Różnicowe kalorymetry skaningowe (DSC) | NEXTA DSC

Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) to technika analizy termicznej, w której mierzona jest różnica między szybkością przepływu ciepła do próbki i wzorca w funkcji temperatury lub czasu, podczas gdy temperatura jest kontrolowana jednocześnie dla badanego materiału i materiału referencyjnego. Technika ta umożliwia pomiary procesów takich jak zeszklenie, topnienie i krystalizacja, a także badanie np. utwardzania termicznego i UV. Przyrządy DSC wykorzystywane są zarówno w kontroli jakości, jak i w badaniach oraz rozwoju wielu gałęzi przemysłu, a w tym w przemyśle polimerowym, farmaceutycznym, elektronicznym, chemicznym, spożywczym, czy metalurgicznym.

Aparaty rodziny NEXTA DSC oferują światowej klasy czułość i powtarzalność linii bazowej, co pozwala na ocenę nawet najmniejszych zdarzeń termicznych. Innowacyjny system kamer RealView pozwala na obserwację zmian podczas pomiaru w czasie rzeczywistym. Firma Hitachi obecnie oferuje dwa aparaty rodziny DSC:

 • DCS600, który oferuje bezkompromisową analizę DSC z najwyższą czułością i rozdzielczością, by sprostać najbardziej zaawansowanym technikom opracowywania materiałów i analizie awarii produkcji
 • DSC200, który oferuje wiodącą technologię do rutynowych badań bez żadnych ograniczeń i posiada szeroki zakres zastosowań takich jak kontrola jakości

Różnicowe kalorymetry skaningowe – Oprogramowanie NEXTA TA

Oprogramowanie NEXTA TA zostało odpowiednio zaprojektowane z myślą o użytkownikach na różnym poziomie zaawansowania. Aparaty posiadają funkcję przeprowadzającą analityka niebędącego ekspertem przez kalibrację i pomiar krok po kroku zgodnie ze standardowymi metodami lub własną, łatwo zaimplementowaną w oprogramowaniu metodą. Rutynowe pomiary można przyspieszyć raz ustawiając odpowiednie dla danego pomiaru warunki, a następnie tylko szybko wybierać zapisane ustawienia przy kolejnym badaniu. NEXTA DSC może być także stosowany do bardziej skomplikowanych analiz. Urządzenie przydatne jest w rozwiązywaniu problemów w produkcji i ocenie zachowania nowych materiałów przed rozpoczęciem produkcji.

Każdy element aparatu został zaprojektowany w celu zapewnienia ekonomicznego, niezawodnego i solidnego systemu analizy:

 • konstrukcje czujników i pieców zapewniają niski poziom szumów, wysoką czułość i doskonałą rozdzielczość do oceny najmniejszych reakcji
 • dzięki innowacyjnym technologiom pieca bazowa powtarzalność wynosząca +/- 5 µW zapewnia wyniki, którym można ufać przy każdym pomiarze
 • łatwą i wydajną pod względem czasu analizę gwarantuje intuicyjne oprogramowanie i opcjonalny automatyczny podajnik próbek mierzący do 50 próbek jednocześnie
 • wbudowane systemy bezpieczeństwa chronią operatorów podczas korzystania z urządzenia
 • oszczędność czasu zapewniają wygodna analiza danych, prowadzenie rejestrów i raportowanie

Próbkę do analizy i wzorzec umieszcza się w odpowiednich celkach, w piecu DSC. Obydwie celki utrzymywane są w jednakowej temperaturze, zatem podgrzewane są jednocześnie w stałym gradiencie temperaturowym. Absorpcja ciepła przez badany materiał powoduje powstanie różnicy temperatur obydwu celek. Następuje wówczas wzrost napięcia na ogniwach, a tym samym energii, niezbędnej do utrzymania tej samej temperatury w obydwu celkach. Sygnał proporcjonalny jest do dostarczanego napięcia, a różnica między próbką a materiałem odniesienia jest rejestrowana w funkcji temperatury.

Czytaj więcej o technice DSC…

Model DSC600 DSC200
 

Zakres temperatur

-150°C – 725°C
Zakres dynamiczny DSC ±100mW ±200mW
RMS szum/czułość 0,05µW/0,1 µW 0,1µW/0,2µW
Stała czasowa (rozdzielczość) >3 sekundy lub >1,1 sekundy przy aktywnej wzmocnionej funkcji szczytowej >6,5 sekundy lub >5,0 sekundy przy aktywnej wzmocnionej funkcji szczytowej
Powtarzalność linii bazowej ±5µW
Programowana szybkość 0,01°C – 100°C /min
Kontrola gazów oczyszczających Regulator przepływu masowego, 2 linie dla powietrza i gazu obojętnego
Opcje chłodzenia Możliwość podwójnego chłodzenia w standardzie (opcje chłodzenia powietrzem, chłodzenie elektryczne  i ciekły azot)
RealView Gotowe do instalacji (-50°C – 300°C)
 • DCS600
 • DSC200
 • Kontrola jakości
 • Farmacja
 • Elektronika
 • Przemysł polimerowy
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł metalurgiczny
 • Przemysł naftowy i gazowy