Analizatory termomechaniczne (TMA) | Seria TMA7000

Analiza termomechaniczna (TMA) znajduje swoje zastosowanie w charakterystyce materiałów zarówno w rutynowej kontroli jakości jak i w produkcji nowych tworzyw. Technika ta dostarcza niezbędnych informacji o strukturze i właściwościach materiałów, optymalizacji procesów produkcji oraz ich użytkowania. Pozwala na badanie przemian fazowych, temperatury zeszklenia, czy punktów mięknięcia w warunkach obciążenia statycznego lub dynamicznego, przy narzuconym reżimie temperaturowym. Seria instrumentów TMA7000 została zaprojektowana z odpowiednią elastycznością i czułością niezbędną do oceny najmniejszego rozszerzania lub kurczenia się próbek w szerokim zakresie temperatur.

Obecnie firma Hitachi oferuje dwa instrumenty tej rodziny: TMA7100 z zakresem temperatury od ‑170 °C do 600 °C oraz TMA7300, którego zakres temperatury obejmuje blisko do 1500 °C. Obydwa aparaty charakteryzują się niezwykle niskim poziomem szumów zwiększając przy tym efektywnie czułość, dzięki czemu są w stanie określić najmniejsze zmiany mechaniczne, nawet na cienkich warstwach. Przyrządy wykorzystywane są do pomiarów mięknienia, anizotropii, krystalizacji, naprężenia skurczowego, przejść ciało stałe – ciało stałe, współczynnika rozszerzalności cieplnej, czy temperatury zeszklenia. Można ich użyć również do określenia modułu Younga.

Aparaty przeznaczone są do badania próbek o zróżnicowanym kształcie i rozmiarach, głównie elastomerów, klejów i powłok, folii i włókien, gumy i tworzyw sztucznych, ale można mierzyć również rozszerzalność cieplną metali i ceramiki.

Oprogramowanie NEXTA instrumentów serii DMA7000 jest intuicyjne i proste w obsłudze zarówno dla zaawansowanych użytkowników, jak i dla personelu niebędącego ekspertami. Składa się z dwóch modów:

 • Simple mode: idealny dla analityków wykonujących badania kontroli jakości lub prowadzących laboratoria dydaktyczne. Wszystkie najważniejsze funkcje oprogramowania są widoczne i łatwe do znalezienia
 • Standard mode: zapewnia pełną elastyczność, a przy tym łatwy w obsłudze interfejs. Jest przeznaczony dla bardziej zaawansowanych użytkowników prowadzących własne pomiary

Aparaty TMA7000 oferują łatwą i kompleksową charakterystykę materiałów:

 • szeroki zakres pomiarowy +/- 5mm, zakres obciążenia +/- 5,8 N, wybór systemów chłodzenia oraz siedem opcjonalnych sond pomiarowych gwarantuje szeroki zakres zastosowań
 • intuicyjne oprogramowanie NEXTA TA, łatwy w obsłudze interfejs i proste ładowanie próbek sprawiają, że instrumenty rodziny TMA7000 są łatwe w użyciu i zwiększają przepustowość
 • oprócz opcjonalnych systemów chłodzenia i sond pomiarowych dostępne są inne funkcje, takie jak pomiar pęcznienia, rozszerzania objętości, czy akcesoria do pomiaru utwardzania
 • optymalizacja procesu pomiarowego wydatnie obniża poziom szumów, zwiększając przy tym czułość, co zapewnia wychwytywanie nawet najmniejszych zmian materiału. TMA7000 jest więc idealny do badań materiałów o niskiej rozszerzalności i cienkich warstw
 • seria TMA7000 oferuje precyzyjną kontrolę temperatury w całym zakresie, zachowując wysoką czułość w skrajnie niskich i wysokich temperaturach
 • zoptymalizowana konstrukcja pieca z automatyczną regulacją temperatury pomaga zwiększyć wydajność chłodzenia, zmniejszając zużycie ciekłego azotu nawet o 30%, utrzymując koszty eksploatacji na niskim poziomie

Próbka umieszczana jest w piecu TMA, gdzie poddawana jest ciągłym naprężeniom (ściskanie, rozciąganie lub zginanie), podczas gdy temperatura zmieniana jest w kontrolowany sposób. Rejestrowane jest każde odkształcenie próbki w określonej temperaturze.

Model TMA7100 TMA7300
Cylinder na próbkę Kwarc, metal ceramiczny
Zakres temperatur -170C do 600C Temperatura pokojowa do 1500C
Metoda wspomagania sondy Wspornik
Zakres pomiarowy TMA ± 5mm
Szum/czułość RMS 0.005μm / 0.01 μm
Zakres obciążenia / rozdzielczość ± 5,8 N / 9,8 μN
Szybkość skanowania 0,01 do 100°C / min
Maksymalna wielkość próbki Rozszerzalność cieplna:
ɸ10 x L25 mmNaprężenie: W1 x T5 x L25 mm
Rozszerzalność cieplna:
ɸ10 x L25 mm
Pomiar długości Zautomatyzowany
Atmosfera pomiarowa Powietrze, gaz obojętny, próżnia (opcjonalnie do 13 Pa), pomiar pęcznienia przy kontrolowanym poziomie wilgotności Powietrze, gaz obojętny, próżnia (opcjonalnie do 13 Pa)
Obciążenie Statyczne: ± 5,8N

Szybkość zmiany obciążenia: 9,8×10-2 do 9,8×106 mN/min Obciążenie dynamiczne sinusoidalne: 0,001 do 1 Hz,

Złożony: maksymalnie 40 kroków

Tryb kontroli odkształcenia Stały w zakresie: ±5000 μm,

Stały w zakresie: 0,01 do 106 μm/min
Sinusoidalna kontrola odkształcenia: 0,001 do 1 Hz,

Złożony: maksymalnie 40 kroków

Kontrola oczyszczania gazów Masowy kontroler przepływu gazu

Układ kontroli przepływu gazu z poziomu oprogramowania

Układy chłodzenia Jednostka chłodząca ciekłym azotem ze zbiornik na LN2 elektryczny układ chłodzenia lub układ chłodzenia powietrzem Układ chłodzenia powietrzem
Wymiary 390(W) x 550(D) x 740(H) mm
 • TMA7100
 • TMA7300
 • Kontrola jakości
 • Produkcja tworzyw
 • Opracowywanie i charakterystyka materiałów
 • Przemysł polimerowy
 • Przemysł metalurgiczny
 • Elektronika