Rodzina NanoSight

Analizatory serii NanoSight wykorzystują technikę NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) do charakteryzacji nanocząstek w roztworze w zakresie od 10 do 2000 nm. Technika ta umożliwia śledzenie ruchu pojedynczych cząstek i obliczenie rozkładu wielkości o wysokiej rozdzielczości, a także zliczanie ich ilości. Przy wykorzystaniu opcjonalnego filtra fluorescencyjnego możliwe jest odróżnienie cząstek  naturalnie fluoryzujących i oznakowanych fluorescencyjnie.

NanoSight NS300

Mierzone parametry:Wielkość cząstek, stężenie cząstek, agregacja białek
Zakres pomiarowy:10nm - 2000nm
Technika:NTA

Wielkość cząstek

NanoSight LM10

Mierzone parametry:Wielkość cząstek, stężenie cząstek, agregacja białek
Zakres pomiarowy:10nm - 2000nm
Technika:NTA

Wielkość cząstek