Applied Photophysics

Applied Photophysics jest wiodącym dostawcą systemów i akcesoriów wykorzystywanych do charakterystyki biomolekuł. Brytyjski producent obecny jest na rynku od ponad 40 lat.

Seria spektrometrów Stopped-flow SX zyskała miano złotego standardu w badaniach kinetycznych.

W 2005 roku firma wprowadziła na rynek system Chirascan™, wykorzystujący zjawisko dichroizmu kołowego (CD) do charakteryzowania zmian w strukturze białek wyższego rzędu.

Produkty Chirascan wykorzystywane są do badań w przemyśle biofarmaceutycznym na całym świecie. Nowa generacja instrumentów zyskała niezwykłą popularność wśród Użytkowników dzięki uzyskaniu lepszego stosunku sygnału do szumu, szybszym pomiarom przy jednocześnie mniejszym zużyciu azotu oraz analizie ciągłych, wielopoziomowych ramp temperaturowych, które dostarczają więcej danych w tym samym czasie.

W ofercie producenta znajdziemy również Analizator stabilności białek SUPR-CM.

chirscan 242

Chirascan

Mierzone parametry:Analiza strukturalna: struktura drugo- i trzeciorzędowa
Stabilność: termiczna i chemiczna
Zakres temperatur: 20 - 90°C
Zakres pomiarowy:163 – 1150nm (możliwość rozszerzenia do 1700nm)
Wydajność: Skan spektrum dalekiego UV – 1:40 min

SUPR-CM small

SUPR-CM

Mierzone parametry:Pomiar stabilności strukturalnej białek
Technika:Pomiar fluorescencji wewnętrznej po denaturacji chemicznej
Wydajność:Płytka 96 dołkowa – 50 sekund
Płytka 384 dołkowa – 2,5 minuty

supr-dsf

SUPR-DSF

Mierzone parametry:Pomiar stabilności strukturalnej białek
Technika:Pomiar fluorescencji wewnętrznej po izotermicznej denaturacji chemicznej lub narastaniu termicznym
Wydajność:Płytka 384-dołkowa – 80 min

Spektrometry Stopped-flow serii SX

Mierzone parametry:Kinetyka reakcji chemicznych
Zakres temperatur: -20 do +60°C (możliwość rozszerzenia do +80°C)
Źródło światła:SX20:
o 150W Xe – bezozonowe (standard)
o 50W Xe – produkujące ozon (opcjonalne)
o 150W Hg – Xe (opcjonalne)
SX20 – LED:
o Źródło światła LED z jednego lub więcej źródeł
Objętość kuwety (w ścieżce światła):20µL (standardowo)
5µL (opcjonalnie)
Dead – time: Kuweta 20µL: 1,1 ms
Kuweta 5µL: 0,5 ms
Minimalna objętość pomiaru (na strzykawkę na pomiar)Kuweta 20µL: 40µL i 30µL z opcją SX/NRV
Kuweta 5µL: 40µL i 20µL z opcją SX/NRV