NanoSight Pro | Technika NTA

NanoSight Pro to najnowszy model analizatora nanomateriałów i biomateriałów wykorzystujący do pomiaru technikę NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) od Malvern Panalytical. Aparat został wyposażony w najbardziej zaawansowane technologie i rozwiązania, dzięki czemu stanowi niezastąpione narzędzie dla naukowców, badaczy i inżynierów z całego świata.

Automatyzacja wspomagana sztuczną inteligencją

Napędzany przez sztuczną inteligencję, NanoSight Pro automatyzuje przetwarzanie danych i eliminuje błędy wprowadzane przez użytkowników. Analizator umożliwia śledzenie i identyfikację cząstek z niezrównaną precyzją i powtarzalnością.

Najwyższa rozdzielczość

NanoSight Pro wykonuje pomiar wielkości nanocząstek w zakresie od 10 do 1000 nm. Aparat doskonale sprawdza się w przypadku trudniejszych próbek (o niskim rozpraszaniu światła), a także materiałów biologicznych. Analiza cząstka po cząstce zapewnia wysoką rozdzielczość pomiarów wielkości i stężenia z wizualnym potwierdzeniem w postaci nagrywanych filmów.

Potęga fluorescencji

Poza standardowymi pomiarami wielkości i stężenia cząstek rozpraszających światło aparat NanoSight Pro umożliwia pomiary tych parametrów dla cząstek biologicznych lub syntetycznych znakowanych fluorescencyjnie. Urządzenie jest wyposażone w wymienne moduły laserowe z wyborem do czterech długości fali wzbudzenia oraz odpowiednie filtry szerokopasmowe. Pozwala to na dobór optymalnej konfiguracji aparatu pod konkretną aplikację. Dodatkowo, zastosowanie stałego przepływu próbki przy użyciu dedykowanej pompy strzykawkowej gwarantuje dokładniejszą analizę próbek znakowanych, w tym układów narażonych na fotowybielanie. Dzięki nowemu NanoSight Pro uzyskujemy wysoką czułość fluorescencji, która umożliwia identyfikację subpopulacji w skomplikowanych matrycach, analizę ilości obiektów posiadających specyficzne miejsca wiążące na swojej powierzchni lub wykrywanie ładunku wewnętrznego w nośnikach.

jakość danych

System jakości danych

Analizator NanoSight Pro posiada zaawansowany system wspierania użytkownika. Oprogramowanie sterujące nie tylko dostarcza opisu każdej zmierzonej próbki pod kątem jakości danych, ale również udziela wskazówek, jak poprawić pomiar i uzyskać bardziej powtarzalne i stabilne wyniki. Dzięki temu użytkownik otrzymuje pełne wsparcie w procesie analizy, co przekłada się na precyzyjne i wiarygodne rezultaty.

wszechstronność aplikacji

Wszechstronność zastosowań

Nanosight Pro jest doskonałym rozwiązaniem w analizie wielkości i liczby układów nano, badaniu agregatów białek, a także pomiarze pęcherzyków zewnątrzkomórkowych i nanopęcherzyków gazów w wodzie.

Urządzenie wykorzystuje technikę NTA (Nanoparticle Size Analysis). Poruszające się ruchami Browna cząstki znajdujące się w próbce są oświetlane wiązką lasera o wybranej długości. Światło laserowe ulega rozproszeniu na cząstkach w ten sposób, że rozbłyski światła są doskonale widoczne pod wbudowanym mikroskopem o powiększeniu 20x. Połączona z mikroskopem kamera rejestruje z szybkością 30 klatek na sekundę film, na podstawie którego oprogramowanie oblicza współczynniki dyfuzji cząstek. Z równania Stokesa-Einsteina te współczynniki dyfuzji są przeliczane na średnice hydrodynamiczne.

Zakres wielkości cząstek 10 – 1000 nm
Zakres stężeń 106 – 109 cząstek/ml
Minimalna objętość próbki 0,25 ml
Zgodność produktu Produkt laserowy klasy 1 (BS EN 60825-1:2014)
Dyrektywa EMC (EN IEC61326-1:2021)
Dyrektywa niskonapięciowa (IEC 61010-1:2010,
IEC 61010-1:2010/AMD 1:2016)
Opcje laserów 405 nm, 70 mW (fioletowy)

488 nm, 55 mW (niebieski)

532 mn, 60 mW (zielony)

642 nm, 50 mW (czerwony)

Zakres kontroli temperatury od 5° C poniżej temperatury otoczenia do 70 °C
Odczyt temperatury Automatyczny
Pompa strzykawkowa Ciągły przepływ próbki, strzykawki 1 ml
Kamera sCMOS z obiektywem o powiększeniu 20x, USB-3
Fluorescencja do 5 filtrów
Warunki otoczenia Do 80% rH w 31°C, a następnie liniowo spada do 50% w temperaturze 40°C
Wymiary (szer., dł., wys.) /cm 34 x 35 x 25
Masa 11 kg

Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe

Podczas badań nad pęcherzykami zewnątrzkomórkowymi niezwykle istotne jest monitorowanie i kontrola procesów ich izolacji i oczyszczania. NanoSight zapewnia szybką i łatwą charakterystykę zarówno wielkości jak i stężenia pęcherzyków w buforach wodnych. Dodatkowo, pomiar cząstek znakowanych fluorescencyjnie może pomóc w zrozumieniu pochodzenia subpopulacji pęcherzyków w badanym układzie.

 

Wirusy i szczepionki

Produkcja szczepionek wymaga rygorystycznego kontrolowania procesów produkcji. NTA pomaga w optymalizacji procesów poprzez monitorowanie rozkładu wielkości cząstek na każdym etapie, od substratów po końcowy produkt. Technika NTA pozwala również zliczać i określać wielkość wirusów, a co za tym idzie może być wykorzystywana jako szybsza alternatywa dla analizy miareczkowej.

 

Nośniki leków i terapia genowa

W przypadku nośników leków i terapii genowej, typowy rozmiar cząstek wynosi ok. 70-150 nm. Technika NTA idealnie sprawdza się w badaniu wielkości tych obiektów od wczesnych badań rozwojowych po rozwój formulacji czy próby kliniczne. Dodatkowo pomiar stężenia pozwala określić dawkę finalnego produktu, a także znajduje zastosowanie w testach in vitro i in vivo.

 

Bioterapeutyki

Temperatura, zmiana pH, mieszanie, naprężenia ścinające i czas wpływają na stabilność białek bioleczniczych. Źle dobrane parametry powodują ich denaturację i agregację, co może prowadzić do utraty skuteczności i potencjalnej niechcianej odpowiedzi immunologicznej. NTA dostarcza wysokorozdzielcze dane o rozkładzie wielkości i ilości agregatów w formulacji, zapewniając bezpieczeństwo i najwyższą jakość końcowego produktu.

 

Nanomateriały/koloidy/toksykologia

Wraz z rosnącą popularnością nanomateriałów powstają kolejne regulacje i obostrzenia z nimi związane. Konieczna jest pełna charakterystyka tych cząstek, w tym ich właściwości i udział w produkcie końcowym. NanoSight umożliwia wysokorozdzielczy pomiar ilości i rozkładu wielkości nanoczastek, co jest niezwykle istotne w wielu dziedzinach przemysłowych, środowiskowych i toksykologicznych.

 

Nanopęcherzyki (Ultrafine bubbles)

Nanopęcherzyki coraz częściej wykorzystywane są w medycynie, przemyśle spożywczym, rolnictwie czy oczyszczaniu wody. Ich stosunkowo niskie stężenie i mały rozmiar stanowią wyzwanie dla wielu tradycyjnych technik pomiarowych. NTA zyskuje przewagę w tym obszarze i znakomicie sprawdza się w analizie nanopęcherzyków.


Linki do strony producenta