AF2000 Multiflow

Rozdział na podstawie średnicy hydrodynamicznej cząstek lub masy cząsteczkowej

Platforma AF2000 jako mechanizm separacji wykorzystuje przepływ krzyżowy, co pozwala frakcjonować materiały na podstawie masy cząsteczkowej lub wielkości ich cząstek. AF2000 umożliwia pomiary w różnych eluentach i w szerokim zakresie temperatur. Ten sam system może wykorzystywać różne „kanały separacji”, co czyni go najbardziej uniwersalną platformą FFF.

Możliwe konfiguracje mają płaskie kanały symetryczne albo niesymetryczne (A4F) lub kanały cylindryczne (hollow fiber HF5). Dzięki temu seria AF2000 może być łatwo wykorzystana do rozdzielania szerokiej gamy próbek. Ze względu na dużą elastyczność i możliwość rozbudowy AF2000 jest bezpieczną inwestycją dla obecnych jak i dla przyszłych wymagań projektowych.

 • Przykładowe dziedziny zastosowań: biofarmaceutyka, kosmetologia, technologia żywności, ochrona środowiska, chemia, nanotechnologia i nauki przyrodnicze
 • Przykładowe próbki: białka, przeciwciała, szczepionki, agregaty, liposomy, nanocząstki naturalne, syntetyczne makromolekuły
 • Zakres temperatur (termostatowanie): 5 – 220°C
 • Dozwolone eluenty: typowe substancje organiczne oraz wodne
 • Zakres pomiarowy(w zależności od próbki i użytej membrany):
  • polimery: 10 -10 Da
  • nanocząstki: 1nm-10µm
 • Możliwość połączenia z techniką statycznego rozpraszania światła
 • Możliwość połączenia z technikami SLS i DLS

Analizator wykorzystuje technikę FFF (Field Flow-Fractionation), która umożliwia rozdział cząstek na podstawie masy cząsteczkowej/wielkości cząstek. Separacja następuje w kanale pozbawionym wypełnienia, w którym przepływ rozpuszczalnika jest laminarny (paraboliczny rozkład szybkości). Na skutek działania prostopadłej siły cząstki kumulują się przy jednej ze ścianek kanału, a następnie na zasadzie dyfuzji przemieszczają się w kierunku środka kanału. Małe cząstki dyfundują szybciej od dużych, więc docierają do warstwy o największej szybkości przepływu jako pierwsze. Do detektora zatem szybciej docierają cząstki mniejsze.


Platforma AF2000 jako mechanizm separacji wykorzystuje przepływ krzyżowy, co pozwala frakcjonować materiały na podstawie masy cząsteczkowej lub wielkości ich cząstek. AF2000 umożliwia pomiary w różnych eluentach i w szerokim zakresie temperatur. Ten sam system może wykorzystywać różne „kanały separacji”, co czyni go najbardziej uniwersalną platformą FFF.

 

Polimery
białka
chemia specjalistyczna
energetyka i środowisko