TF2000 Thermal

Rozdział na podstawie masy cząsteczkowej / składu chemicznego.

Separacja polimerów.

Platforma TF2000 reprezentuje technikę termicznego FFF wykorzystując do separacji gradient temperatur. Próbki ulegają procesowi termodyfuzji, co umożliwia oddzielenie od siebie materiałów pod względem masy cząsteczkowej i składu chemicznego. Ta szczególna cecha pozwala na oddzielenie różnych materiałów polimerowych o tej samej masie cząsteczkowej.

System TF2000 ma szeroki zakres separacji i jest w stanie oddzielić polimery o małych i dużych masach cząsteczkowych z wysoką rozdzielczością. W przeciwieństwie do tradycyjnych technik chromatograficznych (np. GPC), nie jest konieczne wcześniejsze przygotowanie próbek, gdyż mogą być nastrzykiwane bez filtracji. Pozwala to na charakteryzowanie bardzo złożonych próbek bez ryzyka ich potencjalnej zmiany czy uszkodzenia. W tej technice nie występuje granica wykluczania, co umożliwia analizę materiałów o bardzo dużej masie molowej, rozgałęzionych i usieciowanych polimerów, żeli, agregatów lub cząstek.

  • Przykładowe próbki: skrobia, polistyren, polimetakrylan,kauczuk naturalny i syntetyczny, elastomery, kleje, gumy,nanomateriały
  • Zakres pomiarowy:
    – polimery: 10 kDa – 100 MDa
    – cząstki: 10 nm – 1000 nm
  • Dozwolone eluenty: wszystkie typowe substancje organiczne
  • Maksymalna różnica temperatur: do 120°C (60 do 180°C)

Analizator wykorzystuje technikę FFF (Field Flow-Fractionation), która umożliwia rozdział cząstek na podstawie masy cząsteczkowej/wielkości cząstek. Separacja następuje w kanale pozbawionym wypełnienia, w którym przepływ rozpuszczalnika jest laminarny (paraboliczny rozkład szybkości). Na skutek działania prostopadłej siły cząstki kumulują się przy jednej ze ścianek kanału, a następnie na zasadzie dyfuzji przemieszczają się w kierunku środka kanału. Małe cząstki dyfundują szybciej od dużych, więc docierają do warstwy o największej szybkości przepływu jako pierwsze. Do detektora zatem szybciej docierają cząstki mniejsze.


Platforma TF2000 reprezentuje technikę termicznego FFF wykorzystując do separacji gradient temperatur. Próbki ulegają procesowi termodyfuzji, co umożliwia oddzielenie od siebie materiałów pod względem masy cząsteczkowej i składu chemicznego. Ta szczególna cecha pozwala na oddzielenie różnych materiałów polimerowych o tej samej masie cząsteczkowej.

Polimery