Rodzina Zetasizer

Najpopularniejsze na świecie analizatory do pomiarów wielkości nanocząstek, koloidów i białek, a także potencjału zeta, masy cząsteczkowej i stężenia cząstek od światowego lidera – Malvern Panalytical.

Zetasizer Pro/Ultra

Zastosowania:Charakteryzacja nanocząstek, koloidów i protein
Mierzone parametry:Wielkość cząstek, potencjał zeta, stężenie cząstek
Zakres temperatur:0 - 120°C

Wielkość cząstekwielkość makromolekuł

Zetasizer Nano

Zastosowania:Charakteryzacja nanocząstek, koloidów i protein
Mierzone parametry:Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa, mikroreologia
Zakres temperatur:0 - 90°C

Wielkość cząstekwielkość makromolekuł