Topografia powierzchni

Pod pojęciem topografia powierzchni kryje się konfiguracja powierzchni obejmująca jej kształt wraz z obecnością i położeniem punktów charakterystycznych.

Rzetelne dane o topografii powierzchni uzyskiwane są w wyniku badań z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych (AFM). Informacje otrzymywane są na podstawie oddziaływań między próbką, a skanującą sondą, będącą elementem mikroskopu. Poza dwuwymiarową mapą mikroskopia AFM umożliwia reprezentacje powierzchni w trójwymiarze, a także wyliczenie wielu innych parametrów charakteryzujących topografię. Najczęściej stosowanymi metodami obrazowania wyników są szerokość powierzchni, jej przekrój, czy histogram wysokości.

Analiza topografii powierzchni dostarcza wiele ważnych informacji na temat badanego obiektu. Ze względu na szeroki wachlarz możliwości mikroskopii sił atomowych pomiarom można poddawać najróżniejsze materiały, począwszy od tworzyw sztucznych, aż po tkanki i żywe komórki. Ponadto badania mogą być wykonywane w dowolnym środowisku – zwykle w powietrzu, ale także w próżni, czy dowolnych gazach i cieczach. Na podstawie danych topograficznych można określić prawidłowość funkcjonowania komórek, wytrzymałość tworzyw, przyjrzeć się kształtowi i rozmiarom poszczególnych właściwości materiałów, takich jak wżery na płycie DVD, lub określić gęstość cząstek na danym obszarze.

Redux

Mierzone parametry:Topografia powierzchni
Chropowatość powierzchni (Ra)
Grubość warstw
Obrazowanie fazowe (właściwości mechaniczne materiału)
Wielkość cząstek
Technika:Mikroskopia sił atomowych
Czas pomiaru:16 sekund - 20 minut
Przeznaczenie:Laboratorium

Vertex

Mierzone parametry:Topografia powierzchni
Chropowatość powierzchni (Ra)
Grubość warstw
Obrazowanie fazowe (właściwości mechaniczne materiału)
Wielkość cząstek
Technika:Mikroskopia sił atomowych
Czas pomiaru:16 sekund - 20 minut
Przeznaczenie:Pomiary on-line

Mikroskop sił atomowych 250px

nGauge

Mierzone parametry:Topografia powierzchni
Chropowatość powierzchni (Ra)
Grubość warstw
Obrazowanie fazowe (właściwości mechaniczne materiału)
Wielkość cząstek
Technika:Mikroskopia sił atomowych
Czas pomiaru:16 sekund - 20 minut
Przeznaczenie:Laboratorium