Elektronika

Pomiar wielkości i kształtu cząstek oraz potencjału zeta jest istotny dla przemysłu elektronicznego, szczególnie na etapie wytwarzania surowych materiałów do produkcji układów scalonych, wykorzystywanych praktycznie we wszystkich urządzeniach. Obecność pojedynczej, zbyt dużej cząstki może prowadzić do uszkodzenia np. wafla krzemowego czy wyświetlacza LCD. Nasze aparaty pozwalają na:

  • Scharakteryzowanie materiałów używanych do produkcji wyświetlaczy: barwników do wyświetlaczy TFT-LCD, past przewodzących do LCD i EL, prekursorów do wytwarzania przezroczystych przewodzących powłok
  • Zapewnienie odpowiednich właściwości zawiesiny ścierającej wykorzystywanej do obróbki krzemu na półprzewodniki
  • Zwiększenie wydajności produkcji i jakości materiałów lutowniczych

Rodzina Mastersizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:10nm do 3500µm
Dozwolone próbki:Mokre i suche
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Laboratorium

zetasizer advance range

Rodzina Zetasizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa
Zakres pomiarowy:0,0003µm - 10µm
Dozwolone próbki:Mokre
Technika:DLS, ELS, SLS, MADLS