Parsum | Analizator wielkości cząstek In-line

Kontrola procesów za pomocą pomiaru rozszerzonej techniki filtracji przestrzennej

Sondy Parsum są prznaczone do ciągłego monitorowania wielkości cząstek zawieszonych w gazie, lub swobodnie opadających pod wpływem siły ciężkości. Zakres pomiarowy: 50 – 6000 µm. Parsum wykorzystuje technikę pomiaru prędkości cząstek przy użyciu filtra przestrzennego (Spatial Filter Velocimetry). Jest to metoda bazująca na liczbie cząstek, nie wymagająca kalibracji i nie przyjmująca założeń co do kształtu cząstek. Sondy Parsum są instalowane bezpośrednio w instalacji i nie wymagają żadnego przygotowania próbki.

Typowe aplikacje:

  • mielenie
  • granulacja
  • przesiewanie
  • suszenie rozpyłowe

Sonda Parsum wykorzystuje do pomiaru filtr przestrzenny. Konwertuje on sygnał obskuracji światła indywidualnych cząstek w informację o rozmiarze.

W przestrzeni pomiarowej pomiędzy szafirowymi oknami znajdują się: z jednej strony laser wysyłający ciągłe światło, z drugiej szereg światłowodowy zakończony fotodetektorami przetwarzającymi energię świetlną na sygnał elektryczny.  Cząstka spadająca przed przestrzeń pomiarową tworzy serię impulsów w określonym czasie – dane obskuracji światła. Każdy z fotodetektorów wytwarza impuls, którego długość zależy od czasu przysłonięcia cieniem cząstki. Impuls skorelowany jest z wielkością cząstki, jej szybkością spadania oraz trajektorią cząstki w przestrzeni pomiarowej.

filtr przestrzenny budowaFotodetektory ustawione są w szeregu wiązkami naprzemiennie w ilości parzystej i nieparzystej. Po odjęciu od siebie sum impulsów poszczególnych wiązek, urządzenie otrzymuje wynik w postaci częstotliwości. Szybkość spadającej cząstki można tym samym obliczyć na podstawie wzoru:

 

v = fo • g,

gdzie:

v – szybkość cząstki,

fo – częstotliwość impulsu,

g – odległość pomiędzy poszczególnymi fotodetektorami.

W przestrzeni pomiarowej znajduje się również jeden dodatkowy detektor, mierzący czas przysłonięcia przez cząstkę. Długość cięciwy cząstki może zostać obliczona na podstawie wzoru:

 

x = v • t – d,

gdzie:

x –  długość cięciwy cząstki,

v – szybkość cząstki,

t – czas przysłonięcia detektora przez cząstkę,

d – średnica detektora.

Przez nieznajomość trajektorii lotu cząstki przez przestrzeń pomiarową, wynik może być długością dowolnej cięciwy z projekcji 2D powierzchni cząstki:

czastka parsum

Zakres pomiaru wielkości cząstek: 50 – 6000 µm
Zakres prędkości cząstek w trakcie pomiaru: 0,01 – 50 m/s
Stężenie cząstek: Do 12% (Obj.)
Temperatura procesu: od -20 do 100 °C (sonda)

od -10 do 60 °C (elektronika)

Stopień bezpieczeństwa: IP 65 / IPP 70-Se certyfikat ATEX

Dostępne są trzy podstawowe wersje:

Parsum IPP 70-S – standardowa wersja. Stosowana m. in. W przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym.

Parsum IPP 70-SE – wersja zabezpieczona przed wybuchem

Parsum IPP 70-SL – wersja z długą (do 4m) sondą, przeznaczona do instalacji w dużych zbiornikach.

Do każdej wersji dostępny jest szereg akcesoriów umożliwiających instalację sondy i jej poprawną pracę.

Farmacja
granulaty
przemysł chemiczny


Linki do strony producenta


 Parsum