MicroCal PEAQ-ITC | Izotermiczny kalorymetr miareczkujący

Wysoka czułość pomiaru wszystkich parametrów wiązań w biomolekułach

MicroCal PEAQ-ITC to bardzo czuły, wymagający małej objętości próbki izotermiczny kalorymetr miareczkujący do badań oddziaływań biomolekuł w roztworach bez konieczności znakowania.  Zapewnia bezpośredni pomiar wszystkich parametrów wiązania w pojedynczym eksperymencie, a także analizę zarówno słabego jak i silnego powinowactwa oddziaływań przy zużyciu zaledwie 10 µg próbki. Urządzenie można rozbudować do w pełni zautomatyzowanej wersji MicroCal PEAQ-ITC Automated, co czyni je idealnym do laboratoriów gdzie szybkość, czułość i możliwość dostosowania się do wyższego przerobu w przyszłości są najważniejsze.

Co mierzy izotermiczny kalorymetr miareczkujący MicroCal?

Mikrokalorymetr MicroCal PEAQ-ITC opracowano z myślą o łatwości korzystania i wyjątkowej czułości. Urządzenie mierzy bezpośrednio ciepło oddane i absorbowane podczas zachodzenia procesów biochemicznych, począwszy na obliczeniach związanych z stałej wiązania (KD), stechiometrii (n), entalpii (ΔH) i entropii (ΔS). Przy minimalnym czasie przygotowania eksperymentu i optymalizacji urządzenia wyniki generowane są bezproblemowo i szybko. Szeroki zakres stałych wiązania umożliwia wykrywanie zarówno słabego i silnego powinowactwa oddziaływań z doskonałą powtarzalnością.

Izotermiczny kalorymetr miareczkujący to doskonałe narzędzie dla laboratorium badawczego zajmującego się oddziaływaniami w biomolekułach, gdzie kluczowe są wysoka czułość i krótki czas uzyskiwania wyników.

Intuicyjna obsługa urządzenia z wbudowanym filmami instruktażowymi, pomaga by – niezależnie od posiadanego doświadczenia – uzyskiwać wyniki wysokiej jakości.

  • Wysoki stosunek sygnału do szumu daje dużą pewność jakości danych i trafność uzyskiwanych wartości stałej wiązania i parametrów termodynamicznych
  • Automatyczne mycie detergentem celi i strzykawek miareczkujących pomaga uzyskiwać wysokiej jakości odtwarzalne wyniki.
  • Wszystkie parametry wiązania (stała wiązania, stechiometria, entalpia i entropia) są mierzone w jednym pomiarze
  • Krótki czas do otrzymania pierwszego wyniku z minimalnym przygotowaniem eksperymentu, brak znakowania, brak immobilizacji i brak limitu ciężaru cząsteczkowego
  • Czułość pozwalająca na zbadanie każdej interakcji cząstki biologicznej przy zużyciu zaledwie 10 µg białek.
  • Bezpośrednie pomiary od milimolowych do nanomolowych stałych wiązania (KDS) (10-2 – 10-9 M)
  • Pomiary od nano- do pikomolowych stałych dysocjacji z użyciem technik wiązania konkurencyjnego (10-9 – 10-12 M).
  • Niereaktywne celki ze stopu Hastelloy zapewniające kompatybilność z próbkami biologicznymi
  • Kompatybilność z rozpuszczalnikami niewodnymi
  • Możliwość upgrade’u do w pełni zautomatyzowanego MicroCal PEAQ-ITC Automated.

Szeroki zakres aplikacji, które można badać za pomocą MicroCal PEAQ-ITC takich jak: charakteryzacja oddziaływań międzycząsteczkowych pomiędzy małymi cząsteczkami, białkami, przeciwciałami, kwasami nukleinowymi, tłuszczami i innymi cząsteczkami biologicznymi. Dodatkowo może być stosowany do badań nad kinetyką enzymów.


Oprogramowanie MicroCal PEAQ-ITC Analysis pozwala na symulację zaplanowanego eksperymentu, ocenę partii dużej grupy danych, automatyczną ocenę jakości danych oraz posiada nowy interfejs użytkownika, który prowadzi użytkownika do momentu uzyskania ostatecznych danych i wykresów w łatwy i szybki sposób.

Rodzaj pomiaru Temperatura przemiany fazowej (Tm),

Entalpia (∆H),

Zmiana pojemności cieplnej (∆Cp)

Pojemność na próbki 576 (6 płytek 96-dołkowych)
Objętość próbki 280 µL
Objętość celi 200 µL
Przerób próbek 2 – 5 próbek / 8 h (ręcznie)
Materiał celi Tantal
Rodzaj celi W kształcie monety
Szumy 0,25 µCal/°C
Typowe stężenie próbki 0,1 – 2,0 mg/ml
Zakres temperatur Od -10 °C do 130 °C
Maksymalna szybkość skanowania 90 °C/h
Czas odpowiedzi 7 s
Wiele trybów odpowiedzi Tak (pasywny, wysokie wzmocnienie, niskie wzmocnienie)
Dostępność autosamplera Nie
Powtarzalność linii bazowej 1,25 µCal/°C

Farmacja
chemia specjalistyczna
białka i makromolekuły


Linki do strony producenta