Zetasizer Pro i Ultra | Analizatory nanocząstek

Najnowsze urządzenia z rodziny Zetasizer – modele Pro oraz Ultra służą do pomiarów wielkości oraz potencjału zeta cząstek i molekuł zdyspergowanych w roztworze. Pomiar wielkości nanocząstek wykonywany jest w zakresie od 0,3 nm do 10 000 nm lub 3,8 nm – 100 000 nm (przy pomiarze potencjału zeta). Ponadto, Zetasizer Ultra wyposażony jest w trzy detektory i jako jedyny umożliwia wysokorozdzielczy pomiar wielkości cząstek z zastosowaniem technologii MADLS. Zetasizer Ultra jest też pierwszym urządzeniem, które pozwala na bezpośredni pomiar stężenia cząstek dla każdej frakcji cząstek widocznej na rozkładzie wielkości z zastosowaniem dynamicznego rozpraszania światła.

Pomiar wielkości nanocząstek szybszy i wygodniejszy

Analizatory nanocząstek nowej serii zostały naszpikowane innowacyjnymi technologiami, które zapewniają większy komfort pracy, zmniejszają ryzyko popełnienia błędu i znacząco skracają czas wykonania analizy. W porównaniu do modeli z rodziny Zetasizer Nano skrócono czas pomiaru wielkości nanocząstek nawet trzykrotnie.

ZS Xplorer to niezwykle intuicyjne oprogramowanie, które umożliwia wszechstronną obróbkę otrzymanych danych. Platforma wyposażona jest w system korelacji adaptacyjnej – algorytm umożliwiający optymalizację czasu trwania analizy a dodatkowo uzyskiwanie bardziej powtarzalnych wyników niż w przypadku standardowej korelacji wykorzystywanej w DLS. Oprogramowanie wspomagane jest również przez funkcję sztucznej inteligencji, która ocenia jakość otrzymanych danych, a w przypadku danych słabej jakości dostarcza niezbędnych wskazówek jak je poprawić.

Analizatory nanocząstek – pomiar nawet najtrudniejszych próbek

Analizatory nanocząstek Zetasizer Pro i Ultra wyposażone są w kołowy filtr optyczny z wbudowanymi polaryzatorami światła.

  • Wąskopasmowy filtr umożliwia pomiar najtrudniejszych próbek, które wykazują naturalną fluorescencję lub są wybarwione fluoroforami.
  • Polaryzatory (pionowy i poziomy) wykorzystują technikę DDLS i pozwalają badać wpływ polaryzacji światła na próbkę, dostarczając tym samym informacji o kształcie cząstek.

Firma Malvern Panalytical zastosowała w instrumentach serii Pro i Ultra również opatentowaną technikę M3-PALS z trybem prądu stałego, która umożliwia analizę próbek o niskiej ruchliwości elektroforetycznej  lub o wysokiej przewodności. Wprowadzone rozwiązanie pozwoliło znacząco zwiększyć czułość i dokładność analizy.

Demonstracja pracy instrumentu w Twojej firmie, pomiar próbek na zlecenie

Nasze laboratorium aplikacyjne wyposażone jest w aparat demonstracyjny Zetasizer Ultra. Wykonujemy także pomiary próbek na zlecenie:

  • wielkości cząstek nanometrowych
  • potencjału zeta w dyspersjach cieczowych
  • stężenia nanocząstek w dyspersjach cieczowych

Umów się na pokaz pracy instrumentu (telefonicznie lub przez formularz kontaktowy)

Analizatory nanocząstek wykorzystują następujące techniki pomiarowe:

Dynamiczne rozpraszanie światła i elektroforetyczne rozpraszanie światła 

Wielokątowe dynamiczne rozpraszanie światła (MADLS – Multi-Angle Dynamic Light Scattering) to nowatorska technika pozwalająca na wysokorozdzielczy pomiar wielkości cząstek zdyspergowanych w cieczy. DLS jako technika pomiarowa ma ograniczenia w rozróżnianiu kilku populacji cząstek w obrębie tej samej próbki. MADLS wykorzystuje zależność kątową rozproszonego światła, łącząc informacje uzyskane pod różnymi kątami (173, 90 i 13 stopni), dając pojedynczy wysokorozdzielczy rozkład wielkości cząstek.

Prosimy o kontakt z opiekunem produktu:

Piotr Krystosiak

piotr.krystosiak@apinstruments.pl

(+48) 604 155 252

Zetasizer Ultra

Zetasizer Ultra – najnowocześniejszy analizator do pomiarów wielkości oraz potencjału zeta cząstek i molekuł zdyspergowanych w roztworze. Aparat ma wyjątkową zdolność do przeprowadzania niewymagających kalibracji pomiarów stężenia cząstek. Na układ optyczny analizatora składa się laser o mocy 10 mW, trzy detektory pod kątami 173 (rozpraszanie wsteczne), 90 i 13 stopni oraz kołowy filtr optyczny wyposażony w wąskopasmowy filtr fluorescencyjny i dwa polaryzatory (poziomy i pionowy). Poza standardowymi pomiarami wielkości cząstek z wykorzystaniem metody DLS (ang. Dynamic Light Scattering) analizator umożliwia prowadzenie wysokorozdzielczych pomiarów wielkości cząstek stosując nowatorską technikę wielokątowego dynamicznego rozpraszania światła MADLS® (ang. Multi-Angle Dynamic Light Scattering).

Zetasizer Pro

Zetasizer Pro jest analizatorem umożliwiającym pomiar nanocząstek zdyspergowanych w roztworze. Na układ optyczny analizatora składa się laser o mocy 4 mW, dwa detektory pod kątami 173 (rozpraszanie wsteczne) i 13 stopni oraz kołowy filtr optyczny wyposażony w wąskopasmowy filtr fluorescencyjny i dwa polaryzatory (poziomy i pionowy).

Analizatory wykonują pomiary w temperaturach 0 – 120°C.

Analizatory nanocząstek Zetasizer Pro i Ultra są dostarczane razem z potężnym oprogramowaniem ZS XPLORER służącym nie tylko do sterowania urządzeniem, ale także umożliwiającym wszechstronną obróbkę uzyskanych danych. Oprogramowanie ma wbudowany nowoczesny system korelacji adaptacyjnej pozwalający na szybsze i bardziej wnikliwe pomiary wielkości cząstek, które są mniej narażone na kontaminację poprzez występowanie pojedynczych zdarzeń (pojawienie się zanieczyszczenia w objętości pomiarowej). ZS Xplorer zawiera również system wspomagania jakości danych wyposażony w funkcję sztucznej inteligencji (AI Deep Learning), aby pomóc użytkownikowi w uzyskaniu danych pomiarowych najwyższej jakości.

Pomiar nanocząstek titrator do Zetasizer Pro i Ultra

Autotitrator MPT-3

Do automatycznego wykonywania pomiarów wielkości cząstek/potencjału zeta w funkcji pH, czy stężenia dodatku. Autotitrator jest wyposażony w elektrodę szklaną do pomiaru pH i umożliwia dozowanie do trzech titrantów w jednym eksperymencie. Opcjonalnie może być wyposażony w jednostke odgazowującą titranty.

Wiskozymetr SV-10

Lepkość to parametr krytyczny w pomiarach wielkości cząstek/potencjału zeta na analizatorach z rodziny Zetasizer. SV-10 jest idealnym rozwiązaniem tego problemu . Umożliwia szybkie i precyzyjne pomiary lepkości w zakresie 0,3 – 10000 mPas, czyli w zakresie typowym dla próbek mierzonych na analizatorach Zetasizer. Minimalna objętość próbki: 10 ml

Celki pomiarowe do wielkości cząstek

Firma Malvern oferuje szereg specjalnych celek do rozmaitych zastosowań o objętościach od 3µl (Ultra) lub 10 µl (Pro) do 1ml. Dostępne są celki plastikowe, szklane i kwarcowe.


Celki pomiarowe do potencjału zeta:

  • standardowe poliwęglanowe celki – do rutynowych pomiarów w układach wodnych. Kompatybilna z autotitratorem MPT-3.
  • uniwersalna cela zanurzeniowa – do pomiarów próbek zdyspergowanych w rozpuszczalnikach organicznych, aczkolwiek można jej tez używać w układach wodnych. Niekompatybilna z autotitratorem MPT-3.
  • celka wysokostężeniowa – do pomiarów potencjału zeta próbek o wysokich stężeniach (do 40%). Kompatybilna z autotitratorem MPT-3. Minimalna objętość próbki: 150 µl

Pomiar nanocząstek kuwety pomiarowe Zetasizer

Białka
makromolekuły
emulsje
zawiesiny
przemysł chemiczny
chemia specjalistyczna
produkty konsumenckie
nanomateriały
farmacja
przemysł spożywczy
produkty konsumenckie
farby i tusze
charakteryzacja wirusów