Stężenie i liczba cząstek

Pomiar stężenia lub liczby cząstek w próbce znajduje zastosowanie obszarach zajmujących się:

  • Rozwojem, wytwarzaniem i kontrolą jakości biofarmaceutyków
  • Badaniami nad agregacją białek
  • Badaniami nad egzosomami i mikropęcherzykami, których stężenie może być wyraźnym sygnałem wczesnego stadium rozwijającej się choroby.

Jedną z technik pozwalających na pomiar stężenia cząstek i ich ilości jest NTA (Nanoparticle Tracking Analysis),  w której rozbłyski generowane przez pojedyncze oświetlane cząstki są rejestrowane przez światłoczułą matrycę, a tak uzyskane dane przetwarzane przez komputer w celu uzyskania interesujących nas wyników.

Wynikiem w metodzie NTA jest rozkład wielkości cząstek, którego statystyka (udziały ilościowe) odnosi się do ilości cząstek o danej wielkości w stosunku do całej populacji. Dzięki temu, że analiza odbywa się „cząstka po cząstce”, nawet obecne w próbce duże agregaty nie przesłaniają mniejszych cząstek. Na zarejestrowanym filmie można z łatwością obserwować takie zjawiska, jak tworzenie się agregatów czy rozpuszczanie cząstek. Detekcja poszczególnych cząstek umożliwia także określanie stężenia próbki, co jest niezbędne w takich aplikacjach, jak na przykład badania egzosomów i innych próbek biologicznych.

Przykładem analizatora wykorzystującego technikę NTA jest NanoSight Pro.

zetasizer advance range

Rodzina Zetasizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa
Zakres pomiarowy:0,3nm - 10µm
Dozwolone próbki:Mokre
Technika:DLS, ELS, SLS, MADLS

wielkość makromolekułWielkość cząstek Stężenie i liczba cząstek

NanoSight Pro

Mierzone parametry:Wielkość cząstek, stężenie cząstek, agregacja białek
Zakres pomiarowy:10nm - 1000nm
Technika:NTA

Wielkość cząstek wielkość makromolekuł Stężenie i liczba cząstek