Tornado Spectral Systems

Firma Tornado Spectral Systems Inc została założona w 2013 roku. Kanadyjski producent jest globalnym dostawcą systemów do szeroko pojętej analizy chemicznej i pomiarów wykorzystujących spektroskopię Ramana.

Instrumenty dzięki opatentowanej i innowacyjnej technologii High Throughput Virtual Slit (HTVS™), pozwalają na dokładniejszą identyfikację i oznaczanie ilościowe związków chemicznych, nawet w przypadku trudnych mieszanin i niskich stężeń. Spektrometry Ramana firmy Tornado Spectral Systems zapewniają szybsze pomiary dynamicznych reakcji i pracę z niską mocą lasera w niebezpiecznych środowiskach.

Instrumenty znajdują swoje zastosowanie głównie w kontroli procesów w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym zarówno w skali laboratoryjnej jak też produkcyjnej.

HyperFlux PRO Plus Analyzer 242px

HyperFlux PRO Plus

Technika pomiarowa:spektroskopia Ramana
Mierzone parametry:unikalne dla każdego procesu (ilościowo lub jakościowo)
Sondy:zanurzeniowe i bezstykowe
Przeznaczenie:skala pilotażowa, produkcja, laboratorium