Parsum | Analizator wielkości cząstek In-line

Kontrola procesów za pomocą pomiaru rozszerzonej techniki filtracji przestrzennej

Sondy Parsum są prznaczone do ciągłego monitorowania wielkości cząstek zawieszonych w gazie, lub swobodnie opadających pod wpływem siły ciężkości. Zakres pomiarowy: 50 – 6000 µm. Parsum wykorzystuje technikę pomiaru prędkości cząstek przy użyciu filtra przestrzennego (Spatial Filter Velocimetry). Jest to metoda bazująca na liczbie cząstek, nie wymagająca kalibracji i nie przyjmująca założeń co do kształtu cząstek. Sondy Parsum są instalowane bezpośrednio w instalacji i nie wymagają żadnego przygotowania próbki.

Typowe aplikacje:

  • mielenie
  • granulacja
  • przesiewanie
  • suszenie rozpyłowe

Dostępne są trzy podstawowe wersje:

Parsum IPP 70-S – standardowa wersja. Stosowana m. in. W przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym.

Parsum IPP 70-SE – wersja zabezpieczona przed wybuchem

Parsum IPP 70-SL – wersja z długą (do 4m) sondą, przeznaczona do instalacji w dużych zbiornikach.

Do każdej wersji dostępny jest szereg akcesoriów umożliwiających instalację sondy i jej poprawną pracę.

Farmacja
granulaty
przemysł chemiczny


Linki do strony producenta


 Parsum