Chirascan | Analizator dichroizmu kołowego

Produkty z serii Chirascan brytyjskiej firmy Applied Photophysics są analizatorami wykorzystującymi zjawisko dichroizmu kołowego. Na podstawie przeprowadzonych analiz możliwe jest uzyskanie informacji o strukturze drugo– oraz trzeciorzędowej substancji, a także stabilności termicznej i chemicznej. Badanymi próbkami mogą być nie tylko białka i peptydy (białka rekombinowane, białka fuzyjne, przeciwciała itd.), ale także kwasy nukleinowe, leki syntetyczne, hormony, barwniki czy kompleksy metaloorganiczne. Wymaganiem jakie muszą spełniać badane związki jest występowanie centrum chiralności, a więc muszą być aktywne optycznie.

Chirascan jest urządzeniem niezwykle wszechstronnym dzięki szeregowi dedykowanych akcesoriów pozwalających jak najlepiej dostosować urządzenie do prowadzonych analiz.

Co wyszczególnia produkt na tle innych analizatorów CD:

 • Półprzewodnikowy detektor LAAPD: Zapewnia lepszy stosunek sygnału do szumu, co jest szczególnie korzystne przy niskich stężeniach próbki, daje również większy zakres długości fali niż PMT,
 • Active Nitrogen Management System: System zarządzania azotem, który pomaga oszczędzać czas i azot,
 • Kalibracja optyczna: Eliminuje problemy z kalibratorami chemicznymi, takimi jak CSA,
 • Oprogramowanie Global 3: Umożliwia analizę ciągłych, wielopoziomowych ramp temperaturowych, które dostarczają więcej danych w tym samym czasie, co klasyczne eksperymenty z rampami temperaturowymi.

Badana próbka zawierająca białko lub inną substancję posiadającą aktywność optyczną jest wzbudzana liniowym światłem spolaryzowanym. Zjawisko dichroizmu kołowego skutkuje zmianą polaryzacji światła liniowego na eliptyczną. Powstałe światło spolaryzowane jest skierowane na próbkę i traktuje się je jako wektor elektryczny. Ten wektor elektryczny składa się z dwóch wektorów spolaryzowanych kołowo fal świetlnych. Mają one przeciwne kierunki rotacji (prawo i lewoskrętny), ale tę samą amplitudę oraz fazę.

Urządzenie mierzy różnicę w absorbancji między światłem spolaryzowanym lewoskrętnie oraz prawoskrętnie. Na podstawie uzyskanych danych zależności dichroizmu kołowego od długości fali świetlnej jesteśmy w stanie określić występowanie struktur drugo- oraz trzeciorzędowych badanych próbek, natomiast na podstawie zależności dichroizmu kołowego od temperatury – stabilności białek.

 • Chirascan VX
 • Chirascan V100
 • Chirascan V100 + 21 CFR
 • Chirascan Q100
 • Stopped – flow
 • Fluorymetr CCD
 • 6 – miejscowy sampler obrotowy wykorzystujący efekt Peltiera
 • Titrator
 • pH–metr
 • Komora Couette’a
 • Sfera całkująca
 • Uchwyt do próbek stałych
 • Akcesorium optycznej dyspersji rotacyjnej
 • Akcesorium pomiaru luminescencji kołowo spolaryzowanej
 • Detektor anizotropii fluorescencji
 • Akcesorium pomiaru magnetycznego dichroizmu kołowego (MCD)
 • Akcesorium bliskiej podczerwieni
 • Uchwyty, kuwety, adaptery itd.
 • Charakteryzacja białek:
  • Struktura drugorzędowa
  • Struktura trzeciorzędowa
 • Stabilność, składanie białek:
  • Stabilność termiczna
  • Stabilność chemiczna
 • Interakcje białek z białkami, kwasami nukleinowymi oraz cząsteczkami
 • Termodynamika
 • Kinetyka
 • Stereokonfiguracja cząsteczek
 • Porównanie struktur wyższego rzędu, analizy ilościowe:
  • Opracowywanie preparatów
  • Rozwój produktów biopodobnych
  • Badania wymuszonej degradacji

Linki do strony producenta