Przemysł spożywczy

Kluczową kwestią dla przemysłu spożywczego jest jakość i bezpieczeństwo produktu. Wpływ na nią mają zarówno warunki prowadzenia procesu jak i zachowanie i interakcje surowców.

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój technik badania produktów spożywczych, jak węglowodany, białka czy tłuszcze, a także materiałów opakowaniowych. W badaniach żywności i składników odżywczych swoje zastosowanie znalazł szereg metod analizy termicznej. Za główne techniki wykorzystywane do ulepszenia właściwości funkcyjnych i warunków procesu przetważania żywności, a także do kontroli jakości, uznaje się różnicową kalorymetrię skaningową (DSC) oraz termograwimetrię (TGA). Techniki te umożliwiają obserwację procesów gotowania, mrożenia w funkcji temperatury i czasu oraz określenie właścwości produktów i składników odżywczych. Dodatkowych informacji na temat właściwości mechanicznych folii spożywczych i innych materiałów opakowaniowych dostarczają techniki analizy termomechanicznej (TMA) i dynamiczna analiza mechaniczna (DMA). Wszystkie te potrzeby spełniają aparaty rodziny NEXTA firmy HITACHI.

Oferowane przez nas urządzenia pozwalają na pomiar wielkości i kształtu cząstek, potencjału zeta, masy cząsteczkowej czy analizę termiczną, znajdują w tej branży szerokie zastosowanie i mogą pomóc:

  • Zapewnić jednolitość surowców
  • Szybko testować nowe formulacje
  • Zrozumieć i kontrolować gradację produktu
  • Przyspieszyć rozwój produktu
  • Przewidywać czas przydatności
  • Optymalizować proces granulacji i rozdrabniania
  • Usprawnić kontrolę jakości

Czekolada

Dla konsumenta kluczowe znaczenie mają czekoladowy smak oraz konsystencja/faktura. Producenci muszą zatem dołożyć wszelkich starań, aby dostarczyć produkt o jak najwyższej jakości.

Zrozumienie, monitorowanie i kontrola wielkości i kształtu cząstek, a także analiza właściwości reologicznych są niezbędne w procesie produkcji czekolady. Krystaliczność masła kakaowego i cukru może mieć znaczący wpływ na okres przydatności do spożycia.

Kawa

Wielkość cząstek mielonej kawy ma duży wpływ na smak parzonego napoju. Po odpowiednim zmieleniu kawy możemy uzyskać mocny smak podobny do espresso. Dzieje się tak, ponieważ podczas parzenia z ziaren uwalnianych jest wiele złożonych składników organicznych. Kawa gruboziarnista z kolei dostarcza bardziej gładkiego smaku.

Tradycyjną metodą pomiaru wielkości ziaren kawy i rozkładu ich wielkości jest przesiewanie. Pomiary metodą sitową są jednak powolne i nie oceniają prawidłowo procentu drobnego materiału w mieleniu kawy, co prowadzi do zmian w sile parzenia. Analiza wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej jest szybką alternatywą dla przesiewania.

Napoje

W celu utrzymania parametrów smakowych oraz wizualnych na jak najwyższym poziomie konieczne jest przeprowadzenie pomiaru wielkości cząstek, a także stabilności dyspersji.

Charakteryzacja napojów na bazie emulsji (likier kremowy, emulsja barwna, emulsja smakowa) umożliwia także kontrolę i optymalizację okresu przydatności do spożycia.

Składniki w formie stałej

Stałe składniki żywności występują w wielu różnych postaciach, ale zwykle są albo mielone do uzyskania ostatecznego rozmiaru, albo tworzone w procesie suszenia rozpyłowego. Na objętość bochenka chleba wpływa wielkość i kształt cząstek mąki.

Charakterystyka suchych składników żywności umożliwia m.in. produkcję jednorodnego materiału, przewidywanie chłonności, rozpuszczalności oraz właściwości reologicznych produktu.

Rodzina Mastersizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:10nm do 3500µm
Dozwolone próbki:Mokre i suche
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Laboratorium

Rodzina OMNISEC / Viscotek

Mierzone parametry:Masa cząsteczkowa, wielkość i struktura makromolekuł
Dozwolone próbki:Polimery, proteiny, biopolimery
Temperatura pomiaru:do 60°C

zetasizer advance range

Rodzina Zetasizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa
Zakres pomiarowy:0,3nm - 10µm
Dozwolone próbki:Mokre
Technika:DLS, ELS, SLS, MADLS

MicroNIR spektrometr bliskiej podczerwieni

MicroNIR OnSite-W

Technika pomiarowa:spektroskopia w bliskiej podczerwieni (NIRs)
Dostępne modele chemometryczne:ilościowe lub jakościowe
Dodatkowe tryby analizy:analiza kropli cieczy, analiza tabletek, analiza cieczy w kuwecie
Przeznaczenie:potwierdzenie tożsamości surowców (RMID), analiza stężenia konkretnego związku w mieszaninie

micornir PAT-W

MicroNIR PAT

Technika pomiarowa:spektroskopia w bliskiej podczerwieni (NIRs)
Mierzone parametry:unikalne dla każdego procesu (ilościowo lub jakościowo)
Tryby analizy:refleksyjny, transmisyjny (PAT-L)
Przeznaczenie:badania i rozwój, produkcja

SOPAT

SOPAT

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:0,5 – 50.000 µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche, spray'e
Technika:Analiza obrazu
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line

Przemysł spożywczy parsum

Parsum

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:50µm do 6000µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line

Różnicowe kalorymetry skaningowe (DSC): NEXTA DSC600 i NEXTA DSC200

Mierzone parametry: przepływ ciepła
Zakres temperatur:od -150 °C do 725 °C
Zastosowanie analiza termiczna, charakterystyka procesów i parametrów termodynamicznych

Jednoczesne analizatory termograwimetryczne (STA): NEXTA STA200 i NEXTA STA300

Mierzone parametry: przepływ ciepła, zmiana masy próbki, zmiana temperatury próbki
Zakres temperatur:temperatura pokojowa do 1500 °C
Zastosowanie analiza termiczna, charakterystyka procesów i parametrów termodynamicznych

Analizatory termomechaniczne (TMA): TMA7100 i TMA7300

Mierzone parametry: odkształcenie wywołane obciążeniem
Zakres temperatur:od -170 °C do 600 °C
lub temperatura pokojowa do 1500 °C
Zastosowanie analiza termiczna, charakterystyka procesów i parametrów termodynamicznych

Dynamiczny analizator mechaniczny (DMA): DMA7100

Mierzone parametry: moduł tłumienia drgań wywołany oscylacyjnym obciążeniem
Zakres temperatur:od -150 °C do 600 °C
Zastosowanie analiza termiczna, charakterystyka właściwości mechanicznych i lepkosprężystych