Masa cząsteczkowa polimerów i białek

Masa cząsteczkowa jest istotnym parametrem charakteryzującym właściwości białek i polimerów. Pomiar oraz kontrola jego wartości, mogą okazać się kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej jakości wytwarzanych produktów oraz pozwalają badać szereg własności w różnych aplikacjach jak:

  • Wytrzymałość i twardość tworzyw sztucznych i innych syntetycznych polimerów
  • Degradację i szybkość uwalniania z polimerowych nośników leków
  • Zachowanie polisacharydowych dodatków do żywności
  • Moc i jakość wypełniaczy i lubrykantów  w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym
  • Skuteczność i stan agregacji białek i biofarmaceutyków

Podstawową techniką pozwalającą na pomiar masy cząsteczkowej polimeru lub białka jest chromatografia żelowa (filtracja żelowa) z wykorzystaniem detektorów rozpraszających światło. Do innych technik zaliczamy również FFF (Field Flow Fractionation) – jako nowoczesną alternatywę dla GPC oraz SLS (Static Light Scattering).

Precyzyjny pomiar i kontrola masy cząsteczkowej polimerów i białek wymagany jest w wielu branżach i pozwala  zapewnić wysoką jakość wytwarzanych produktów.


Rodzina OMNISEC / Viscotek

Mierzone parametry:Masa cząsteczkowa, wielkość i struktura makromolekuł
Dozwolone próbki:Polimery, proteiny, biopolimery
Temperatura pomiaru:do 60°C

zetasizer advance range

Rodzina Zetasizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa
Zakres pomiarowy:0,3nm - 10µm
Dozwolone próbki:Mokre
Technika:DLS, ELS, SLS, MADLS

AF2000 Multiflow

Zakres pomiarowy: Polimery104 - 109 Da
Zakres pomiarowy: Nanocząstki1nm - 10µm
Zakres temperatur:5°C - 220°C
Technika:FFF (przepływ krzyżowy)