Rodzina NanoSight

Analizatory serii NanoSight wykorzystują technikę NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) do charakteryzacji nanocząstek w roztworze w zakresie od 10 do 2000 nm. Technika ta umożliwia śledzenie ruchu pojedynczych cząstek i obliczenie rozkładu wielkości o wysokiej rozdzielczości, a także zliczanie ich ilości. Przy wykorzystaniu opcjonalnego filtra fluorescencyjnego możliwe jest odróżnienie cząstek naturalnie fluoryzujących i oznakowanych fluorescencyjnie.

NanoSight NS300 to opatentowany laserowy system rozpraszania światła, który zapewnia łatwą i powtarzalną charakterystykę nanocząstek. Zawieszone w cieczy cząstki wprowadzane są do celi pomiarowej. Urządzenie NS300 oświetla cząstki za pomocą specjalnie ustawionej i zogniskowanej wiązki lasera. Umożliwia to bezpośrednie i indywidualne obserwowanie bardzo małych cząstek za pomocą konwencjonalnej mikroskopii.

Cząstki przechodzące przez wiązkę lasera widoczne są jako małe punkty światła poruszające się gwałtownie ruchami Browna. W zależności od konfiguracji urządzenia i rodzaju próbki NS300 dostarcza kompleksowych danych o obecności, rozkładzie wielkości, stężeniu i fluorescencji wszystkich rodzajów nanocząstek od 10 nm do 2000 nm.

Moduł laserowy zawiera termoelektryczne elementy Peltiera, umożliwiające termostatowanie próbki – w pełni programowalne za pomocą oprogramowania NTA.

NanoSight LM10 została zaprojektowana z myślą o pracach badawczych. Użytkownik wykorzystując szereg dostępnych modułów może w dowolny sposób skonfigurować urządzenie. Niemniej zarówno proces przygotowania próbki w modelu LM10, jak i pomiaru i przetwarzania danych jest bardziej czasochłonny niż w przypadku NS300.

NanoSight NS300

Mierzone parametry:Wielkość cząstek, stężenie cząstek, agregacja białek
Zakres pomiarowy:10nm - 1000nm
Technika:NTA

NanoSight LM10

Mierzone parametry:Wielkość cząstek, stężenie cząstek, agregacja białek
Zakres pomiarowy:20nm - 1000nm
Technika:NTA