AF420 | Spektrometr fluorescencji atomowej

Spektrometr fluorescencji atomowej jako kwintesencja techniki wodorkowej

Atomowa Spektrometria Fluorescencyjna (AFS) jest techniką pomiaru pierwiastków tworzących wodorki. Pozwala na kompromis pomiędzy niskimi granicami wykrywalności oferowanymi przez techniki ICP-OES i ICP-MS, a ekonomią pomiarów zapewnianą przez ASA. Jeśli użytkownik jest zainteresowany detekcją jedynie określoną liczbą pierwiastków wpisującą się w technikę, rozwiązanie nie ma sobie równych. AFS wykorzystuje lampy HCL do wzbudzenia atomów próbki, a następnie analizuje ich emisję, uzyskując tym samym niezwykle niskie limity detekcji (rzędu ng/L).

Spektrometr fluorescencji atomowej AF420 umożliwia wykrycie śladowych stężeń pierwiastków metodą wodorkową. Konstrukcja i funkcjonalność instrumentu zapewniają zwiększoną czułość przy pomiarze, w stężeniach nawet do ppt (ng/L), dla takich pierwiastków jak: Hg, As, Cd, Zn, Bi, Se, Te, Sb, Sn, Ge i Pb. Instrument wykorzystuje jedynie argon i nie wzbudza płomienia, czym przeważa nad techniką ASA. Pomiar odbywa się symultanicznie dla maksymalnie trzech pierwiastków. Urządzenie współpracuje z oprogramowaniem AFWin. Kontrola nad autosamplerem i przebiegiem pomiaru odbywa się z poziomu komputera.

Spektrometr fluorescencji atomowej AF420 to:

Niezwykle dokładne wykrywanie pierwiastków tworzących wodorki

Niskie limity detekcji

Jednoczesny pomiar do trzech pierwiastków

Automatyczne rozcieńczanie próbki

Autosampler X-Y-Z

Urządzenie za pomocą generatora tworzy wodorki badanych pierwiastków. Roztwór w postaci gazowej trafia do komory pomiarowej. W komorze próbka zostaje naświetlana za pomocą lamp HCL o dużej mocy. Światło powoduje wzbudzenie atomów danych pierwiastków. Z kolei atomy, wracając do stanu podstawowego, oddają energię w postaci emisji. Stężenie pierwiastków jest wprost proporcjonalne do emisji w określonych długościach fali. Zmiany energii są odczytywane przez detektor (High Quantum Solar Blind Photodetector).

Optyka dwuwiązkowa, niedyspersyjna o krótkiej ogniskowej

Źródło światła 3-kanałowa równoczesna analiza przy użyciu pulsacyjnych lamp HCL

Stabilność linii bazowej < 1,5 %

Szum linii bazowej < 1,5 %

Zakres liniowości > 103

Bezpieczeństwo alarm dla wskaźników ciśnienia i przepływu

Zasilanie 100 – 240 V, 50/60 Hz, 300 W

Wymiary 60 x 57 x 45 cm

Masa 35 kg

  • Farmacja
  • Gleboznawstwo
  • Zdrowie
  • Przemysł metalurgiczny
  • Przemysł spożywczy
  • Geologia
  • Petrochemia

Linki do strony producenta