Polimery, gumy i plastiki

Charakteryzacja polimerów jest istotną gałęzią  nauki  o polimerach, zwykle używaną do przewidywania ich właściwości, od surowego materiału do gotowego produktu, z uwzględnieniem szybkości rozkładu i wpływu tego procesu na środowisko.

Dzięki oferowanym przez nas aparatom można:
  • Wyznaczyć bezwzględną masę cząsteczkową, rozkład mas cząsteczkowych, stopień rozgałęzienia i skład kopolimerów za pomocą techniki GPC/SEC.
  • Wyznaczyć strukturę cząsteczkową za pomocą reometru rotacyjnego oraz właściwości procesowe za pomocą reometru kapilarnego
  • Symulować naprężenia, temperaturę i ciśnienie występujące w czasie obróbki polimeru

Rodzina OMNISEC / Viscotek

Mierzone parametry:Masa cząsteczkowa, wielkość i struktura makromolekuł
Dozwolone próbki:Polimery, proteiny, biopolimery
Temperatura pomiaru:Otoczenia do 160°C

wielkość makromolekuł

Rodzina Zetasizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa
Zakres pomiarowy:0,0003µm - 10µm
Dozwolone próbki:Mokre
Technika:DLS, ELS, SLS, MADLS

wielkość makromolekułWielkość cząstek

Rodzina Rosand

Mierzone parametry:Lepkość, lepkość wzdłużna
Maksymalna siła:100kN
Temperatura pomiaru:5°C to 500°C

Insitec

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:100nm do 2500µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche, spray'e
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line

Wielkość cząstek

Parsum

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:50µm do 6000µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line

Wielkość cząstek