SUPR-DSF | Skaningowa fluorymetria różnicowa

SUPR-DSF produkowany przez Protein Stable wykorzystuje technikę skaningowej fluorymetrii różnicowej.

Aparat został zaprojektowany w celu zapewnienia doskonałych badań przesiewowych stabilności białek, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości i kosztów wymaganych materiałów eksploatacyjnych. Przygotowanie próbek, pomiar oraz analiza stabilności białek ogranicza się do pojedynczej mikropłytki. Aparat wykorzystuje precyzyjne komponenty, aby zapewnić najwyższą czułość, wewnętrzną fluorescencję białek i wykrywanie pełnego widma emisyjnego, dzięki czemu na 384‑dołkowej mikropłytce można łatwo przeprowadzić zarówno eksperymenty z narastaniem termicznym, jak i izotermiczną denaturacją. Urządzenie umożliwia wykrywanie pełnej emisji reszt tryptofanu i tyrozyny, a w efekcie uzyskanie szeregu informacji o badanym białku, jak temperatura topnienia czy zmiana entropii.

Zaletą instrumentu jest brak konieczności stosowania barwników czy  innych znaczników fluorescencyjnych, a także możliwość badania próbek o bardzo niskich stężeniach i niedużych objętościach.

Pomiar opiera się na rejestracji fluorescencji wewnętrznej badanego białka. Jako promieniowanie wzbudzające stosuje się światło LED w zakresie UV. Bezpośrednio na płytce, skanowanej z szybkością 1 °C/min, odczytywana jest zmiana wewnętrznej fluorescencji białka podczas jego rozwijania. Zmiany strukturalne biopolimeru wywoływane są narastaniem termicznym bądź izotermiczną denaturacją, zależnie od wykonywanego eksperymentu. Na podstawie otrzymanych danych można uzyskać parametry charakteryzujące stabilność białek, jak temperatura topnienia, zmiana energii swobodnej Gibbsa czy entalpii.supr-dsf schemat dzialania

 • Nie wymaga barwników ani znaczników oraz oferuje wyjątkową jakość i powtarzalność danych
 • Urządzenie jest kompatybilne z 384-diłkową mikropłytką (płytka do PCR)
 • Pomiary w szerokim zakresie stężeń analitów, min. 0,1 mg/ml
 • Objętość próbki: zwykle 10 – 30 µl
 • Zakres temperatury: 10 – 105 °C
 • Szybkość zmiany temperatury: maksymalnie 1 °C/min
 • Źródło światła: dioda LED
 • Długość fali wzbudzenia: 280 nm
 • Mierzone długości fali emisji: 310 – 420 nm
 • Typowy czas pracy: 80 minut na płytkę
 • Pomiar stabilności strukturalnej białka poprzez izotermiczną denaturację lub narastanie termiczne
 • Brak dodatkowych czynności, np. ręcznego przenoszenia do kapilar lub stosowania dodatkowych materiałów eksploatacyjnych
 • Wymiary aparatu: 420 mm x 520 mm x 350 mm
 • Waga: 35 kg

Farmacja

Biotechnologia

Biochemia

Enzymologia

Inżynieria genetyczna

Biologia molekularna

Inżynieria białek

Badania przesiewowe konstruktów