Detektory Viscotek SEC-MALS-20

Detektory GPC/SEC/HPLC

SEC-MALS – pomiar masy cząsteczkowej

Viscotek SEC-MALS to modułowy detektor wielokątowego rozpraszania światła (MALS – Multi Angle Light Scaterring). Z łatwością może być stosowany z dowolnym istniejącym systemie SEC/GPC do pomiarów masy cząsteczkowej oraz wielkości makromolekuł (Rg – promień żyracji). Detektor MALS jest w pełni obsługiwany przez oprogramowanie OmniSEC – najbardziej kompleksowe rozwiązanie dostępne na rynku.

SEC-MALS szczególne zastosowanie znajduje w badaniach białek i polimerów do pomiaru bezwzględnej masy cząsteczkowej oraz stanu oligomeryzacji – niezależnie od czasu retencji.

Może być użyty do analizy naturalnych i syntetycznych polimerów, w tym do pomiarów wielkości cząsteczek w najszerszym dostępnym zakresie.

SEC-MALS jest częścią znanej rodziny Viscotek oferującej kompleksowe rozwiązania od jednego dostawcy. Dostępny jest również jako część pełnego systemu chromatograficznego GPC Malvern OMNISEC.

  • Bezwzględny pomiar masy cząsteczkowej oraz promienia żyracji Rg
  • Możliwość łączenia z dowolnym istniejącym systemem GPC/SEC
  • Jeden potężny pakiet oprogramowania do sterowania systemem i analizy danych – OmniSEC
  • Pionowa cela przepływowa z zaawansowaną optyką (ścieżka kolista) dla najlepszej wydajności
  • Stabilne i czułe pomiary dla małokątowych detektorów
  • Małe rozmiary zewnętrzne