Chromatografia żelowa (wykluczania) GPC/SEC

Chromatografia wykluczania (GPC/SEC) jest techniką analityczną pozwalającą na charakteryzację cząsteczek na podstawie ich wielkości. Kolumna chromatograficzna wypełniona porowatym żelem połączona jest z zestawem detektorów. Podczas przepływu próbki przez kolumnę, zawarte w niej małe cząsteczki łatwo wnikają w głąb porów i dłużej się w nich znajdują, wydłużają czas retencji w stosunku do cząsteczek większych, którym do porów wniknąć jest trudno. Zastosowanie na wyjściu z kolumny systemu potrójnej detekcji składającego się z modułów rozpraszania światła, pomiaru lepkości i stężenia pozwala na określenie takich parametrów jak bezwzględna masa cząsteczkowa, rozmiar cząsteczki czy lepkość wewnętrzna. Na tej podstawie można wyciągnąć wnioski na temat makromolekularnej struktury, konformacji, agregacji i rozgałęzienia cząsteczek w próbce. Dzięki chromatografii wykluczania (żelowej) można:

  • Badać procesy oligomeryzacji, agregacji i łączenia białek
  • Kontrolować wytrzymałość, twardość i zachowanie polimerów
  • Przewidywać właściwości i zachowanie produktów farmaceutycznych takich jak krople do oczu
  • Badać jakość produktów spożywczych

 

Zastosowania chromatografii wykluczania GPC/SEC

W branży polimerowej chromatografia wykluczania jest jednym z podstawowych narzędzi. Dzięki chromatografii żelowej możliwe jest uzyskanie informacji o rozkładzie masy cząsteczkowej, której wielkość wpływa na właściwości polimeru. Ponadto system GPC z wielokrotną detekcją pozwala uzyskiwać dodatkową wiedzę na temat struktury, konformacji i rozgałęzień polimeru, przez co umożliwia lepsze zrozumienie zachowania wytworzonych materiałów.

W badaniach białek chromatografia wykluczania pozwala określić skład oligomeryczny próbki, a także pomaga zrozumieć mechanizm agregacji. Chromatografia żelowa pozwala na rozdział poszczególnych form oligomerycznych i określenie ich masy cząsteczkowej oraz konformacji cząsteczki lub struktury powstałych agregatów.

Rodzina OMNISEC / Viscotek

Mierzone parametry:Masa cząsteczkowa, wielkość i struktura makromolekuł
Dozwolone próbki:Polimery, proteiny, biopolimery
Temperatura pomiaru:Otoczenia do 160°C

wielkość makromolekuł