SUPR-CM | Analizator stabilności białek

SUPR–CM produkowany przez Protein Stable jest systemem do wewnętrznego pomiaru stabilności białek. Umożliwia rozwijanie złożonych, wielodomenowych białek w oparciu o  wewnętrzną fluorescencję, która oferuje szeroką kompatybilność z buforami biologicznymi.

W przypadku wykorzystania tradycyjnych technik pomiaru stabilności białek powstaje wiele problemów: drogie materiały eksploatacyjne, niska czułość, wpływ barwników zewnętrznych, ograniczona emisja długości fali lub długi czas pomiaru co może przekładać się na wzrost kosztów oraz czasochłonność prowadzonego projektu, a także wyższe ryzyko podejmowanych w badaniach decyzji. Odpowiedzią na te przeszkody jest SUPR–CM, który umożliwia pomiar stabilności białek przy niższym koszcie oraz krótszym czasie pozyskania danych z wysoką czułością.

Urządzenie bazuje na pomiarze fluorescencji wewnętrznej białek mierzonej w czasie chemicznej denaturacji. Na skutek przeprowadzonego pomiaru otrzymujemy dane obrazujące zależność stężenia denaturantu od frakcji rozfałdowanych białek oraz zależność intensywności fluorescencji od długości fali. Na podstawie uzyskanych danych można określić ilościowo stabilność poprzez wyznaczenie swobodnej energii Gibbsa (∆G °) i punktu przegięcia (Cm).

zasada działania analiza stabilności białek

  • Nie wymaga barwników ani znaczników oraz oferuje wyjątkową jakość i powtarzalność danych
  • Urządzenie jest kompatybilne z płytkami 96 – oraz 384 – dołkowymi
  • Analiza próbek o stężeniu bardzo niskim (0,015 mg/ml) do bardzo wysokiego (>150 mg/ml)
  • Pomiar stabilności strukturalnej białka poprzez chemiczną denaturację
  • Pomiar w stanie równowagi
  • Spektrometr matrycowy CMOS
  • Wzbudzenie LED przy 280nm, fluorescencja od 310 do 430 nm
  • Pomiar płytki 96 – dołkowej ~ 50 sekund, 384 – dołkowej ~ 2,5 minuty
  • Aparat kompatybilny z urządzeniami do automatyzacji pomiaru
  • Brak dodatkowych czynności, np. ręcznego przenoszenia do kapilar lub stosowania dodatkowych materiałów eksploatacyjnych.

Farmacja,

biotechnologia,

biochemia,

enzymologia,

inżynieria genetyczna,

biologia molekularna.