Analizator całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) | Aurora 1030D

Dwie metody pomiarowe TOC w jednym urządzeniu – urządzenie Aurora 1030D może analizować ogólny węgiel organiczny zarówno sprawdzoną metodą utleniania za pomocą utleniacza na gorąco jak również wysokotemperaturową metodą spaleniową. Obie metody mogą być używane w zależności od potrzeb i rodzaju próbek.

Analizator całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) Aurora 1030D dzięki możliwości pomiaru TOC dwoma technikami stwarza ogromne możliwości aplikacyjne a tym samym sprawia, że jest najbardziej funkcjonalny na rynku. Za pomocą jednego urządzenia możemy mierzyć próbki wody ultraczystej (za pomocą metody mokrej) i bardzo trudno utlenialne próbki (za pomocą metody spaleniowej).

Utlenianie za pomocą utleniacza na gorąco

Metoda utleniania z dodatkiem nadsiarczanu na gorąco jest zaakceptowana i spełnia wymagania określone w wielu europejskich (i nie tylko) regulacjach i normach dotyczących wielu aplikacji i zastosowań, takich jak: USP <643> / EU 2.2.44, EN 1484, metoda 5310C, USEPA 415.3, ISO 8245 i wiele innych.

Komora pomiarowa do mokrego utleniania jest całkowicie przepłukiwana między analizami aby w jak największym stopniu zminimalizować ilość pozostałości poprzedniej próbki. To powoduje, że jesteśmy w stanie utrzymać bardzo niskie tło pomiarowe potrzebne do bardzo czułych pomiarów – przydatne szczególnie przy niskich wartościach TOC.

Spalanie wysokotemperaturowe

Spalanie katalityczne w wysokiej temperaturze (680 °C) jest najbardziej efektywne dla próbek zawierających związki trudne do utlenienia, o wysokiej masie cząsteczkowej (np. kwasy huminowe), których zawartość w próbce wynosi powyżej 500 ppb C. Opatentowane rozwiązanie „podwójnej” rury spalań składającej się ze złoża kwarcowego jako komory wstępnej chroni katalizator platynowy znajdujący się w komorze docelowej przed osadzaniem się składników niepalnych i jego zatruwaniem. To rozwiązanie przedłuża żywotność katalizatora zapewniając przez dłuższy czas niezmienne warunki utleniania i redukuje koszty eksploatacji urządzenia.

Analizator całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) Aurora 1030D wykorzystuje do pomiaru metodę utleniania z pomocą utleniacza na gorąco oraz spalanie wysokotemperaturowe.

Specyfikacja

Metoda pomiarowa Utlenianie nadsiarczanem sodu na gorąco i spalanie wysokotemperaturowe (680 OC)
Zakres pomiarowy 10 ppb C – 30 000 ppm C (wiele zakresów kalibracyjnych)
Limit detekcji (LOD) 2 ppb C
Objętość próbki 10 µl – 10 ml
Metoda TC Reakcja z kwasem i utleniaczem
Metoda TIC Zakwaszenie próbki kwasem fosforowym i przedmuchanie próbki
Metoda TOC NPOC lub TC-TIC
Potrzebne reagenty Nadsiarczan sodu, 5% kwas fosforowy, woda do płukania
Gaz N2 (99.998%), powietrze klasy 0 lub O2 (99.998%)

 

Ogólna specyfikacja urządzenia

Detekcja Detektor NDIR (non-dispersive infrared detector)
Obsługa urządzenia Dotykowy ekran LCD z oprogramowaniem opartym na Windowsie
Oprogramowanie standardowe Do prostych operacji na urządzeniu z transferem danych do komputera
Opcjonalne oprogramowanie ATOC Operacje sieciowe LAN/LIMS, zarządzanie danymi, raporty, zgodność z 21 CFR Part 11
Autosampler 88-pozycyjny obrotowy autosampler umieszczany pod analizatorem Aurora 1030
Certyfikaty CE, EMC: EN61326 / Bezpieczeństwo: IEC 61010-11 2001
Zasilanie 100-240VAC, 50/60Hz, 950W
Wymiary (z autosamplerem 1088) 66 cm wys. x 47 cm szer. x 66 cm gł.
Masa (z autosamplerem 1088) 34,4 kg
autosampler do analizatora toc 1080

Autosampler 1088

Idealne rozwiązanie do znacznego zwiększenia ilości badanych próbek nie powodując potrzeby zabezpieczenia dodatkowego miejsca obok aparatu – obrotowy Autosampler 1088. Użycie obrotowego Autosamplera 1088 powoduje przyspieszenie, ułatwienie i dokładność analiz. Specjalnie zaprojektowany do pracy z wszystkimi analizatorami 1030 (1030W, 1030D oraz 1030S) oraz 1080, idealnie mieści się pod analizatorami. 88-pozycyjny wyjmowalny wkład można wypełnić w całości fiolkami z próbkami i całkowicie zautomatyzować procedury pomiarowe. Autosampler 1088 posiada kilka specjalnych funkcji adresowanych do konkretnych próbek i wymagań analitycznych. Mieszanie magnetyczne pozwala na dokładny pomiar próbek zawierających nierozpuszczalne związki lub cząstki przeprowadzając je, w miarę możliwości, w jednorodną zawiesinę. Zastosowanie fiolek z septami umożliwia pomiar z zamkniętych fiolek co zapobiega zanieczyszczeniom próbek. Istnieje możliwość wstępnego zakwaszenia próbki i przedmuchania w fiolce autosamplera – jeszcze przed poborem próbki do analizatora. Tą metodą usuwamy węgiel nieorganiczny (TIC) z próbek redukując czas analizy TOC. Przed pomiarem kolejnej próbki w protokole pomiarowym Użytkownik może dobrać odpowiednią ilość płukań igły aby zapobiec zanieczyszczeniom następnych fiolek.

Moduł 1030S do ciałach stałych

W wielu aplikacjach potrzebny jest pomiar ogólnego węgla organicznego (TOC) lub węgla całkowitego (TC) w ciałach stałych – właśnie w tym celu powstał moduł do pomiaru TOC w ciałach stałych 1030S. Ten moduł może być idealnym dopełnieniem urządzeń Aurora 1030W i 1030D rozszerzającym możliwości analityczne. Kompaktowość modułu powoduje, że nie potrzebujemy bardzo dużo miejsca obok analizatora (podobnie jak w przypadku autosamplera).

ultraczysta woda,

walidacja czyszczenia w przemyśle farmaceutycznym,

woda pitna,

ścieki komunalne,

woda powierzchniowa/podziemna,

wody procesowe,

woda zasilająca i kondensaty, itp..


Linki do strony producenta