocenianie i przewidywanie reaktywności poprzez pomiar masy cząsteczkowej Białka, przeciwciała, przeciwciała monoklonalne
Przewidywanie immunogenności i skuteczności działania produktu Agregaty białek, biofarmaceutyki, przeciwciała monoklonalne
Kontrolowanie czasu półtrwania, przepuszczalności kapsułek i procesu krystalizacji koniugatów białek PEGylowane białka, białka błonowe, koniugaty lek-przeciwciało

OMNISEC RESOLVE

Wydajność pompy 0,01 – 10 mL/min
Dokładność przepływu ±1%
Zakres ciśnienia 0 – 34,5 MPa
Pulsacja 0,15% na 1 mL/min dla wody
Precyzja 0,25% RSD
Wymiary 420 x 640 x 890 mm
Masa 62 kg
Oprogramowanie OMNISEC v10
Szybkość zbierania danych 100 Hz
Patenty US 14/599,033 „Continuous back seal wash”
Temperatura otoczenia pracy systemu 15 -30 °C

AUTOSAMPLER

Pojemność Do 192
Typ zbiornika na próbki Fiolki HPLC lub płytki mikrotitracyjne 96-dołkowe
Objętość nastrzyku 1 – 300 μL
Dokładność objętości nastrzyku >99,5%
Precyzja objętości nastrzyku <0,3% RSD w trybie pełnego zapętlenia
<0,3% RSD w trybie częściowego zapętlenia
<1% RSD μL w trybie pickup
Objętość „overhead” nastrzyku 0 μL w μL trybie pickup
Objętość strzykawki Standardowo 250 μL
Zakres kontroli temperatury 4 – 60 °C

Piec do termostatowania kolumn

Pojemność na kolumny 6 x analitycznych (1 x Tricorn 10/300 GL)
Zakres kontroli temperatury 20 – 65 °C

OMNISEC REVEAL

Wymiary 420 x 640 x 600 mm
Masa 40 kg
Zakres temperatury detektora 20 – 65 °C
Oprogramowanie OMNISEC v10
Częstość zbierania danych 100 Hz
Patenty US20140060162A1 & EP2619543Ba „Modular capillary bridge viscometer”
US20140144214A1 & EP2619544A1 „Automatically balanced capillary bridge viscometer”

Detektor 1

Typ detektora Rozpraszania światła
Metoda pomiarowa RALS kąt 90°, LALS kąt 7°
Źródło światła Laser 50 mW, 640 nm
Objętość celi pomiarowej 18 μL
Zakres dynamiki 2500 mV
Szumy linii bazowej <0,1 mV
Dryf linii bazowej <0,2 mV/h

Detektor 2

Typ detektora Pomiar różnicy współczynników załamania światła
Metoda pomiarowa Załamanie światła
Objętość celi pomiarowej 12 μL
Zakres dynamiki ±2,5 · 10-4 RIU
Szumy linii bazowej <10-7 RIU
Dryf linii bazowej <3 · 10-7 RIU/h

Detektor 3

Typ detektora Wiskozymetr
Metoda pomiarowa 4-kapilarny mostek Wheatstone’a z mechanizmem samobalansującym i wymienialnymi przez użytkownika kapilarami
Czujniki Czujniki chroniące przed nadciśnieniem
Objętość pomiarowa Każda kapilara 17 μL
Szumy linii bazowej ciśnienia różnicowego 0,3 Pa
Zakres dynamiki ciśnienia wejściowego 100 kPa
Szumy linii bazowej ciśnienia wejściowego 0,01 kPa
Dryf linii bazowej <0,2 kPa/h

Detektor 4

Typ detektora Spektrometr UV/Vis z matrycą diodową
Zakres długości fali 190 – 900 nm
Ilość różnych długości fali 1024
Dokładność długości fali <1 nm
Rozdzielczość długości fali 0,6 nm
Objętość celki 7,5 μL
Długość ścieżki 10 mm
Szumy linii bazowej 2 · 10-5 AU
Dryf linii bazowej 5 · 10-4 AU/h

Rodzaj pomiaru mierzonego 1

Parametr mierzony Absolutna masa molowa
Zakres pomiarowy 200 – > 107 g/mol
Najmniejsza mierzalna masa 100 ng polistyrenu o ciężarze cząsteczkowym
100kDa rozpuszczonego w THF
Metoda pomiarowa Rozpraszanie światła (LALS lub RALS)

Rodzaj pomiaru mierzonego 2

Parametr mierzony Lepkość graniczna
Najmniejsza mierzalna masa 1 μg polistyrenu o ciężarze cząsteczkowym
100kDa rozpuszczonego w THF
Metoda pomiarowa 4-kapilarny mostek Wheatstone’a

Rodzaj pomiaru mierzonego 3

Parametr mierzony Stężenie
Najmniejsza mierzalna masa 100 ng polistyrenu o ciężarze cząsteczkowym
100kDa rozpuszczonego w THF
Metoda pomiarowa Pomiar różnicy współczynników załamania światła

Polimery
białka


Linki do strony producenta