Dynamiczny analizator mechaniczny (DMA) | DMA7100

DMA (dynamiczny analizator mechaniczny) wykorzystywany jest do pomiarów właściwości lepkosprężystych materiałów w funkcji temperatury lub czasu, w wyniku przyłożenia stałej w czasie siły oscylacyjnej.

DMA7100 wyróżnia wysoka czułość dzięki zastosowaniu transformaty Fouriera, która minimalizuje szumy, a także rozdzielczość pozwalająca na pomiar najmniejszych przemian. Aparat umożliwia badanie sztywności materiału, wyznaczenie temperatury zeszklenia, poziomu utwardzenia, czy obserwację przemian relaksacyjnych związanych z ruchami łańcuchów bocznych polimeru. Zintegrowany z oprogramowaniem instrumentu system kamer RealView pozwala na obserwację zmian stanu próbki w czasie rzeczywistym. Obrazy ujawniają zmiany kształtu, rozmiaru, koloru, czy innych właściwości badanego materiału oraz mogą być rejestrowane i automatycznie łączone z danymi termicznymi.

Instrument posiada szeroką skalę pomiarową, co czyni DMA7100 idealnym narzędziem do badań zarówno miękkich, jak i twardych materiałów. Ponadto DMA7100 oferuje wiele różnych trybów deformacji (naprężenie, zginanie 3 punktowe, zginanie wspornikowe pojedyncze/podwójne, ścinanie, ściskanie). Dzięki zaawansowanym funkcjom takim jak TTS, czy możliwości obliczenia energii aktywacji, można w pełni scharakteryzować materiały termoutwardzalne, termoplastyczne, mieszanki polimerów i badać ich utwardzanie w perspektywie wytwarzania kompozytów. Ponadto aparat z łatwością weryfikuje wiarygodność każdego punktu pomiarowego podczas analizy lub po jej zakończeniu, dzięki funkcji monitorowania Lissajous.

DMA7100 zapewnia prostą, lecz wyczerpującą analizę materiałów:

 • szeroki zakres przykładanej siły, wysoka czułość, rozdzielczość i wiele trybów deformacji pozwala na detekcję najmniejszych przemian różnych materiałów
 • system kamer RealView umożliwia obserwację zmian materiału w czasie rzeczywistym
 • przyrząd posiada możliwość kontroli wiarygodności każdego punktu pomiarowego, dzięki funkcji Lissajous Monitor
 • prosty mechanizm mocowania próbki i intuicyjne oprogramowanie czyni aparat łatwym w obsłudze nawet dla personelu niebędącego ekspertami
 • konstrukcja platformy chłodniczej Dewara z ciekłym azotem zmniejsza zużycie płynu nawet o 30%, a przez to zmniejsza koszty operacyjne

Próbka mocowana jest w głowicy pomiarowej przyrządu DMA. Do próbki przykładana jest sinusoidalna siła, podczas gdy temperatura zmieniana jest w kontrolowany sposób. Mierzony jest wówczas związek między przyłożoną siłą a powstałym odkształceniem. Właściwości lepkosprężyste badanego materiału obliczane są na podstawie przyłożonego naprężenia i odkształcenia wykreślonego w funkcji czasu lub temperatury.

Wykorzystywane są różne tryby odkształcania, takie jak naprężenie, zginanie 3 punktowe, zginanie wspornikowe pojedyncze/podwójne, ścinanie, ściskanie.

Artykuł: Dynamiczna analiza mechaniczna (DMA)

DMA7100
Tryby odkształceń Rozciąganie Zginanie dwupunktowe Zginanie trzypunktowe ścinanie Ścinanie dla folii ściskanie
Zakres pomiarowy (1Hz) 105 – 1012Pa 105 – 1012Pa 106,5 – 1013,5Pa 103 – 109Pa 104 – 1010Pa 105 – 109Pa
Tryby pomiarowe Dynamiczne: przykładanie na próbkę siły oscylującej – fale sinusoidalne i powstałe ze złożenia kilku fal

Statyczne: tryb kontroli deformacji i rejestracja wielkości sił działających na próbkę; tryb kontrolowanego przykładanych sił działających na próbkę i rejestracja wartości deformacji

Częstotliwość Przykładanie na próbkę siły oscylującej – fale sinusoidalne: 0,01 do 200Hz, maksymalnie 20 częstotliwości

Przykładanie na próbkę siły oscylującej – fale powstałe ze złożenia kilku fal: 5 częstotliwości

Zakres sił Siła dynamiczna: +/- 10N; Siła statyczna +/- 10N
Zakres temperatur -150°C do 600°C
Szybkość ogrzewania 0,01°C/min do 20°C/min
Kontrola przepływu gazu 300ml/min (w standardzie wbudowany masowy kontroler przepływu gazu)
Układ chłodzenia Automatyczny układ chłodzenia ciekłym azotem: -150°C do 600°C

Wymuszony układ chłodzenia powietrzem: temperatura pokojowa do 600°C

Wymiary 420mm(szer.) x 630mm(głęb.) x 725mm(wys.)
 • Kontrola jakości
 • Produkcja tworzyw
 • Opracowywanie i charakterystyka materiałów
 • Przemysł polimerowy
 • Przemysł metalurgiczny
 • Elektronika
 • Ceramika

Linki do strony producenta