CF2000 Centrifugal

Rozdział na podstawie średnicy hydrodynamicznej cząstek i/lub gęstości

Aparatura z serii CF2000 jako siłę napędową procesu separacji wykorzystuje siłę odśrodkową do rozdzielania cząstek według ich średnicy hydrodynamicznej i/lub gęstości. Ta unikatowa cecha pozwala odróżnić próbki o tej samej wielkości lecz różnym składzie chemicznym i strukturze.

Oddzielanie może być optymalizowane przez zastosowanie różnych eluentów i temperatur. Ze względu na unikalność konstrukcji system zapewnia większą niezawodność i lepszą wydajność niż tradycyjne techniki separacji, tym samym wyznacza zupełnie nowy standard dla tradycyjnych technik charakteryzacji cząstek.

CF2000 umożliwia uzyskanie wysokiej rozdzielczości separacji cząstek w szerokim zakresie pracy, np. w jednym  przebiegu można oddzielić próbkę zawierającą jednocześnie frakcje nano i mikrometryczną lub rozdzielić cząsteki o tej samej wielkości ale różnej masie.

  • Przykładowe dziedziny zastosowań: kosmetologia, technologia żywności, ochrona środowiska, nanotechnologia i nauki przyrodnicze
  • Przykładowe próbki: nano i mikrocząstki, gliny, osady organiczne i nieorganiczne, wody gruntowe i ścieki, emulsje, materiały węglowe
  • Zakres temperatur: zazwyczaj temperatura pokojowa (maksymalnie 5 – 50°C)
  • Zakres pomiarowy (w zależności od próbki i gęstości cząstek): 7nm – 50µm.
  • Dozwolone eluenty: typowe substancje organiczne oraz wodne

Analizator wykorzystuje technikę FFF (Field Flow-Fractionation), która umożliwia rozdział cząstek na podstawie masy cząsteczkowej/wielkości cząstek. Separacja następuje w kanale pozbawionym wypełnienia, w którym przepływ rozpuszczalnika jest laminarny (paraboliczny rozkład szybkości). Na skutek działania prostopadłej siły cząstki kumulują się przy jednej ze ścianek kanału, a następnie na zasadzie dyfuzji przemieszczają się w kierunku środka kanału. Małe cząstki dyfundują szybciej od dużych, więc docierają do warstwy o największej szybkości przepływu jako pierwsze. Do detektora zatem szybciej docierają cząstki mniejsze.


Aparatura z serii CF2000 jako siłę napędową procesu separacji wykorzystuje siłę odśrodkową do rozdzielania cząstek według ich średnicy hydrodynamicznej i/lub gęstości. Ta unikatowa cecha pozwala odróżnić próbki o tej samej wielkości lecz różnym składzie chemicznym i strukturze.

 

chemia specjalistyczna
energetyka i środowisko