Chemia specjalistyczna

Specjalistyczne chemikalia są to wartościowe materiały o unikalnych właściwościach, produkowane z reguły na zamówienie. Produkty te wykorzystywane są najczęściej w małych ilościach i sprzedawane za wysoką cenę. Do materiałów tych można zaliczyć nanocząsteczki wywołujące efekty optyczne, nanorurki, siloksany czy specjalne woski, których struktury mogą wykazywać wyjątkowe właściwości reologiczne lub powierzchniowe. Dzięki oferowanym przez nas urządzeniom można:

  • Badać aktywność powierzchni i zjawiska międzyfazowe
  • Określać masę cząsteczkową polimeru i jego strukturę
  • Mierzyć wielkość cząstek i ich właściwości dyspersyjne
  • Badać wpływ czasu lub naprężeń na właściwości reologiczne próbki

Rodzina Mastersizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:10nm do 3500µm
Dozwolone próbki:Mokre i suche
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Laboratorium

Rodzina OMNISEC / Viscotek

Mierzone parametry:Masa cząsteczkowa, wielkość i struktura makromolekuł
Dozwolone próbki:Polimery, proteiny, biopolimery
Temperatura pomiaru:do 60°C

zetasizer advance range

Rodzina Zetasizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa
Zakres pomiarowy:0,0003µm - 10µm
Dozwolone próbki:Mokre
Technika:DLS, ELS, SLS, MADLS

Kinexus+

Mierzone parametry:Własności reologiczne
Moment obrotowy:0,05nNm to 250mNm
Temperatura pomiaru:-40°C to 200°C

Rodzina MicroCal

Mierzone parametry:Mikrokalorymetria, analiza bez konieczności znakowania
Zakres temperatur:-10°C - 130°C
Wydajność:Od 2 do 50 na 24h
Technika:Skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC), Izotermiczna kalorymetria miareczkowa (ITC)

Spraytec

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:100nm do 2000µm
Dozwolone próbki:Aerozole, spray'e
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Laboratorium