Polimery, gumy i plastiki

Charakteryzacja polimerów jest istotną gałęzią  nauki  o polimerach, zwykle używaną do przewidywania ich właściwości, od surowego materiału do gotowego produktu, z uwzględnieniem szybkości rozkładu i wpływu tego procesu na środowisko.

Dzięki oferowanym przez nas aparatom można:
  • Wyznaczyć bezwzględną masę cząsteczkową, rozkład mas cząsteczkowych, stopień rozgałęzienia i skład kopolimerów za pomocą techniki GPC/SEC.
  • Wyznaczyć strukturę cząsteczkową za pomocą reometru rotacyjnego oraz właściwości procesowe za pomocą reometru kapilarnego
  • Symulować naprężenia, temperaturę i ciśnienie występujące w czasie obróbki polimeru

Przedstawione poniżej produkty spełniają wiele wymagań charakteryzujących sektor przemysłu polimerowego i gumowego. Zgodność z wymogami RoHS jest doskonałym przykładem zaangażowania w regulacje środowiskowe, spójność produktu i recykling tworzyw sztucznych.
Kolejnym przykładem rozwiązań wpływających na jakość i bezpieczeństwo produktu jest kalibracja ADPOL, która umożliwia analizę elementarną dodatków i wypełniaczy, zapewniając zgodność z wymaganiami REACH.

Rodzina OMNISEC / Viscotek

Mierzone parametry:Masa cząsteczkowa, wielkość i struktura makromolekuł
Dozwolone próbki:Polimery, proteiny, biopolimery
Temperatura pomiaru:do 60°C

zetasizer advance range

Rodzina Zetasizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa
Zakres pomiarowy:0,0003µm - 10µm
Dozwolone próbki:Mokre
Technika:DLS, ELS, SLS, MADLS

Mikroskop sił atomowych 250px

nGauge

Mierzone parametry:Topografia powierzchni
Technika:Mikroskopia sił atomowych
Czas pomiaru:16 sekund - 20 minut
Przeznaczenie:Laboratorium

chirscan 242

Chirascan

Mierzone parametry:Analiza strukturalna: struktura drugo- i trzeciorzędowa
Stabilność: termiczna i chemiczna
Zakres temperatur: 20 - 90°C
Zakres pomiarowy:163 – 1150nm (możliwość rozszerzenia do 1700nm)
Wydajność: Skan spektrum dalekiego UV – 1:40 min

SOPAT

SOPAT

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:0,5 – 50.000 µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche, spray'e
Technika:Analiza obrazu
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line

Parsum

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:50µm do 6000µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line

Insitec

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:100nm do 2500µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche, spray'e
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line

HyperFlux PRO Plus Analyzer 242px

HyperFlux PRO Plus

Technika pomiarowa:spektroskopia Ramana
Mierzone parametry:unikalne dla każdego procesu (ilościowo lub jakościowo)
Sondy:zanurzeniowe i bezstykowe
Przeznaczenie:skala pilotażowa, produkcja, laboratorium