Energetyka i środowisko

Sektory związane z energią i ochroną środowiska bazują na materiałach, czy to powszechnych jak piasek do uzdatniania wody, czy złożonych i zaawansowanych technologicznie jak związki litu, do produkcji szybkoładowanych baterii. Wydajność i niezawodność gotowych rozwiązań będzie w znaczącym stopniu zależała od właściwości tych materiałów, dlatego tak istotna jest możliwość dokładnego ich zbadania. Pomóc w tym mogą oferowane przez nas systemy, zapewniając wymierne korzyści w wielu zastosowaniach.

Ogniwa paliwowe

 • Optymalizacja formulacji polimerów
 • Zwiększenie efektywności produktu
 • Poprawienie stabilności i jakości formulacji
 • Zapewnienie optymalnej wydajności produktu i procesu
 • Monitorowanie jednolitości części składowych

Gleba

 • Szybkie określenie uziarnienia
 • Oszacowanie absorpcji jonów
 • Monitorowanie ładunku powierzchniowego (np. przy usuwaniu zanieczyszczeń)
 • Określenie interakcji międzycząsteczkowych
 • Oszacowanie upakowania, porowatości i przepuszczalności gleby

Uzdatnianie wody

 • Szybki i łatwy pomiar potencjału zeta (również online), określającego skłonność zawieszonych cząstek do koagulacji i sedymentacji.
 • Zwiększenie stabilności procesu
 • Możliwość szybkiego reagowania na zmiany warunków
 • Zmniejszenie kosztów chemicznych koagulantów

Rodzina Mastersizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:10nm do 3500µm
Dozwolone próbki:Mokre i suche
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Laboratorium

Rodzina OMNISEC / Viscotek

Mierzone parametry:Masa cząsteczkowa, wielkość i struktura makromolekuł
Dozwolone próbki:Polimery, proteiny, biopolimery
Temperatura pomiaru:do 60°C

zetasizer advance range

Rodzina Zetasizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa
Zakres pomiarowy:0,3nm - 10µm
Dozwolone próbki:Mokre
Technika:DLS, ELS, SLS, MADLS