GF2000 Splitt

Separacja na podstawie masy, gęstości lub kształtu

GF2000 jest pierwszym dostępnym komercyjnie, całkowicie zintegrowanym i modułowym systemem grawitacyjnym FFF. Urządzenie może być stosowane do frakcjonowania, oczyszczania i charakteryzacji mikrocząstek w jednym badaniu. System posiada szeroki zakres separacji i w zależności od rodzaju próbki pozwala na rozdzielanie cząstek o różnych kształtach. Otwarta budowa kanałów i brak fazy stacjonarnej zapewniają separację bez występowania sił i naprężeń ścinających, co zapobiega agregacji cząstek.

  • Zakres pomiarowy: 1 – 300 µm
  • Dozwolone eluenty: tylko roztwory wodne
  • Przykładowe próbki: osady, okrzemki, algi, plankton, mikrocząstki syntetyczne

Analizator wykorzystuje technikę FFF (Field Flow-Fractionation), która umożliwia rozdział cząstek na podstawie masy cząsteczkowej/wielkości cząstek. Separacja następuje w kanale pozbawionym wypełnienia, w którym przepływ rozpuszczalnika jest laminarny (paraboliczny rozkład szybkości). Na skutek działania prostopadłej siły cząstki kumulują się przy jednej ze ścianek kanału, a następnie na zasadzie dyfuzji przemieszczają się w kierunku środka kanału. Małe cząstki dyfundują szybciej od dużych, więc docierają do warstwy o największej szybkości przepływu jako pierwsze. Do detektora zatem szybciej docierają cząstki mniejsze.


SF2000 jest pierwszym dostępnym komercyjnie, całkowicie zintegrowanym i modułowym systemem grawitacyjnym FFF. Urządzenie może być stosowane do frakcjonowania, oczyszczania i charakteryzacji mikrocząstek w jednym badaniu. System posiada szeroki zakres separacji i w zależności od rodzaju próbki pozwala na rozdzielanie cząstek o różnych kształtach. Otwarta budowa kanałów i brak fazy stacjonarnej zapewniają separację bez występowania sił i naprężeń ścinających, co zapobiega agregacji cząstek.

 

badania środowiskowe