Morphologi 4/4-ID | Analizator kształtu i wielkości cząstek

Morphologi 4 to w pełni zautomatyzowany, bardzo czuły analizator do jednoczesnego określania kształtu, wielkości i liczby analizowanych cząstek w próbce. Następca popularnego aparatu Morphologi G3 umożliwia pomiar zarówno proszków w stanie suchym, jak i emulsji, a także zawiesin cieczowych, w zakresie wielkości cząstek 0,5 – 1300 µm.

Układ pomiarowy wyposażony jest w najnowszy zestaw optyczny Nikon CFI 60, wysokiej rozdzielczości kamerę cyfrową CCD oraz szybki komputer o dużej pamięci, pozwalający na błyskawiczne zapisywanie najwyższej jakości obrazów dla każdej zarejestrowanej cząstki.

Zastosowane rozwiązania techniczne oraz pełna automatyka z użyciem Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP) i specjalne, bogate oprogramowanie, eliminują błąd wprowadzany zwykle przez operatora. Dzięki temu Morphologi 4 zapewnia uzyskiwanie obiektywnej i statystycznie wiarygodnej informacji (setki tysięcy rejestrowanych obrazów w ciągu kilku minut), a także szybką odtwarzalność i dużą dokładność uzyskanych wyników. Specjalna konstrukcja oferowanego ciśnieniowego bloku dyspergującego suche proszki (SDU) zapewnia uzyskanie jednowarstwowej dyspersji próbki i stałą orientację cząstek.

Zestaw wyposażony jest w dwa monitory LCD – na jednym przedstawiany jest rzeczywisty obraz cząstek, na drugim te same cząstki po obróbce programowej. W raportach prezentowane są wszystkie zarejestrowane cząstki wraz z podaniem kompletu ich indywidualnych parametrów morfologicznych. Przedstawiane są także charakterystyki statystyczne próbki, w funkcji dowolnego parametru morfologicznego na osi X. Statystyki te mogą mieć postać udziałów liczbowych (według liczby zarejestrowanych sztuk), powierzchniowych oraz objętościowych (według udziału procentowego danej frakcji w całości próbki). Możliwe jest również przedstawienie rozkładu dowolnego parametru w funkcji innego, w postaci tzw. scattergramu (punktowy wykres rozrzutu). System spełnia wymagania dotyczące ochrony danych pomiarowych zgodnie z CFR21 Part 11.

Wielkość, kształt i identyfikacja chemiczna cząstek

Morphologi 4-ID łączy w sobie analizę obrazu ze spektroskopią Ramana (MDRS – Morfologicznie Ukierunkowana Spektroskopia Ramana). Automatyczne obrazowanie jest techniką dużo szybszą i bardziej czułą w porównaniu do manualnej analizy mikroskopowej, a co równie ważne eliminuje ilość błędów wprowadzanych zwykle przez operatora. Dodanie spektroskopii Ramana do automatycznego obrazowania pozwala potwierdzić tożsamość chemiczną morfologicznie podobnych cząstek. Morphologi 4-ID w porównaniu do poprzedniej wersji/generacji (Morphologi G3-ID) zaopatrzono w laser o większej mocy oraz optykę o większej rozdzielczości, co pozwoliło na redukcję czasu pomiaru MDRS aż do 80 %.

Technika Statyczne, zautomatyzowane obrazowanie opcjonalnie połączone ze spektrometrem Ramana.
Zakres wielkości cząstek 0,5 – 1300 μm (możliwość rozszerzenia górnej granicy pomiarowej w przypadku niektórych aplikacji)
Właściwości mierzonych cząstek Rozmiar, kształt, transparentność, liczebność, rozmieszczenie
Parametry rozmiarów cząstek Koło równoważne (CE), średnica, długość, szerokość, obwód, powierzchnia, maksymalna odległość, sfera równoważna (SE) objętość, całkowita długość i szerokość włókna
Parametry kształtu cząstek Proporcje kształtu, kolistość, wypukłość, wydłużenie, kolistość wysokiej czułości (HS), zwartość, wydłużenie włókien i prostość włókna
Parametry przejrzystości cząstki Intensywność średnia, odchylenie standardowe intensywności (STD)
Zintegrowana przystawka umożliwiająca dyspergowanie próbki (tylko Morphologi® 4-ID) W pełni zautomatyzowany system dyspergowania i pomiarów suchych proszków. Ręczna lub podawana w procedurze (SOP) kontrola ciśnienia, czasu wstrzykiwania i regulacji.
Sposoby aplikowania próbki szeroka szklana płytka do badania dyspersji suchych proszków

uchwyt na 4 standardowe szkiełka mikroskopowe

uchwyt na 2 duże szkiełka mikroskopowe

Wet cell – przystawka do pomiarów zawiesin cieczowych

uchwyty o średnicach 25mm i 47mm do pomiarów cząstek osadzonych na filtrach

Oświetlanie próbki Światło białe, światło przechodzące oraz odbite, polaryzatory
Detektor Rejestracja kolorowych obrazów kamerą cyfrową CCD 18 MPix (4912 x 3684), rozmiar piksela 1,25 μm
Układ optyczny Mikroskop Nikon CFI 60
Obiektywy 2,5x     5x        10x      20x      50x
Analiza chemiczna Spektrometr Ramana
Spektrometr Ramana Kaiser Optical Systems Inc. RamanRxn1
Zakres spektralny 150 – 2800 cm-1, rozdzielczość 6 cm-1
Specyfikacja lasera Długość fali 785 nm
Metoda identyfikacji chemicznej Korelacja widm

Farmacja
Gleby
Polimery, gumy i plastiki
Analiza kryminalistyczna
Produkty konsumenckie
Chemia specjalistyczna
Energetyka i środowisko
Przemysł rafineryjny
Przemysł spożywczy
Elektronika
Motoryzacja i lotnictwo
Cementy
Przemysł chemiczny
Proszki i granulaty
Emulsje i zawiesiny
Wytwarzanie przyrostowe (druk 3D)


Linki do strony producenta