Postnova Analytics

Niemiecka firma Postnova Analytics jest światowym liderem w technice FFF (Field-Flow Fractionation, ang. frakcjonowanie w polu sił) – nowoczesnej alternatywie dla chromatografii.

W ofercie firmy znajdują się kompletne systemy do separacji cząstek, możliwe do zintegrowania z szeregiem detektorów dobieranych według potrzeb użytkowników. Skompletowany układ łączy pakiet oprogramowania NovaFFF, umożliwiający pełna kontrolę nad przebiegiem i analizą danych.

Firma A. P. Instruments jest wyłącznym i jedynym przedstawicielem i dystrybutorem handlowym Postnova Analytics w Polsce.

AF2000 Multiflow

Zakres pomiarowy: Polimery104 - 109 Da
Zakres pomiarowy: Nanocząstki1nm - 10µm
Zakres temperatur:5°C - 220°C
Technika:FFF (przepływ krzyżowy)

CF2000 Centrifugal

Zakres pomiarowy:7nm - 50µm
Zakres temperatur:temp. pokojowa (maks. 5°C - 50°C)
Technika:FFF (siła odśrodkowa)

TF2000 Thermal

Zakres pomiarowy: Polimery10kDa - 100MDa
Zakres pomiarowy: Cząstki10nm - 1000nm
Maks. Δ temperatur:do 120°C (60 do 180°C)
Technika:FFF (gradient temperatur)

SF2000 Split

Zakres pomiarowy:1 - 300µm
Technika:FFF (grawitacyjna)