Home

Aparatura pomiarowa i analityczna

Dlaczego A.P. Instruments?

 

Dostarczamy najwyższej klasy aparaturę analityczną i pomiarową, która pozwala Wam zmieniać świat na lepsze.

Nasi specjaliści doradzają przy wyborze odpowiedniej konfiguracji analizatorów i niezbędnych akcesoriów według indywidualnych potrzeb użytkowników.

Nad poprawną pracą wszystkich zainstalowanych analizatorów czuwają inżynierowie serwisu, regularnie szkoleni u producentów.

A.P. Instruments utrzymuje stały kontakt z użytkownikami i regularnie organizuje szkolenia, seminaria specjalistyczne oraz spotkania Polskiego Klubu Malverna.

Aktualności

Dynamiczna analiza mechaniczna (DMA)

Jednym z kluczowych aspektów charakterystyki materiałów jest poznanie ich własności mechanicznych, gdzie ważną rolę odgrywa dynamiczna analiza mechaniczna (ang. Dynamic ...
Czytaj Dalej

Termograwimetria (TGA) a jednoczesna analiza termograwimetryczna (STA)

Termograwimetria (TGA) to technika należąca do grupy metod analizy termicznej, w której określa się zmiany masy próbki w określonym reżimie ...
Czytaj Dalej

Analiza on-line w kontroli procesu – po co i dlaczego?

Kontrola procesu w czasie rzeczywistym to temat zyskujący coraz większą popularność w wielu branżach. Nowoczesna procesowa aparatura analityczna pozwala precyzyjnie ...
Czytaj Dalej

Analiza sitowa a dyfrakcja laserowa

Analiza sitowa jest jedną z kilku tradycyjnych metod pomiaru wielkości cząstek. Polega ona na rozdziale masy materiału na frakcje pod ...
Czytaj Dalej

Reprezentujemy firmy

Malvern Panalytical - logo producenta

oi logo

Postnova Analytics - logo producenta

hitachi logo

vision analytical logo

logo altus science

logo-Tornado-150px

applied photophysics protein stable

ICSPI_Logo-small

logo sopat

Najnowsze artykuły

Innowacyjne rozwiązanie – Detektor Sievers M9 SEC DOC

Detektor Sievers M9 SEC DOC wzbogaca analizę HPLC/SEC o ilościową detekcję węgla organicznego. M9 SEC separuje i ilościowo oznacza wszystkie frakcje organiczne, nie tylko zawierające chromofor lub fluorofor. Sievers M9 SEC DOC jest detektorem, który daje nam możliwość analizy organiki w poszczególnych frakcjach, dzięki czemu  pozwala lepiej zrozumieć systemy oczyszczania wody. Analiza całkowitego węgla organicznego […]

HyperFlux PRO Plus Analyzer 1280px

Spektroskopia Ramana

Spektroskopia Ramana jest bardzo popularną i szeroko stosowaną techniką pomiarową. W niniejszym artykule odpowiedzieliśmy na najczęściej zadawane pytania związane z tematyką zarówno samej technologii, jak i urządzeń czy potencjalnych aplikacji. Czym jest spektroskopia Ramana? Spektroskopia Ramana jest nieniszczącą techniką pomiarową wykorzystującą zjawisko nieelastycznego rozpraszania fotonów na cząstkach (efekt Ramana). Większość padających na próbkę fotonów rozpraszana […]

fff schemat

GPC/SEC czy FFF – porównanie technik pomiarowych

Nieodłącznym elementem charakteryzacji układów makrocząsteczkowych jest wyznaczenie rozkładu masy cząsteczkowej. Najpopularniejszą techniką wykorzystywaną w tym celu jest chromatografia żelowa GPC (Gel Permeation Chromatography)/SEC (Size-Exclusion Chromatography). GPC/SEC w odróżnieniu od chromatografii cieczowej wykorzystuje do pomiaru kolumny wypełnione porowatym żelem. Małe makrocząsteczki wnikają w pory żelu co wydłuża ich czas przepływu przez kolumnę (dłuższy czas retencji), duże […]