Produkty konsumenckie

Do produktów konsumenckich zaliczamy między innymi kosmetyki, chemię gospodarczą i produkty lecznicze. Niezależnie czy występują one w postaci proszku, tabletek, sprayu, zawiesiny czy żelu, własności takie jak wielkość i kształt cząstek, masa cząsteczkowa czy potencjał zeta mogą mieć znaczący wpływ na jakość i parametry produktu końcowego. O ile kontrola poszczególnych właściwości może mieć kluczowe znaczenie dla konkretnych aplikacji, tak często zdarza się, że to ich wzajemne zależności decydują o niepowtarzalnym i złożonym charakterze produktów, niezbędnym do odniesienia rynkowego sukcesu i spełnienia oczekiwań konsumentów.


W branży tej, ze względu na tendencje rynkowe i regulacje, zmiany wymagań odnośnie produktu mogą zachodzić bardzo szybko i niezwykle istotne jest, aby producenci równie szybko mogli się do tych wymagań dostosować. Oferowane przez nas urządzenia, mogą w tym pomóc poprzez:

  • Skrócenie czasu formulacji
  • Zapewnienie stabilności formulacji
  • Optymalizację procesu produkcji
  • Monitorowanie jakości produktów
  • Zapewnienie zgodności z obowiązującymi regulacjami

Rodzina Mastersizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:10nm do 3500µm
Dozwolone próbki:Mokre i suche
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Laboratorium

Rodzina OMNISEC / Viscotek

Mierzone parametry:Masa cząsteczkowa, wielkość i struktura makromolekuł
Dozwolone próbki:Polimery, proteiny, biopolimery
Temperatura pomiaru:do 60°C

NanoSight Pro

Mierzone parametry:Wielkość cząstek, stężenie cząstek, agregacja białek
Zakres pomiarowy:10nm - 1000nm
Technika:NTA

zetasizer advance range

Rodzina Zetasizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa
Zakres pomiarowy:0,3nm - 10µm
Dozwolone próbki:Mokre
Technika:DLS, ELS, SLS, MADLS

Spraytec

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:100nm do 2000µm
Dozwolone próbki:Aerozole, spray'e
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Laboratorium

micornir PAT-W

MicroNIR PAT

Technika pomiarowa:spektroskopia w bliskiej podczerwieni (NIRs)
Mierzone parametry:unikalne dla każdego procesu (ilościowo lub jakościowo)
Tryby analizy:refleksyjny, transmisyjny (PAT-L)
Przeznaczenie:badania i rozwój, produkcja