Zetasizer Nano | DLS (Dynamiczne rozpraszanie światła)

Charakteryzacja wielkości cząstek i stabilności dyspersji

wielkość makromolekułWielkość cząstek

Rodzina Zetasizer Nano to grupa urządzeń służących do charakteryzacji takich materiałów jak nanocząstki, koloidy, białka, liposomy czy mikroemulsje. Urządzenia te wykorzystują uznane, szeroko stosowane techniki, takie jak: dynamiczne rozpraszanie światła, elektroforetyczne rozpraszanie światła i statyczne rozpraszanie światła do pełnej analizy układów rozproszonych o wymiarach nanometrycznych.

Produkcja analizatorów Zetasizer z serii Nano została zakończona w 2020 roku. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi modelami producenta – Zetasizer Advance.

Dynamiczne rozpraszanie światła (DLS – Dynamic Light Scattering) to szeroko rozpowszechniona metoda pomiaru wielkości nanocząstek zdyspergowanych w cieczy. W metodzie tej dyspersja nanocząstek jest oświetlana promieniem lasera. Światło lasera ulega rozproszeniu i jest zbierane przez detektor. Sygnał na detektorze zmienia się na skutek tego, że cząstki ciągle drgają ruchami Browna. W tej technice mierzymy szybkość poruszania się cząstek, na skutek ruchów Browna, a następnie przeliczamy ją na rozkład wielkości cząstek przy użyciu równania Stokesa-Einsteina. Zetasizer Nano wykorzystuje opatentowaną technikę NIBS (Non-Invasive Back Scatter) w której detektor jest ustawiony pod kątem 173 stopni. Taka konfiguracja zapewnia z jednej strony najwyższą czułość, a z drugiej umożliwia pomiary w wysokich stężeniach.

Statyczne rozpraszanie światła (SLS – Static Light Scattering) to technika służąca do pomiaru bezwzględnej masy cząsteczkowej białek i polimerów. Mierzone jest natężenie światła rozpraszanego przez roztwory próbki o różnych stężeniach, a następnie kreślony jest wykres Debye’a. Z tego wykresu uzyskujemy średnią bezwzględną masę cząsteczkową i drugi współczynnik wirialny, będący miarą oddziaływań cząstka-ciecz. Technika statycznego rozpraszania światła jest niezwykle wrażliwa na stabilność całego systemu i wymaga aby każdy element układu optycznego był zoptymalizowany dla zapewnienia najwyższej czułości i powtarzalności.

Elektroforetyczne rozpraszanie światła (ELS – Electroforetic Light Scattering) to technika, w której naładowane cząstki zawieszone w cieczy poddawane są wpływowi pola elektrycznego. Pod wpływem przyłożonego pola cząstki zaczynają się poruszać z charakterystyczną prędkością, zwaną ruchliwością elektroforetyczną. Malvern Panalytical stosuje opatentowaną technikę PALS (Phase Analysis Light Scattering) do określania ruchliwości elektroforetycznej, która z kolei jest przeliczana na potencjał zeta. Wartość potencjału zeta jest wykorzystywana do określania stabilności układów koloidalnych.

 

Nowsza wersja instrumentu (Zetasizer Advance) wykorzystuje także technikę MADLS (Wielokątowego rozpraszania światła), umożliwiającą pomiar stężenia próbki.

Świadczymy usługi pomiaru próbek w zakresie:
  • wielkości cząstek nanometrowych
  • potencjału zeta w dyspersjach cieczowych

Dynamiczne rozpraszanie światła (DLS – Dynamic Light Scattering) to szeroko rozpowszechniona metoda pomiaru wielkości nanocząstek zdyspergowanych w cieczy. W metodzie tej dyspersja nanocząstek jest oświetlana promieniem lasera. Światło lasera ulega rozproszeniu i jest zbierane przez detektor. Sygnał na detektorze zmienia się na skutek tego, że cząstki ciągle drgają ruchami Browna. W tej technice mierzymy szybkość poruszania się cząstek, na skutek ruchów Browna, a następnie przeliczamy ją na rozkład wielkości cząstek przy użyciu równania Stokesa-Einsteina. Zetasizer Nano wykorzystuje opatentowaną technikę NIBS (Non-Invasive Back Scatter) w której detektor jest ustawiony pod kątem 173 stopni. Taka konfiguracja zapewnia z jednej strony najwyższą czułość, a z drugiej umożliwia pomiary w wysokich stężeniach.

 

Statyczne rozpraszanie światła (SLS – Static Light Scattering) to technika służąca do pomiaru bezwzględnej masy cząsteczkowej białek i polimerów. Mierzone jest natężenie światła rozpraszanego przez roztwory próbki o różnych stężeniach, a następnie kreślony jest wykres Debye’a. Z tego wykresu uzyskujemy średnią bezwzględną masę cząsteczkową i drugi współczynnik wirialny, będący miarą oddziaływań cząstka-ciecz. Technika statycznego rozpraszania światła jest niezwykle wrażliwa na stabilność całego systemu i wymaga aby każdy element układu optycznego był zoptymalizowany dla zapewnienia najwyższej czułości i powtarzalności.

 

Elektroforetyczne rozpraszanie światła (ELS – Electroforetic Light Scattering) to technika, w której naładowane cząstki zawieszone w cieczy poddawane są wpływowi pola elektrycznego. Pod wpływem przyłożonego pola cząstki zaczynają się poruszać z charakterystyczną prędkością, zwaną ruchliwością elektroforetyczną. Malvern Panalytical stosuje opatentowaną technikę PALS (Phase Analysis Light Scattering) do określania ruchliwości elektroforetycznej, która z kolei jest przeliczana na potencjał zeta. Wartość potencjału zeta jest wykorzystywana do określania stabilności układów koloidalnych.

Prosimy o kontakt z opiekunem produktu:

Piotr Krystosiak

piotr.krystosiak@apinstruments.pl

(+48) 604 155 252

Zetasizer Nano ZS

Zetasizer Nano ZS – standardowy analizator do pomiaru wielkości cząstek, masy cząsteczkowej i potencjału zeta odpowiedni dla większości aplikacji. Opcjonalnie może służyć jako detektor w technikach separacji cząstek (GPC/SEC, FFF) i wykonywać pomiary mikroreologiczne.

Zetasizer Nano S

Zetasizer Nano S – do pomiaru wielkości cząstek (rozpraszanie wsteczne) i masy cząsteczkowej. Opcjonalnie może służyć jako detektor w technikach separacji cząstek (GPC/SEC, FFF). Można go rozbudować do standardu Nano ZS.

Zetasizer Nano S90

Zetasizer Nano S90 – do pomiaru wielkości cząstek i masy cząsteczkowej i w aplikacjach nie wymagających wysokiej czułości. Można go rozbudować do standardu Nano ZS90.

Zetasizer Nano Z

Zetasizer Nano Z – do pomiaru potencjału zeta. Można go rozbudować do standardu Nano ZS.

Wszystkie aparaty wykonują pomiary w temperaturach 0 – 90°C. Opcjonalnie można zwiększyć górny zakres pomiarowy do 120°C.

Wszystkie analizatory są wyposażone w laser He-Ne o mocy 4 mW. Opcjonalnie można go wymienić na półprzewodnikowy laser zielony.

Analizatory Zetasizer Nano dostarczane są razem z potężnym oprogramowaniem służącym nie tylko do sterowania urządzeniem, ale także umożliwiającym wszechstronną obróbkę uzyskanych danych. Oprogramowanie ma wbudowany system porad eksperta ułatwiający, zarówno początkującym, jak i zaawansowanym użytkownikom, poprawną interpretację wyników.

zetasizer nano titrator mpt-2

Autotitrator MPT-2

Do automatycznego wykonywania pomiarów wielkości cząstek/potencjału zeta w funkcji pH, czy stężenia dodatku. Autotitrator jest wyposażony w elektrodę szklaną do pomiaru pH i umożliwia dozowanie do trzech titrantów w jednym eksperymencie. Opcjonalnie może być wyposażony w jednostke odgazowującą titranty.

Wiskozymetr SV-10

Lepkość to parametr krytyczny w pomiarach wielkości cząstek/potencjału zeta na analizatorach z rodziny Zetasizer. SV-10 jest idealnym rozwiązaniem tego problemu . Umożliwia szybkie i precyzyjne pomiary lepkości w zakresie 0,3 – 10000 mPas, czyli w zakresie typowym dla próbek mierzonych na analizatorach Zetasizer. Minimalna objętość próbki: 10 ml

NanoSampler

Lepkość to parametr krytyczny w pomiarach wielkości cząstek/potencjału zeta na analizatorach z rodziny Zetasizer. SV-10 jest idealnym rozwiązaniem tego problemu . Umożliwia szybkie i precyzyjne pomiary lepkości w zakresie 0,3 – 10000 mPas, czyli w zakresie typowym dla próbek mierzonych na analizatorach Zetasizer. Minimalna objętość próbki: 10 ml

Celki pomiarowe do wielkości cząstek

Firma Malvern oferuje szereg specjalnych celek do rozmaitych zastosowań o objętościach od 12µl do 1ml. Dostępne są zarówno celki plastikowe, jak i szklane i kwarcowe. Dostępna jest także kwarcowa kuweta przepływowa.


Celki pomiarowe do potencjału zeta:

  • standardowe poliwęglanowe celki – do rutynowych pomiarów w układach wodnych. Kompatybilna z autotitratorem MPT-2.
  • uniwersalna cela zanurzeniowa – do pomiarów próbek zdyspergowanych w rozpuszczalnikach organicznych, aczkolwiek można jej tez używać w układach wodnych. Niekompatybilna z autotitratorem MPT-2.
  • celka wysokostężeniowa – do pomiarów potencjału zeta próbek o wysokich stężeniach (do 40%). Kompatybilna z autotitratorem MPT-2. Minimalna objętość próbki: 150 µl
  • celka do pomiaru potencjału zeta powierzchni – do pomiaru płaskich powierzchni/filmów. Niekompatybilna z autotitratorem MPT-2.

Białka
makromolekuły
emulsje
zawiesiny
przemysł chemiczny
chemia specjalistyczna
produkty konsumenckie
nanomateriały
farmacja
przemysł spożywczy
produkty konsumenckie
farby i tusze


Linki do strony producenta